وجتاریانیسم {گیاهخوارخواهی}
تشكیل کشورهای حیوانی فرو گذار "روزه آب خوراك خام کشاورز مردم سالار" در مقابل فن شناس پزشکی اجاق پخت ساز دام پرور فرد سالار 
برای جستجوی مطلب در اینجا بنویسید
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
برچسب مطالب
نیاز خواننده
لینک وجتاریان فارسی ایرانی
.
نویسندگان
ادامه تحصیل در ایران
ادامه تحصیل به زبان خارجی
کودک و نوجوان ایران
علوم روحی و برونفکنی
دانشنامه کلید دانش
لینک دوستان
همه لینکها
نام کتاب: اثرات مشروبات الکلی، چای و قهوه
از دیدگاه دانشمندان پزشکی و دانشمندان غربی
مولف: دکتر علی اکبر اصغری
با تایید جمعی از سایر متخصصین

دانلود کتاب

فهرست مطالب: تعاریف  و آمار مصرف و علل گرایش، اثرات مشروبات الکلی از دیدگاه طبی، اثرات بر اعصاب و روان، اثرات بر قلب و عروق، اثرات بر دستگاه گوارش، اثرات مشروبات الکلی بر زنان و حاملگی، اثرات بر دستگاه جنسی و اداری، مقایسه عوارض مشروبات الکلی و تریاک و هروئین، بیماریهای جشمی و الکل، راه حل های دانش پزشکی برای مشروبات الکلی، اثرات طبی چای و قهوه.طبقه بندی: معرفی کتاب یا صوت،
برچسب ها: اعتیاد،
[ 1394/05/16 ] [ 11:44 ] [ حمید ناظمی ]
قبلا از گروش چرکین گفتگو کردیم و منظور ما از آن کلمه چنین بود که آنها نوشابه‌های الکلی می‌نوشند و دود سیگار میکشند و دشنام جنسی میدهند اما در انتخابات مردمی شرکت میکنند. حالا واژه چرکین را برداشته و بجایش یک واژه آشنا مانند اعتیاد و معتاد و آموخته میگذاریم. واژه آموخته به معنای اعتیادهای مخرب داشتن است. چرا اعتیاد داشتن باید از ساختارهای جامعه به شمار برود؟ چون وقتی مقدار آن زیاد میشود، موجب تحولات اقتصادی میگردد و میدانیم که مقدار آن خیلی زیاد است. اکنون همه دشنام جنسی میدهند و سیگار را فراموش نمیکنند و همراه زنا کردن نوشابه مینوشند. برخی که وضعیت بدتری دارند از مصرف مواد مخدر مانند تریاک و غیره ترسی ندارند. هدف از همه این کارها آنست که دردهای اقتصادی را فراموش بکنند و خوش باشند و لذت بیشتری را تجربه کنند. آنچه ما میتوانیم بفهمیم که وقتی کسی معتقد به خوردن گوشت و خون جانوران باشد، نمیتواند معتقد به مصرف مواد مخدر و کشیدن دود نباشد! زیرا پیشاپیش گذاشتن هر آشغالی به دهان و بینی را پذیرفته است. بنابراین وقتی گروش دام‌پروری زیاد باشد که قصدش بجز خوردن جانوران چیزی دیگر نیست، پس گروش آموخته نیز زیاد میشود. به بیانی، وقتی گوشت مصرف کردی، پس به سراغ انواع اعتیادها خواهی رفت.

آموختگی به انواع مخدرها و دودها و نوشابه ها، زیر مجموعه‌ای از گروش داروسازی است. چرا؟ چون همه آنها خوراک نیستند و چیزی اگر غذا نباشد، پس دارو است. دارو چیست؟ آنچه درد را تسکین دهد و ناراحتی را آرام سازد. همه آن اعتیادهای زیانبار کارشان تسکین درد و ایجاد خوشحالی است. پس آنها دارو هستند. به عبارتی دیگر، دشنام جنسی دارویی است که خودمان برای خودمان تجویز میکنیم. نوشابه الکلی، دارویی است که کارخانه‌دار برای مردم تجویز میکند. نوشابه‌ها غذا نیستند و وقتی الکلی یا خیلی پر از شکر سفید میشوند بیشتر به دارو می‌مانند تا به غذا! پس نوشابه‌ها نیز از گروش داروسازی تلقی میشوند. دودهای سیگار و قلیان و پیپ هم که غذا نیستند، پس چه هستند. آنها یا بازی هستند یا دارو هستند. کشیدن دود برای خوش بودن بیشتر است و برای تسکین اعصاب درد و آرامش دادن به ناراحتی از اوضاع نابسامان اقتصادی کشور می‌باشد. به همین دلایل است که ما پا می‌فشاریم که گروش چرکین یعنی همان گروش آموخته باید زیر مجموعه گروش داروسازی باشد، چون حقیقتا آنها دارو هستند. داروهایی که پزشک تجویز نمیکند ولی ما خودمان آنرا به خودمان نسخه میدهیم.پزشکی به جز وسایل و ابزار چه میتواند باشد؟ پزشکی هرچه که باشد، با ابزارهای ساخته شده جلو میرود و پزشک اگر بخواهد کاری انجام بدهد بجز آنکه ابزارهای فراهم را به کار ببرد، چه کاری دیگر میتواند بکند؟!‌ قرص، شربت، آمپول، سرم، تخت بستری، دستگاههای تشخیصی و آزمایشات، داروهای گیاهی طبی و هر داروی شیمیایی تنها میتواند در حکم فناوری بوده باشد. آنها فنون گوناگون درمانی میسازند. این فنون دو کار انجام میدهند. آنها یا تشخیص میدهند یا آرامش میدهند. فنونی که تشخیص بدهند یا کمک کننده باشند مانند وسایل آزمایشگاهی و دستگاههای پزشکی، فن‌شناسی محض هستند ولی برخی فنون دیگر مانند اختراع قرص‌ها و شربتها و آمپولها، همگی شان سرکوب کننده درد و آرامش آورنده هستند. این فنون گرچه دارو نامیده میشوند و باید جزئیتی از گروش داروسازی تلقی بشوند ولی آنها جزئیتی از گروش فن‌شناسی پزشکی هم تلقی میشوند. بنابراین گروش داروسازی چون از نیروی خلاقیت و استعداد ابداع بشر ناشی میشود، پس زیرمجموعه‌ای از فناوری پزشکی باید باشد.

گروشهای درست گیاهخوار خواهی عبارتند از : گروش نا آموخته + گروش بی دارو + گروش روزه آب
گروشهای غلط گوشتخواربودگی عبارتند از : گروش آموخته + گروش داروساز + گروش فن‌شناس پزشکی

هر سه گروش یک تن هستند و به طور خلاصه تکنولوژی تلقی میشوند. آنگونه تکنولوژی که برای خاموش کردن فریاد شاکی و ساکت کردن درد بیمار و آرامش دادن به همه مردم به کار میرود و با آنکه وارد بدن میشود یا برایش پیامدهایی دارد ولی خوراک انسان نمی‌باشد.

Medicine Technologist + Pharmacist + Addicted

  Fasting + Drugless + Not Addicted

نمودار گروشهای آموخته و داروساز
طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: بیماری، سیگار، اعتیاد،
[ 1393/09/18 ] [ 22:12 ] [ حمید ناظمی ]
ما از واژه چرکین گفتگو کردیم. اما به طور دقیق چه منظوری داشتیم؟

آنرا چنین تعریف کردیم که :
گروش چرکین = دشنام جنسی + نوشابه الکلی + دود سیگار + زنا + لجبازی
گروش پاک = نبود دشنام + نوشابه های بی الکل + نبود دود + ازدواج + پذیرش درستی

اگر میان آنها به دنبال ویژگی مشترک بگردیم، می‌بینیم که همگی آنها برای خوش باشی به وجود آمده‌اند. از طرفی ما نمیتوانیم نسبت به مصرف انواع مواد مخدر و اعتیادهای دارویی در ساختار جامعه بی‌اعتنا باشیم. هدف از مصرف مواد مخدر و دودکشی و نوشابه الکلی و دشنام گویی چیست؟ هدف نمیتواند جز این باشد که بیمار در جستجوی راهی برای ساکت کردن و خاموش کردن دردهای خودش باشد. آیا یک پزشک به او میگوید چنین چیزهایی مصرف بکند؟ هرگز!‌ بلکه پزشک به او میگوید که چنین نکند! پس میبینیم که تنها خود بیمار است که برای خودش چنین مصرف‌هایی را تجویز میکند. به عبارتی خود او هم پزشکی میکند و هم بیمار است و از بیماری شکایت میکند. ما میتوانیم گروش چرکین را شامل چیزهایی بدانیم که سبب تسکین درد میشود، چه درد مالی و چه درد جانی! اما حالا مایلیم از واژه‌ای استفاده بکنیم که همگان با آن آشنا باشند. واژه "اعتیاد و معتاد" مناسب است. فارسی آن "آموختگی و آموخته" است. چرکین را به طور کلی معنا میکنیم به همگی زشتی ها و گناهان و بخصوص هدف ما از کاربرد واژه چرکین آنست که شخص دچار اعتیادی بگردد که به زیان او است. خلاف چرکین، واژه پاک است که معنای عدم وابستگی دارویی میدهد. پاک میتواند حتی بیشتر از این هم معنا بدهد یعنی هر چیزی که انسان به آن معتاد نباشد و نیازی به اعتیاد به آن نداشته باشد.

Chaste = پاک
Dirty= چرکین
معتاد = Addicted = اعتیاد دارویی داشتن

از این به بعد ما کلمه اعتیاد دارویی یا معتاد یا  Addicted را بکار می بریم.

Addicted = آموخته
Not Addicted = نا آموخته

پس میتوانیم بگوییم که جامعه دام‌پرور سپس معتاد میشود و شمشیر میسازد. کلمه معتاد را به فارسی به "آموخته" ترجمه میکنیم و میگوییم که "جامعه دام‌پرور" به "جامعه آموخته" گرفتار میشود.

بنابراین چنین داریم که:

ساختار غلط = {دام پرور سپس آموخته و شمشیر زن}
ساختار درست = {کشاورز سپس نا آموخته و بی شمشیر}

دوباره نگاهی ژرف به طومار ساختار جامعه فردا میکنیم.

طومار ساختار جامعه فردا = {خدا شناس + نماز گذار} + {مردم سالار + آزاد + برابر + برادر} + {گیاه خوار+ کشاورز + نا آموخته + بی شمشیر + خوراک خام + روزه آب + بی دارو + آخشیج سوخت} + {اشتراک آفرین + ملکه محور}. مخالفت با جامعه های کنونی "گوشتخوار مردم‌سالاری؛ دام‌پرور سپس آموخته و شمشیر‌زن، اجاق‌پخت‌‌ساز سپس فن‌آور ‌پزشکی و دارو‌ساز، پابرجا بر سنگواره ‌سوخت‌ها" در کشورهای قاره‌های سیاره زمین با امید دستیابی به ساختمان جدید "گیاهخوار مردم‌سالاری؛ کشاورز سپس ناآموخته و بی‌شمشیر، خوراک‌خام سپس روزه‌آب و بی‌دارو، پابرجا بر آخشیج‌ سوخت‌ها" به طوری فرهنگساخته و قانونمند برای دوری از داستان ترتیب بحران ها که میگوید: در آغاز بحران های جامعه جنبه اخلاقی دارند، سپس سلامتی را نابود میکنند و آنگاه اقتصاد کشور را افتضاح خواهند کرد.

در متن بالا، واژه چرکین را بر میداریم و بجایش واژه آموخته را میگذاریم. همینطور واژه پاک را برداشتیم و واژه ناآموخته را گذاشتیم.

 

چرکین یعنی معتاد و آموخته

پاک یعنی بی اعتیاد و نا آموخته
طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: بیماری، سیگار، اعتیاد،
[ 1393/09/18 ] [ 22:10 ] [ حمید ناظمی ]
نام كتاب: مشروبات الكلی، قمار و آثار زیانبار آن
نویسنده: دكتر محمد دریایی
انتشارات زیتون سبز: تهران، تلفن 88948820
مركز پخش: انتشارات سفیر اردهال؛ تهران، خیابان دكتر مفتح، سمیه غربی، پلاك 112 واحد 7

دانلود کتاب

فهرست مطالب: توجیهات انحرافی در خصوص میگساری، تاریخچه شرابخواری، تصورات واهی در عصر مدرنیته، بررسی اجمالی برخی از زیان های الكلیسم، اثرات زیانبار مشروبات الكلی از نظر اقتصادی و معنوی، میخوارگی تكنولوژیست ها و بحران روشنفكری مدرن، تحلیل نكات مهم علمی آن، افسانه میخوارگی شاعران نامی ایران، اصطلاحات و استعارات عرفا در خصوص می و شراب، عرفان های انحرافی و گروه های شیطان پرست، شراب در كتب عهد جدید و عهد قدیم، شربخواری از گناهان كبیره، تحلیل آماری تاثیر انواع مشروبات الكلی، مصرف الكل در آمریكا، تشریح عوارض پزشكی اعتیاد به مشروبات الكلی، اثرات منفی مشروبات الكلی بر روابط خانوادگی، دو عامل سمی و كشنده: الكل و سیگار، نتایج آخرین تحقیقات، جمع بندی نهایی، شراب و انگور در كتابهای قدیمی، قمار، شطرنج و ورق، نگاهی روایی به قمار=میسر


الكلیسم عبارت است از وابستگی فیزیولوژیك و روانی به الكل كه موجب بروز بیماریهای مزمن و ایجاد مشكلاتی در روابط بین فردی، كاری و خانوادگی میشود.
عمده ترین عارضه مصرف مشروبات الكلی، اختلال در عملكرد غده پانكراس، هپاتیت الكلی، خون ریزی دستگاه گوارش ناشی از واریس های مری، كم خونی، سوء تغذیه، عفونت های ریوی، مغزی و مننژیت است. سرانجام پس از سالها پژوهش و تجربه، غربی ها امروزه متوجه خطرات ناشی از مصرف الكل شده و به حقایق آسمانی در تحریم می و شراب و عرق پی برده اند. این كتاب گوشه ای از حقایق مكشوف را تشریح میكند.طبقه بندی: معرفی کتاب یا صوت،
برچسب ها: اعتیاد،
[ 1393/01/12 ] [ 12:15 ] [ حمید ناظمی ]
مردار خواری بزرگترین اعتیادی است که بشریت تاکنون به آن دچار بوده است. برای رهایی از تبعات شوم این اعتیاد پیامبران و رهبران ملتها بارها قیامهای ملی و مذهبی کرده اند. هنگامی که یک کشور، گونه ای از جمهوری دارد که قانون اساسی آن جمهوری، از فلسفه زنده خواری تهی می باشد، آن جمهوری را میشود مرده خوار صفت داد. جمهوریهای مرده خوار سیاره زمین، صورتهای گوناگونی از انواع مرده خواری را در خود پرورانده اند که برای گروه بندی این صورتهای عجیب و غریب ترتیب زیر را فراهم کرده ام.


صورت های کلی و اصلی مرده خواری عبارتند از:
1- پخته خواری 2- حیوان خواری 3- شیمیایی خواری 4- دود خواری 5- محرک خواری 6- مخدر خواری.

برای گونه یکم و دوم و پنجم از انواع مرده خواری، مغازه های سوپرمارکت فراهم آمده است. برای گونه سوم مرده خواری، بیمارستانها و داروخانه ها اختراع شده اند. برای گونه چهارم مرده خواری، بورس های سیگار و دخانیات در کشور توسعه یافته اند. ولی برای گونه ششم مرده خواری نه تنها اجازه مغازه باز کردن نمیدهند که حتی مخالفت و مبارزات جدی قانونی از طرف دولت نیز وجود دارد.و اما تقسیم بندی صورت های اصلی مرده فروشی های کنونی بر روی سیاره زمین این طوری تکامل یافته است.

* صورت اول مرده خواری به نام پخته خواری چنین تقسیماتی دارد:

سرخ کردنی ها و جوشاندنی ها از اجاق گاز گرفته تا اجاق برقی با وسایل مدرن آشپزخانه مانند مایکرویو و کوکر.

* صورت دوم مرده خواری به نام حیوان خواری چنین تقسیماتی دارد:

گوشت خوک، گاو، مرغ، گوسفند، شتر، ماهی، اسب، الاغ و غیره...

شیر طبیعی و لبنیات طبیعی مانند ماست و کره و پنیر و خامه و کشک یا لبنیات غیر طبیعی.

تخم مرغ های پرندگان زمینی و هوایی.

* صورت سوم مرده خواری به نام شیمیایی خواری چنین تقسیماتی دارد:

اعتقاد به خوردن مواد شیمیایی برای درمان بیماریها یا ترکیب مواد شیمیایی برای تهیه خوراکی سوپرمارکتی یا مصرف مواد ابداعی شیمیایی به منظور کسب زیبایی را شیمیایی خواری تعریف میکنیم. مانند خوردن انواع قرص ها، کپسول ها، شربت ها، آمپول ها که برای درمان بیماریها استفاده میشوند. مانند خوردن انواع کنسانتره میوه ها که پودری شیمیایی برای طعم میوه دادن به نوشابه هایی از مواد شیمیایی با صفتهای الکلی یا غیر الکلی و گازدار یا بی گاز و بستنی های میوه ای شیمیایی یا شکلاتها و شیرینی های شیمیایی و نان های فانتزی یا طبیعی سوخته و کلوچه و کیک و پفک و چیپس با طعم هایی گوناگون و ویفر و کاکائو و و غیره. مانند لوازم آرایشی و بهداشتی شیمیایی از قبیل صابونها و شامپوها و کرمهای مختلف دست و صورت و اتکلنها و اسپری ها.

* صورت چهارم مرده خواری به نام دودخواری چنین تقسیماتی دارد:

اعتقاد به مصرف هر روزه دودها به شکل خوردن آنها بخاطر کسب آرامش یا احترام را دودخواری یا دخان خواری تعریف بکنیم. مانند سیگار کشیدن، پیپ کشیدن، قلیان کشیدن و دیگر شکلهای دخانیات.

* صورت پنجم مرده خواری به نام محرک خواری چنین تقسیماتی دارد:

اعتقاد به خوردن سم های گیاهی یا گیاهان سمی برای کسب انرژی و تحرک بیشتر در فعالیت های روزانه را محرک خواری تعریف بکنیم. مانند خوردن الکل، چای، قهوه، نسکافه، شکر سفید، کافی میت، قند سفید.

* صورت ششم مرده خواری به نام مخدر خواری نیز چنین تقسیماتی دارد:

اعتقاد به مصرف مواد گیاهی غیر قانونی به منظور تفریح یا وقت گذرانی که باعث معتاد شدن مردم میشود را مخدر خواری تعریف بکنیم. مانند مصرف حشیش و تریاک و شیشه و بنگ و هرویین.

این بود تقسیماتی از انواع مردار خواری بر روی کره زمین که بشریت کنونی بدان دچار شده است.

اما شرایط تاریخی طرز تغذیه که بشر پشت سر گذارده است را چنین تفسیر میکنیم:

در ابتدا بشر یک عصر بسیار طولانی از میوه خواری را طی کرده است تا اینکه توانست از حالت مفعولی حیوانی به حالت فاعلی انسانی برسد. یعنی این حیوان که تمایلات غریزیش فقط و فقط او را در میوه خواری منحصر کرده بود به توانایی تسلط بر طبیعت رسید و قدرت تغییر طبیعت اطرافش را پیدا کرد، از اینجا بود که دوران امراض و بیمار شدن او شروع شد. این دوران در کتابهای مقدس با داستان آدم و حوا تفسیر شده است طوری که در ساختن این داستان از خود میپرسد: من کدام میوه ممنوع شده از طرف خدا را خوردم که به این بلاها گرفتار آمدم! و بنا به اسناد تاریخی، این میوه، به تلقی او سیب یا گندم بوده که البته آن را میوه درخت دانش و معرفت هم تفسیر کردند. اما استفاده از دانه ها مانند حبوبات و غلات نشانه ای از آغاز چیرگی بر گیاهان طبیعت می باشد. این دوران را دوران دانه پروری میگوییم که بعدها کشاورزی چهره پیشرفته آن است. بعد از دوران دانه پروری، او به گوشت حیوانات و شیر و تخم مرغ ها هم علاقه پیدا میکند و میتوانیم بگوییم که او وارد دوران حیوان خواری میشود. هرچه قدرت او بر تبدیل و تغییر طبیعت بیشتر میشود و دانشمندتر میگردد، طرز تغذیه او هم گسترده تر و منحرف تر میشود. اینطوری است که انسان روز به روز مریض تر میشود طوری که در ادیان باستان، توسعه دردها و امراض به رفتن به جهنم و برگشتن به تغذیه طبیعی به رفتن به بهشت تعبیر میشود. بهشت خواهی بشریت علامتی حاکی از شکایت او از توسعه تغذیه اش بخاطر پیشرفتش در چیرگی بر طبیعت است. قدرت او چنان زیاد میشود که در تغذیه اش به خوردن قهوه یا چای و کشیدن سیگار و قلیان علاقه پیدا میکند. پس دوران محرک خواری و بعد آن هم دوران دودخواری آغاز میشود. اما وقتی تسط علمی او بر علوم ریاضی و تجربی مانند فیزیک و شیمی و پزشکی و زیست شناسی  و دانش اقتصاد و مدیریت جامعه، بسیار زیاد میشود، او قدرت بسیار وحشتناک تری در توسعه تغذیه روزانه اش پیدا میکند طوری که دوران مخدر خواری و سپس شیمیایی خواری هم آغاز میگردد.
بدین ترتیب هرچه قدرت او بر تغییر طبیعت بیشتر میشود، طرز تغذیه و بهداشت او هم منحرف تر میشود. یعنی پس از عصر بسیار طولانی میوه خواری، بشریت به دوران های کوتاه مدت صورتهای گوناگون مرده خواری دچار میشود و به تدریج، جهنمی را از تجاوز به حیوانات و گیاهان برای خودش می سازد. مانند کسیکه که در باغستانی از میوه زندگی میکرده و به کم کم آنقدر عقب عقب حرکت کرده که نفهمیده چگونه از بوستان خارج شده و به لبه پرتگاه بیابان رسیده است. همه نسل ها از این پرتگاه که شیمیایی خواری است به پایین می افتند و می میرند تا اینکه در اثر این کشتارهای نسل اندر نسل و دسته جمعی و ناگهانی، یک ناجی ظهور میکند که راز تندرستی را در خامگیاهخواری کشف میکند و عصر زنده خواری را نوید میدهد. آوانسیان، این ناجی بزرگ است که با کشف فلسفه تغذیه و تندرستی به نام زنده خواری، راهی جدید پیش پای بشریت پرت شده از لبه پرتگاه نیستی میگذارد. حالا انسان به شدت قدرتمند بر طبیعت و کیهان، با توسعه های منحرفانه و وحشتناک خودش در تغذیه تصمیم میگیرد که وارد عصر زنده خواری شود و تجربه های فراوان او در طرز خوراکش او را به یکی از هیولاترین حیوانهای سیاره زمین تبدیل میکند.
بنابر این، ترتیب مردار خواری در دورانهای تغییر تغذیه اش چنین می باشد:

در ابتدا عصر طولانی میوه خواری، سپس دانه پروری و کشاورزی، سپس حیوان خواری، سپس محرک خواری، سپس دودخواری، سپس مخدر خواری، سپس شیمیایی خواری همگی به طور متوالی ظهور میکنند و در آخر هم بشریت وارد عصر زنده خواری میشود که توجه به دو اصل مطلقه گیاهخواری و خامخواری در تغذیه اش را واجب خواهد دانست.

به طور کلی، انسان ابتدا یک عصر طولانی چند میلیون ساله از میوه خواری داشته است که قبل از روستانشینی و حتی غارنشینی در آن بوده است. سپس بعد از تولد آدم و حوا، بشریت وارد دوران کوتاه مدت هشت هزار ساله از مرده خواری های گوناگون میشود و این حیوان دوپای خردمند به بیماری ها و جنگ های زیادی روی زمین دچار میگردد. در پایان نیز بشریت با توجه به نیازش برای مهاجرت به دیگر سیارات به طور رسمی وارد عصر طولانی و دائمی زنده خواری میشود.

عصر زنده خواری شامل تنوعی از خوراکهای و نوشیدنی های خام گیاهی نوآوری شده است که توسط دستگاههای پیشرفته و کارخانجات بزرگ با استخراج تنوعی از گیاهان بیابانها و جنگلها و حتی از کف دریاها و اقیانوسها فرآهم میاید و جمعیت های فراوانی از انسانهایی تندرست با عمر طولانی را بر روی کره زمین و سیارات دیگر پراکنده میسازد.

این بود یک تحلیل تاریخی از اعصار و انواع مرده خواری

طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: اعتیاد،
[ 1391/01/21 ] [ 19:40 ] [ حمید ناظمی ]پرسش: سلام میخواهم یکنفر را ترک اعتیاد بدهم لطف کنید رهنمایی کنید چه دارو یا عرقیات گیاهی مصرف کند؟ چکار کنم؟

پاسخ: زنگ بزنید به 118 که اطلاعات تلفنی اماکن را میدهد و بخواهید که به شما تلفن یک مرکز را بدهند تا معتاد را در آنجا ترک بدهید. سپس به آن مرکز زنگ بزنید و بگویید یک معتاد دارید و چقدر هزینه دارد و چه مقدار زمان میبرد تا او ترک بکند و آدرس آنجا را از او بگیرد و اقدام نمایید.

طبقه بندی: گسترش فرهنگ حیوانی‌‌فروگذار و بیان مخالفت های گیاهخوارخواهی،
برچسب ها: پرسش و پاسخ، اعتیاد،
[ 1388/02/8 ] [ 16:55 ] [ حمید ناظمی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

* VEGETARIANism *
درباره وبلاگ

-------------------------
مرکز بین‌المللی نظریه‌پردازی
علوم و تکنولوژی
-------------------------

اینجانب، بنده خدا، کوشا هستم تا تجربیات گیاهخوارخواهی خود را به رایگان به شما هموطنان انتقال دهم. شکایت، انتقاد، پیشنهاد، و تبلیغ پذیرفته میشود.

جهت راهنمایی مردم و پشتیبانی از بیماران، زحمت بکشید و کدهای بنرهای تبلیغ فراهم آمده را در سایت خودتان بگنجانید یا لینک آنها را به مراجعان خودتان بدهید.

نسخه برداری از مطالب، تنها از مقالاتی مجاز میباشد که حداقل چهار سال از انتشار آن گذشته باشد چون مطالب گنجانده شده، همیشه در معرض ویرایش و اصلاح و تغییر و تبدیل و تکمیل هستند.

با گذاشتن نظر، خرابی هر لینک از مطالب را اعتراض بدهید تا آن را درست نماییم.

از تاریخ شهریور سال 1394 همه کتابهای وبلاگ به طور تمیز با صفحات وسط چین آماده چاپ شدند پس فایلهایی که در گذشته دانلود کردید را پاک نمایید و دوباره دانلود کنید.

مقاله های ارزشمند از تجربیات و تفسیرهای خودتان تهیه کنید و به ما ارسال نمایید تا آن را با خوشحالی با یا بدون نام شما به چاپ برسانیم. اگر از تجربیات خودتان عکس و فیلم گرفتید آن را در اختیار ما بگذارید تا به نسل بعدی منتقل بکنیم.

این سایت بر خلاف معمول دیگر سایتها، مخالف تخریب عکسها و جدولها و نمودارهای فراهم آمده از طریق گنجاندن تبلیغ و فخرفروشی بر روی آنها است و تصاویر تهیه شده را سالم و تمیز و بدون تبلیغ و نامنویسی در هر مطلب، نشان میدهد.


مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطف کنید نکات زیر را رعایت فرمایید:
1- نظرات خودتان را به طور علمی و دقیق و به فارسی بدون فینگلیش بنویسید و به طور کامل، تجربه خودتان را توضیح بدهید و حتما منبع و نشانی لازم و شماره تماس را برای مراجعه بگذارید. قبل از ارسال نظر، خودتان دیدگاهتان را بازبینی و ویرایش کنید.
2- نظراتی که شامل دروغ پردازی و زشت نویسی باشد، و بدگویی از مسئولین مملکت بکند یا توهین به مکاتب غرب و شرق بکند، با اهانت به اسلام، بی‌احترامی به دانشمندان، پست شمردن قومیت‌ها و باطل دیدن مذاهب، بدبینی به عقاید دیگران یا انتقام جویی و یا حسدورزی به بزرگان جامعه داشته باشد و یا میل به بداندیشی و سرنگونی آمریکا داشته باشد یا از دشمنی با قدرتهای برتر و نابودی کشورهای خاص منطقه و جهان حرف زده باشد، و یا اینکه مغایرت با حقوق بشر یا دیگر مقررات عمومی جهان داشته باشد و یا اینکه متضاد با قوانین محلی ایران و غیره باشد و یا مخالفت جدی با پیشرفت فلسفه بکند و یا دنبال جلوگیری از گسترش صنعت و رسانه باشد و یا برای ترویج مبارزه و جنگ نوشته شده باشد یا اینکه اسلام را مساوی توسعه افکار خشن و خطرناک جلوه بدهد و یا با شکوفایی افراد و احزاب و گروهکها مخالفت بکند و یا با آموزه‌های اخلاق مخالف باشد و برای رشد آزادی و ایجاد تکامل، مانع گذاشته باشد، هرگز منتشر نمی‌شوند.
3- از ارسال دیدگاههای نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متنهای طولانی خودداری نمایید.
4- از آنچه که در نظرات بیاید، برای تکمیل مطلب استفاده خواهد شد.
5- قبل از ارسال نظرتان، آن را بازبینی بکنید تا عیب نداشته باشد.
6- تبلیغات گذاشته شده در بخش نظردهی اگر مرتبط به مطلب نباشد حذف میشود.


.............................

نشانیهای مهم برای درمان بیماری:

الف) به طور اینترنتی تحت معالجات فارغ‌التحصیلان غذادرمانی پرفسور خرسند در سایت ایشان، فرم مشخصات بیمار جدید را پر نمایید تا روند درمان شما را پیگیری نمایند.

تلفن تماس خارج از کشور ایران 31.076.5879591 و 31.06.64272022
تلفن تماس داخل کشور ایران 98.09355593759 و 98.09174475469
سایت پرفسور خرسند www.khorsand.org

ب) به "انجمن و رستوران تغذیه طبیعی ایران" در تهران
به آدرس: بالاتر از میدان پونك، انتهای اشرفی اصفهانی، بلوار سیمون بولیوار، خیابان البرز، نبش كوچه ششم، پلاك 22 مراجعه کنید.
شماره تماس به انجمن با نام خانم حسینی:
تلفن تهران 02144804556
09121164728 یا 09194694257
سایت IranRawVegan.ir
اینستاگرام salamatmehrzamin
تلگرام khamgiahkhari

..............................

در اینجا میتوانید هرگونه مرض لاعلاج که شما را از درمانش ناامید کردند را بدون هزینه از طریق روش خوراك خام، شفا بدهید.

مهم: حتما از این انجمن درخواست بکنید تا پکیج مخصوصی از کتابهای مهم را برایتان به شهرستان پست بکند، چون متاسفانه از این کتابها در مغازه ها پیدا نمیشود.

شما برای تکمیل تحصیلات خودتان میتوانید با گرفتن پکیج از انجمن، به طوری غیر حضوری، دوره مهم آموزشی پژوهشی خودتان را در اینجا بگذرانند. بعلاوه شرکتهای مواد غذایی میتوانند از این "پکیج" برای نوآوریهای تولیدی صنایع غذایی خودشان استفاده ها بکنند چون دستورها و اطلاعات نایاب دارد. ماهانه توسط خانم حسینی، همایش ملی خوراک خام گیاه خواری به رایگان برگزار میشود که ورود به آن برای همه علاقه مندان آزاد است و از همه شهرستان های ایران به آنجا میایند و شما میتوانید شماره موبایلتان را به انجمن بدهید تا برایتان زمانش را پیامک بفرستند. اگر هم توفیق شرکت نیافتید فیلمهایش را درخواست بکنید.

...........................

توصیه من اینست که آن شهرستانی هایی که میخواهند فعال جدی گیاهخواری باشند باید مبالغی چند صدهزار تومانی و حتی بیشتر را برای خرید کتاب و فیلم آشپزی گیاهی از فروشگاه گوویندا درخواست بکنند تا برایشان پست بکند.

فروشگاه گیاهی گوویندا: تهران، خیابان پاسداران، بهستان دهم، اختیاریه جنوبی، روبروی پارک نیلوفر، پلاک 26
تلفن 22584621 و 22110618
سایت govinda-veg.com

انجمن گیاهخواران و رستوران آناندا: تهران، پاسداران، بهستان دهم، اختیاریه جنوبی، جنب مخابرات
تلفن : 22556767 ، 22551352
سایت ivegs.com

..........................

کسانی که دوست دارند تا مردم را به رایگان با خوراک خام، درمان بکنند میتوانند نشستهای خانگی، تشکیل بدهند. پس هرگز هزینه نتراشید و هرگز مغازه یا خانه را اجاره نکنید. بلکه مانند برگزاری جلسات قرآن و دعا که همسایه ها به دیدن یکدیگر میایند و کنار هم مینشینند، شما هم میتوانید میهمانان گیاهخوار را دعوت کنید تا در اتاقی از منزل شما، کنار یکدیگر بنشینند و درباره خوراک خام و طرز درمان بیماریها گفتگو بکنند.
هدف شما از برگزاری این جلسات، نباید تجارت کردن و پولدار شدن باشد. بلکه باید میهمانان را هر دو هفته به منزل خودتان دعوت بنمایید و هرکس مایل بود، تعدادی میوه و خشکبار و یا خوراک خام که نوآوری کرده است را با خودش به جلسه بیاورد و همگی آنها به رایگان، با یکدیگر گفتگو بکنند و مباحثه بکنند و همدیگر را یاری نمایند تا با همدلی و همکاری، خامگیاهخواری را ادامه بدهند.

..........................

از نیکوکاران و خیَرین محترم، خواهشمندیم که هزاران نسخه از کتاب خامخواری آوانسیان را به هزینه شخصی چاپ بکنند و در تمامی مسجدها و کتابخانه ها و مدرسه ها و دانشگاههای شهرهای کشور و گروه خودتان؛ به رایگان توزیع نمایند تا به امید خدا، انقلاب تغذیه پس از انقلاب اسلامی، شدنی و ممکن گردد. چون میلیونها دلار صرفه جویی در تبادلات مالی و سود پولی در هر کشور به وجود خواهد آمد که رقم زیادی است و آن پول که در راه خشنودی خدا و پیامبر و پیشوا و خدمت به مردم، خرج نشود بر روی زمین ماندگار نمیماند بلکه در انحرافات بزرگ و راههای بیهوده، تلف خواهد شد پس پولهایتان را برای خشنودی خدا خرج کنید تا ماندگار شود و نجات یابد.

..........................

باز هم برای هزارمین بار تکرار میکنیم که محصولات حیوانی و پختن خوراک و مصرف دارو، عامل اصلی همگی بیماری‌هاست و تا هنگامی که شما با این دو عامل اصلی مخالفت نکنید، به کار بردن دیگر توصیه های سلامتی، پیروزی مهمی برایتان نمیاورد. مخالفت با آشپزی حیوانی، باید مهمترین قدم و اولین گام شما باشد. پس از آن بقیه علوم پزشکی و توصیه های سلامتی به سلیقه‌ها و خوشایند شما بستگی دارد.

زین استخوان و آتش، تباه شوند خوراکها
گر تو نمیپسندی، تغییر ده خوراک را

سخن گرانبهای دکتر هاوزر: یک مثقال پیشگیری بهتر از یک خروار درمان است.
...........................

اگر برای مشاوره جهت گیاهخوار شدن با من میخواهید تماس بگیرید یا دنبال درمان قطعی با برنامه میوه خوار و برنامه خوراک خام و برنامه روزه آب هستید، نشانی: تهران. موبایل من 98.09353669432 میباشد و به طور تلفنی به رایگان پاسخ میدهم اما مراجعه حضوری امکان‌پذیر نیست.

لطفا پیام نگذارید چون اینترنت، وقت گیر است و من به پیام ها جواب نمیدهم.

...........................

حتما اگر اولین باری است که به این بلاگ مراجعه میکنید، پیشنهاد میکنم که "کتاب راهنمای خوراک خام" یعنی کتاب خامخواری آوانسیان را از قسمت بالای وبلاگ که نوشته "مهمترین کتابها" پیدا کرده، آن را چاپ کنید و مطالعه بفرمایید.

اگر نیازی فوری به درمان دارید، میتوانید با جستجو در فروشگاههای شهرتان، كتاب "خام‌خواری نویسنده آوانسیان" را پیدا كرده و با اجرای آن كتاب از ناراحتی هایتان خلاص بشوید.

...............................

ْاز گوگل برای جستجوی گیاهخواری استفاده فرمایید.

Google: Vegetarian

Google: Vegan

Google: Raw Food

Google: water/juice Fasting

Google: Vegan Bodybuilding

Google: Vegan Democracy

..................................

لطف کنید برای تبلیغ از زحمات این وبلاگ، بنرهای تهیه شده یا لینک اصلی را در سایت خود بگذارید سپس به ما اطلاع بدهید تا در اولین فرصت جبران کنیم.

.............................

We want to establish a community of "Fasting Raw Food Vegan liberal Social Democratic Republics" worldwide

ما استقرار جمهوری های فاستینگ رافود وگان لیبرال سوسیالیستی لائیک دموکراتیک کمونیستی یعنی "توده های روزه دار خوراک خام گیاه خوار آزادی خواه برابری جوی بیطرف مردم سالار " را در سرتاسر سیاره زمین واقع در منظومه شمسی درون كهكشان راه شیری خواستاریم !!!

-------------------------------

:-)

طرز گرفتن خوراک خام برای درمان بیماریها چنین است: {میوه + سبزی + سالاد + نوآوری}.

همه خوراکهای پخته شده با اجاق گاز مانند آش جوشیده و نان برشته و سرخ کردنیها به علاوه همه فرآوردههای حیوانی که با دامپروری فراهم میشوند مانند آبگوشت جانوران و آملیت تخم مرغان و شیرآوردهای پستانداران باید برای همیشه به طور جدی قدغن شده و کنار گذاشته شوند. رنجش در هر کدام از اندامهای جسم و دردهای موقتی، نشانه پاکسازی و بازسازی بافتها بوده که سبب بهبود بیماری شما میشود. پس باید در سختیهای آن، شکیبا بمانید و خدا را سپاس بگذارید تا پله‌های تندرستی را یکی پس از دیگری بالا بروید. رفتن به بیمارستان ممنوع است زیرا پرستاران آنجا، شما را از مصرف خوراک خام پشیمان میکنند و به شما خوراکهای پخته و داروهای سمی میدهند و پزشکان هم هزینه های گزاف از شما میخواهند. دقت کنید که مصرف تمام داروها باید در کمتر از دو هفته از شروع خوراک خام به طور همیشگی فراموش شود. مدت دوره از یک ماه تا سه ماه یا شش ماه و بیش از آن است. انجام آن را به روش خیلی ساده با خوردن میوه آغاز نمایید. مثلا برای صبحانه یک هندوانه کامل، برای ناهار نیم کیلو خرما و برای شام یک کاسه سالاد از گوجه و خیار را امتحان کنید و روزهای بعدی را متفاوت از امروز غذا بخورید. هرگز غذاهای حرارت دیده با تنورهای سنتی و صنعتی یا اجاق گاز منزل یا مایکرویو مانند آش جوشیده، نان برشته، ته دیگ قابلمه و مواد سوخته، شیرینی سرخ شده، شیر گاو و ماست و پنیر گوسفند و املت تخم مرغ و کله پاچه و آبگوشت و کباب و پلومرغ و همبرگر و قند سفید و غیره را نخورید. در مدت خامخواری، هر روز، شعار زیر را پیوسته تکرار نمایید.
شعار: پختنی نخورید، حیوانی نخورید، دارو نخورید، از خوراک خام گیاهی هر اندازه دوست دارید بخورید.

:-)

طرز گرفتن روزه آب برای درمان بیماری‌ها چنین است: {روزی هشت لیوان آب خالی + یک لیوان آبمیوه به اجبار}.

پیش از انجام روزه آب، باید به مدت یکماه از برنامه خوراک خام پیروی بکنید وگرنه نباید وارد روزه آب بشوید. سپس تصمیم میگیرید تا به مدت یک هفته یا یک ماه تا دو ماه از خوردن هر گونه مواد جامد خوراکی پرهیز نمایید. بنابراین، نه صبحانه و نه ناهار و نه شام خواهید داشت. در این مدت، روزی بیش از هشت لیوان آب می‌نوشید. علاوه بر آب خالی، باید هر روز به اجبار یک لیوان آبمیوه دلخواه مانند آب هندوانه، آب انار، آب انگور، آب پرتقال، آب سیب، آب هویج، آب عسل لیموترش، عرقیات یا چای یا آب سبزی و غیره را بنوشید. جسم شما پس از چندین بار احساس گرسنگی، شروع به سوزاندن چربیهای موجود در میان بافتها میکند و از آن موفع به بعد، گرسنگی تا پایان دوره مشاهده نمیشود. در این مدت، هر پنج روز، یکبار به توالت میروید تا سرگین سیاه رنگ قیر مانندی را خالی کنید. هر موقع که خلطی به گلو آوردید، آن را به بیرون تف بکنید چون نباید خلطها بلعیده گردند. بدانید خلط زرد و سرگین سیاه، همان آشغالهایی خطرناکی هستند که از ذوب شدن چربی‌ها و پاکسازی اندام‌های مسموم توسط جسم به بیرون راهنمایی میشوند. پس از پایان روزه آب، باید شروع به مصرف خوراک خام بکنید. برای انجام برنامه آسان روزه آب، ضروری است تا با یک پاسخگوی گیاهخوار تماس بگیرید و تحت نظر او شروع نمایید و هر جمعه، وزن خودتان را به او گزارش بدهید. در مدت روزه آب با خودتان پیوسته شعار زیر را تکرار کنید.
شعار: همه دردها نشانه بیرون ریزی مواد سمی است بنابراین به هیچ خوراکی مشتاق نباش و هر روز، بیش از دیروز بر روزه آب پایداری کن.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

توضیحات تئوریک سلامتی:

رنجش ها و مشکلات جسمی مردم یا بخاطر تصادفات بیرونی به وجود میایند، مانند تصادفهای خیابانی هنگام رانندگی یا بخاطر اختلالات درونی روی میدهند مانند مریضیهایی که تجربه میکنیم. تمامی امراض، که اختلالات درونی جسم ما میباشند، پیامدی از خطاهای خوراکی و اشتباهات غذایی بوده و با اصلاح تغذیه که به بازسازی خوراک روزانه بینجامد، بهبود واقعی پیدا میکنند.
بیماریهای صعب العلاج از قبیل امراض قلبی و عروقی ، چاقی مفرط، سرطان ها، رفلکس شدید معده و سرطان روده و ضعف دستگاه گوارش، واریس و التهاب ستون فقرات، زانو درد شدید، نفخ و گاز بدبو، عفونتهای رحم زنان و مثانه، دیسک کمر یا گردن، آرتروز، نقرس، استرامپل، آسم و گواتر، مشکلات پوستی و جوش و دمل، قند و چربی و فشار خون، آلرژیهای فصلی، اعتیادها، ضعف های جنسی مانند زودانزالی مردان و قاعدگی زیاد زنان، سیروز کبدی و ضعف کلیه و دیالیزی، سینوزیت مزمن، برونشیت مزمن، سل، حتی بیماریهای لاعلاجی مانند ایدز و هپاتیت و تومور مغزی و ام اس، (یعنی همانهایی که بهشان گفته شده بزودی میمیرند)، همچنین کمک به رفع افسردگی ها و تمایلات به خودکشی، پیری زودرس در جوانی، طاسی یا سفیدی موی سر، و غیره، که همگی این بیماریها توسط "برنامه آموزشی یکماهه تا چندماهه خوراک خام گیاهی" قابل درمان قطعی بدون عوارض جانبی میباشد. خوشبختانه انجام این برنامه شما را از هزینه های گزاف چند میلیون تومانی تکنولوژیکال برای درمان مریضیهایتان نجات میدهد.

"برنامه خوراک خام گیاهی" بر این فلسفه مبتنی است که تمامی بیماریهای جسمی و حتی روانی منشاء تغذیه دارند.
هرگاه سلولهای عضوی از جسم خاصیت ارتجاعی نداشته باشند و نتوانند وظایف خود را خوب انجام بدهند و علاوه بر آن در اثر گرسنگی شدید و مسمومیت زیاد بخاطر تمرکز آلودگی ها برای بیرون ریزی همین سموم و برطرف کردن گرسنگی خودشان دست به کوشش زیاد بزنند آن وقت است که ما به واکنشهای دردناکی مبتلا میشویم و میگوییم که مریض شده ایم.
به طور کلی خوراک ما به دو گونه گیاهی و حیوانی تقسیم میشود. خوراکهای حیوانی مانند انواع گوشتها، تخم مرغ ها و شیر و لبنیات، همگی آنها سمی هستند، و کثافت های چسبناکی دارند که در درون مویرگها و بافتهای عضلات و بیرون آن به صورت چربی تجمع پیدا میکند.
البته جسم انسان، اندکی چربی پاکیزه را برای مصرف بیش از یکماه گرسنگی نگه میدارد اما سموم ناشی از خوراکهای حیوانی که در مغازه های ساندویچ فروشی، فست فودها، قصابی ها و رستورانها به فروش میروند به وزن ده ها کیلوگرم در بدن به این چربی پاکیزه ضمیمه میشود. بدن ما کثافت های چسبناک را با زحمت زیادی به بیرون بافتها و ماهیچه ها هل میدهد و از ناچاری پیرامون قلب و شکم و بالای جمجمه مغز زیر پوست سر ذخیره مینماید تا به درون جسم ما آسیب نرسد و از سکته های قلبی و مغزی از کودکی تا جوانی در امان بمانیم... .
روش بدن برای بیرون ریزی کثافات چسبناک گندیده قدیمی اینست که آنها را خمیر میکند و پس از سالها با بازگردانی به روده به گازی بدبو تصعید مینماید. گوشتها و تخم مرغها حاوی کلسترول، چسبنده ای پنبه مانند هستند که درون رگها رسوب میکند. آنها حاوی آنتی بیوتیک و استروئیدها هم هستند. هضم تخم مرغ برای بدن بسیار مشکل است و گوشت در روده دراز ما خیلی فوری متعفن میشود. به عبارتی بهتر آنها موادی مرده هستند زیرا گوشت و تخم مرغ یعنی جنازه یک حیوان مرده که بدنمان نیازی به آنها ندارد. باید هشدار داد که بر خلاف خوش باوری مردم، که شیر حاوی کلسیم است، میگوییم که شیر سبب دفع کلسیم استخوانهاست زیرا همه پروتئینهای حیوانی حتی لبنیات خون را اسیدی میکنند. بدن ما باید اندکی قلیایی (یعنی آلکالی یا بازی) باشد. جسم هوشمندانه برای ادامه سوخت و ساز و کارکرد ارگانها مقادیری از کلسیم استخوانها و دندانها را جدا میکند تا خون را به حالت قلیایی برگرداند. چنین دفع کلسیمی در بلند مدت سبب نرمی و سپس پوکی استخوانها میشود. امروزه علم ثابت کرده است که پرخاشگری اخلاقی بخاطر اسیدی شدن خون روی میدهد. وقتی به بازار میرویم میبینیم که به بهانه امگاسه، جان ماهی را گرفته اند، به بهانه آهن، جگر گوسفند را دریده اند، به بهانه کلسیم، شیر گوساله وشتر را ربوده اند، به بهانه پروتئین، ماهیچه های گاو را چاقو زده اند، به بهانه ویتامین، مرغ را به سیخ کشیده اند و به بهانه رنگ سرخ، غذاها را با روغن میسوزانند. ما این همه گناهان را با نامهای بیوشیمیایی میکنیم و هزارجور سم و کثافت و انگل و باکتری و ویروس و آشغال سوخته را داخل بدنمان میکنیم و و وقتی مریض شدیم، فیلسوف میشویم و با مغز معیوب مان، درباره وجود یا عدم عدالت الهی، شروع به تئوری پردازی میکنیم. حالا درباره خوراکهای گیاهی توضیح میدهیم که بدبختانه آنها نیز توسط حرارت اجاقهای گازی و برقی با عملیات پخت در بیش از نصف دمای جوش آب به مواد سوخته تبدیل میشوند. نان برشته و مواد سوخته در غذاها به رنگهای زرد، طلایی، قهوه ای ، سرخ و مشکی قابل شناسایی با چشم میباشد. البته مواد برشته همرنگ را بخاطر اینکه همرنگ غذای اصلی است نمیتوان تمیز داد. از مواد برشته رنگی میشود به ته دیگ قابلمه، برشتگی انواع نانها، پخته شدن حبوبات آش و سوختگی سبزی کوکو در روغن و کباب گوسفند و مرغ پخته شده، یا پیاز سرخ شده و شیرینی های طلایی رنگ شده اشاره نمود. مواد سوخته که به رنگ مشکی و حتی قهوه ای باشند، خوراک گیاهی را به شدت زیادی مسموم میکند. بدن ما این مواد برشته سرخ و سوخته را به ترتیب به زیر پوست سر و چهره، سپس کمر و سینه و بعد پاها و دستها و یا آلت تناسلی اخراج و تبعید میکند تا رگها خالی مانده بتوانند خونرسانی بکنند که شما آنها را جوش قرمز مینامید. در چندین روز بعد چنانچه جسم فرصتی برای تخلیه آنها پیدا بکند پس از فراخوانی از سطح پوست به دستگاه گوارش، به صورت خلط زرد یا قهوه ای رنگ به دهان شما بالا میاورد که باید آن را تف بکنید. این بیرون ریزی با واکنش هایی مانند عطسه، سرفه، تب و سردرد یا آبریزش همراه است و نیاکان ما خیال میکردند که میکروبها و سرما یا گرمای هوا است که در آنها این واکنش ها را ایجاد میکند و به اصطلاح خودشان میگفتند سرما خوردم ! زیرا تغییرات درجه دمای باد در ذوب مواد برشته موثر و مفید میباشد. آنها به جاهایی میرفتند پر از مریض ! که نامش بیمارستان بود و تحت نظر افرادی سفید پوش به بلعیدن قرص و کپسول تشویق میشدند.
سفید پوشهای بیچاره ای که پزشک نام داشتند وقتی میدیدند که مریضها داغ شدند و خیلی تب کردند، ظالمانه با زدن آمپول های دردناک به آنجای مردم کوشش میکردند تا آنها را تسکین دهند چون که از چرخ و فلک زدن مواد برشته و سوخته به رنگ سرخ و مشکی داخل خون مریض هایشان بی خبر بودند. حالا کی و چطور واردات این مواد سوخته تیره رنگ انجام شده بوده نسل آنها نمیدانست !
اما ما امروزه میدانیم که مردمان نسل های قبلی تنور نانوایی و اجاقهایی گازی و برقی خانگی به صورت ملی ! بلکه بین المللی !! تولید میکردند که با آنها بتوانند خوراکهایشان را آنقدر بسوزانند تا سطح آن خوراکها پر از خاکسترهای تیره رنگ خوشگل بشود !!!.

ولی جسم هرگز نان برشته قهوه ای و کوکو سبزی سوخته سیاه و ته دیگ برشته و هر تفاله غذایی پخته سوخته که خاکستر شده را نمیتواند بجای غذا قبول بکند بلکه آن خاکستر بر آمده از غذاهای جوشیده و سوخته را سم به حساب آورده و تلاش میکند تا از بدن خارج بکند.
پختن توسط اجاق گازهای لعنتی، آنزیمهای گیاهی را نابود میکند، ویتامین ها را میسوزاند، طوری که از سلولهای غذاهای گیاهی تنها کربنی بدون مواد معدنی مینرالها باقی میماند. عملیات پختن بر روی غذاهای حیوانی هم سبب آزاد شدن ماده بنفش یا آبی رنگ به نام دیگوکسین که شبیه نفت است میشود.
از آنجا که مواد برشته ناشی از طبخ و پختن خوراک های گیاهی مانند کثافت های گندیده ناشی شده از خوراکهای حیوانی برگرفته از لاشه متعفن جنازه گاو و مردار خونین گوسفند، چسبنده نیستند، بیرون ریزی آنها برای جسم آسانتر است.
آگاه باشید که تغذیه ما در طول این چند هزار سال تاریخ بشریت به طور اساسی غلط بوده است و نباید با بردن نام پیامبران چوپان و بهانه جویی از اینکه امامان ما، نان پزی و شیر دوشی میکردند و با توصیف تناولهای غذایی پیشوایان دینی و یادآوری اعتیاد پدرانمان به دودهای سیگار و قلیان، غلط بودن مصرف مردار حیوانات را کار درست پنداشت !! و خیالات کرد که اجداد ما مریض نمیشدند !!!
جالب آنست که عمر ما انسانها حدود 250 تا 350سال است و شما باید هر روز سیگار و گوشت و غذای پخته و شیر مصرف کنید تا قبل از 50سالگی به آغوش مرگ بروید !
چون اگر معتاد به اینجور چیزها نباشید و هر ماه برگه های دفترچه تامین اجتماعی تان توسط مطب ها، سیاه نشود به بالای 100سالگی میرسید. توضیح بیشتر آنستکه برای جسم دهها سال طول میکشد تا کثافات گوشتی را خارج بکند در حالی که خارج کردن خاکستر سرخ و سیاه غذاها، به بیشتر از چندین ماه نیاز ندارد. برخی از دواهای مدرن و خوراک های سوپرمارکتی از قبیل کنسروها و بیسکویت ها هم مواد شیمیایی دارند که چون جسم از آنها متنفر است توی لثه ها زیر گلو یا جاهای دیگر متمرکزشان میکند تا وقتی فرصتی پیدا کرد بیرون بریزد.

لازم است بدانید که خوراکهای حیوانی و نان برشته و غذاهای شیمیایی سوپر مارکتها در بدن انسان، هزاران نوع اختلالات متضاد به وجود میاورند و سلولهای متخصص اعضای بدن را به سلولهای گرسنه، تنبل و ناتوان تبدیل میکنند. باکتری ها و ویروس ها تنها میتوانند بر سلولهای تنبل زائد غلبه بکنند که اگر شما "سنت های اجتماعی و مذهبی نظام خوراک پخته حیوانی و گازی امروزی" را بر اندازید و به "برنامه نوین پیشنهادی خوراک خام گیاهی و برقی" بپیوندید آنگاه خداوند به شما جسمی طبیعی با سلولهایی قدرتمند و متخصص خواهد داد جوری که هیچ میکروبی رخصت تکثیر و شجاعت آزار رسانی به دستگاههای بدنتان را نخواهد داشت. "برنامه خوراک خام گیاهی" بسیار پیشرفته بوده و محدودیت سنی ندارد. بهمین خاطر از کودکان گرفته تا بزرگسالان همگی میتوانند از فواید آن بهره مند بشوند. برای نوزادان بی دندان تازه متولد شده، میشود شیرهای گیاهی سویا و بادام داد یا اینکه آبمیوه ها را جایگزین هایی خوب و کافی به جای شیر مادر دانست. مثلا انگور مساوی است با شیر مادر !
تکرار میکنم: انگور مساویست با شیر مادر!!
چرا به جای شیر فاسد گاو به نوزادان خودمان، آب انگور و پرتقال و گوجه ندهیم؟ برای شیرخواران، حتی عصاره میوه ها از شیر مادر هم بهتر است. آهای مادرانی که در سینه هایتان، شیر ندارید تا به نوزادتان بدهید، با آبمیوه ها کودکانتان را تنومند بپرورانید... .
هیچ نوزادی به شیر مادر دیگر جانوران پستاندار جنگل، نیاز ندارد بلکه تنها با آب سبزیجات و آبمیوه ها میتواند استخوان بسازد و فربه شود و به رشد و بلوغ برسد. در برنامه خوراک خام، شما مختار هستید که از میوه ها و سبزیجات، خشکبار و مغزها و جوانه حبوبات و غلات به هر مقداری که دوست دارید و در هر موقعی که مایلید تناول بنمایید. زنان میتوانند با کنار گذاشتن اجاق گاز و مایکروفر به سلیقه خودشان با چرخ کردن، خرد کردن، برش زدن، پودر کردن، خشک کردن و با اضافه کردن روغن و نمک و چاشنی ها، سالادهایی قشنگ اختراع کنند.

شایان توجه است وقتی که عطسه میکنید یا آبریزش و سر درد دارید، شما از واکنشهای شدید درمانی ناراحت هستید ولی گلایه دارید که مریض شده اید. به هیچ وجهی بیمارستان نروید. چون وقتی چنین شد میتوانید جسم را تحت فرایند پاکسازی فوری قرار بدهید به این شیوه که از خوردن هر خوراکی، به مدت سه روز یا بیشتر خودداری بکنید و تنها آب و مایعات بنوشید و سپس برنامه آموزش خوراک خام گیاهی را آغاز بکنید. جسم است که درمان میکند و پزشک و داروها هیچ کاره اند بلکه خرابکارند.
همیشه این نکته خیلی مهم را بخاطر داشته باشید که پختن خوراک، سبب ریشه ای همگی بیماریهاست و داروی هر بیماری تنها میتواند خوراک خام گیاهی یعنی خوراک نسوخته نجوشیده نابرشته ! باشد. در نتیجه، دارو چیزی نیست جز همان خوراک خام گیاهی !!
بدن شما در این سه روز گرسنگی ! با خیال راحت، خاکستر خوراکهای پخته را از مویرگهای خون خارج میکند و شما بهبودی خوبی پیدا میکنید. تاسف آور است که حتی پرسوادترین پزشکان هم در مصاحبه های رادیویی تلویزیونی استدلال میاورند که همه مشاغل برای سلامتی خطرآفرین هستند زیرا به گمانشان چند عضله تحرک دارند و بقیه ندارند و واسه مردم گمانه زنی میکنند که بیماریهای شایع امروزی پیامد آلودگی هوا و پشت میز نشینی یا ورزش نکردن است !!!.
نادانی این پزشکان پرسواد ! از موضوع تغذیه آنقدر زیاد است که قدرت تشخیص و تفهیم سمی بودن شیر و نان و آبگوشت را ندارند و برای ورزشکاران کتاب مینویسند و تخم مرغ تجویز میکنند. ورزشکاران بیخبر بدبخت هم آنقدر سیب زمینی پخته و تخم مرغ و همبرگر و کالباس و سوسیس میخورند که جسمشان زودی فرسوده بلکه منفجر میشود و پیر و کچل میشوند. در وضعیت فاسد تغذیه ای جامعه خوراک پخته گوشتخوار سیاره زمین، ما چه ورزشکار باشیم یا نباشیم، به هر حال، جان سالم بدر نخواهیم برد... .

امروزه همه کشورهای جهان تحت سیاستهای سلامتی، سالانه میلیونها دلار بودجه برای گسترش فناوریهای پزشکی به منظور ریشه کن سازی بیماری ها انجام میدهند و متاسفانه همیشه هم دچار بحرانهای اقتصادی هستند. بخاطر "رافود وگان" نبودن جامعه های خوراک پخته گوشتخوار کنونی، وضعیت رفاه و اقتصادی کشورها چنان افتضاح شده است که جوانان، اخلاق را رها میکنند تا برای داشتن مسکن و پول ازدواج، دست به دامن دزدی، قتل، جرم خیابانی و جنایت های خانوادگی شوند اینطوری است که صفحات حوادث روزنامه ها از داستانهایش هر روز پر میشود. از طرف دیگر پزشکان و بقیه اقشار جامعه هم نمیدانند که تمامی بیماری های عجیب و لاعلاج میان ما انسانها بخاطر مصارف خوراک حیوانی و واردات مواد سوخته میباشد اینطورست که بخاطر جهالت فراگیر کنونی، هرکسی تقصیر را به گردن میکروبها میاندازند. ولی باید دقت کرد که هیچ کدام از این صنعت های پزشکی و روشهای تشخیص به بدن ما کمک نمیکند و تا جسم یک بیمار با شکیبایی و صبر، این کثافات و سوخته ها را به بیرون از خودش انتقال ندهد روند رشد امراض در دهه های بعدی عمر به گونه های بدتری ادامه مییابد. شوربختی اینجاست که هیچ کدام از فناوریهای گرانقیمت پزشکی قادر نیست تا مویرگها را از مواد سوخته خالی بکند مگر تصمیم قاطعانه خود بیمار به نخوردن مواد سوخته ! و نپختن خوراکهای گیاهی ! به همین خاطر ما به سیاست گذاران مملکتمان تذکر میدهیم که تمام این پولهایی که منحرفانه در فناوریهای پزشکی خرج میشوند، تلف شده و به باد رفته اند ! چون نمیتوانند به هدف درمان نایل بشوند... . اقتصاددانان باید بدانند که این افتضاح ترین گردش مالی کلان در اقتصاد یک کشور است که میلیاردها تومان پول و میلیونها ساعت زمان مردم، بخاطر وجود منحوس صنایع پخت و پز به نابودی کشانده میشوند و جنگ و تبعات بحرانی انقلابی بجا میگذارند. بهترین راه همین است که شما در هر شغل یا جایگاهی که قرار دارید از توسعه برنامه خوراک خام گیاهی در شهرستان خودتان حمایت بکنید. قابل یادآوری است که بیمار پس از درمان خودش در این برنامه آموزشی بنا به انگیزه ای که دارد تغذیه خودش را هر اندازه بتواند از 80 تا 95درصد یا 100درصد به این برنامه نزدیک میکند تا همیشه از بیماریها مصون بماند.
جهت مشارکت و توسعه فرهنگ وگان در ایران و کشورهای دیگر، استفاده از نظریه پردازیها و مطالب تحلیلی و آپلود فایلهای این بلاگ، در کتابها و سایتهای دیگر با حفظ حقوق مادی و معنوی نویسنده مجاز است و باید با هماهنگی انجام گیرد.

شما را مژده میدهم به اینکه کوشش تان برای تشکیل جامعه حیوانی‌فروگذار مردمسالار Vegan Democratic Society از طریق گذار از ساختار غلط"فرد سالاری، فناوری پزشکی، خوراک پخته، نان برشته، گوشت خوار" به ساختار درست "مردم سالاری، روزه آب، خوراک خام، نان پساب، گیاه خوار" (فاستینگ رافود وگان دموکراتیک)، همگی معضلات اجتماعی، روانشناختی و اقتصادی کشور را حل خواهد نمود.


شاد کام و آینده ساز باشید.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
کادر راست وبلاگ
......................

پارسی طب

..................... ....................... دانلود ....................... ....................... .......................
.......................
.......................

.......................

.

.......................
.......................
.......................
.......................
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ..................... ..................... ......................
...................... ...................... ...................... ......................
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات