وجتاریانیسم {گیاهخوارخواهی}
تشكیل کشورهای حیوانی فرو گذار "روزه آب خوراك خام کشاورز مردم سالار" در مقابل فن شناس پزشکی اجاق پخت ساز دام پرور فرد سالار 
برای جستجوی مطلب در اینجا بنویسید
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
برچسب مطالب
نیاز خواننده
لینک وجتاریان فارسی ایرانی
.
نویسندگان
ادامه تحصیل در ایران
ادامه تحصیل به زبان خارجی
کودک و نوجوان ایران
علوم روحی و برونفکنی
دانشنامه کلید دانش
لینک دوستان
همه لینکها
 راست بگویید چرا باید یک رستوران رافود به فروش قرآن فارسی هم اقدام کند؟ مگر آنجا برای تلاوت قرآن است؟! اما دلایلی جدی وجود دارد که یک رافود رستوران در شهرستان باید چنین کاری هم انجام بدهد و من این سببها را با توجه به تجربیات خودم میگویم:

سبب یکم: تا وقتی مردم مریض هستند به نخوردن غذاهای فاسد اهمیتی نمیدهند و هرچه میخواهند میخورند. اما وقتی کسی به آنها گفت که این غذاها را نخور، آنوقت شروع میکنند به بهانه آوردن میکنند. اگر به آنها بگویید مطلقا هرگز گوشت نخور، آنوقت خیلی فوری میفهمند که یک جای کار میلنگد چون تا حالا آخوندها نگفتند که گوشت جانور، ناروا است! در نتیجه؛ ایراد میگیرند به اینکه قران گفته است که گوشت جانور بخور اما تو میگویی که نخور!! مگر تو خیلی بهتر میفهمی؟!
سبب دوم: چون مردم، قرآن را برای سرگرمی و بازدید هفتگی در جلسات مذهبی به عربی میخوانند، آنها چندان به معانی آن توجه نمیکنند، البته اگر توجه بکنند چیز زیادی نمیفهمند. چون کتاب قرآن، ترتیب معمولی کتابهای علمی و ادبی را ندارد، و مطالبش گردآوری شده است، به علاوه، آشکار نیست که در ذهن نویسنده اش دقیقا چه خبر بوده است! حتی دانشمندان هم گیج شدند و پاسخ سوالاتی که مربوط به علوم تجربی است را میخواهند از داخل کتاب اخلاق و خداشناسی بیرون بیاورند! به هر حال علمای مذهب نیز در فهمیدن این کتاب، میلنگند، وای به حال ماها که کمسواتیم!
سبب سوم: چون در قران میتوان، به یک برنامه پیشنهادی تغذیه دست پیدا کرد که حدود 90 درصدی از همان خوراک خامگیاهی است یعنی طیبات شامل سبزیجات است! با تاکیدات و مداومت در سوگند خوردن به میوه خواری! اما یک 10 درصدی نیز گفته است که گله داری نیز بکنید و گوشت پرندگان و مرغان را نام برده است! بعضی جاها نیز گفته است آنهایی که گناه میکنند، خدا به ایشان، نوشیدنی داغ میدهد و آتش را درون حلقشان میکند!! البته این اظهارات نیز  یک ربطی به اصطلاح رافود و خوراک خام دارد! اما من خیال میکنم که مردم در آن زمان، چون عاشق استخدام حیوانات بودند، پیوسته به پیامبر بیچاره اعتراض میکردند که ما این حیونات دیگر را چه کار بکنیم؟ آیا بخوریم یا نخوریم؟ و پیامبر محمد نیز ، به طور پیوسته میگفت: طیبات یعنی پاکیزهها را بخورید اما آنها دوباره عیب میگرفتند که ما خوردن جانوران اهلی دیگر را نیز میخواهیم! و البته در پایان این داستان، بر پیامبر محمد الهام میشد که شما میتوانید این جانوران را نیز بخورید اما از پاکیزهها یعنی سبزیجات، هرگز  فراموش نکنید!
سبب چهارم: فروش قران فارسی، کمکی مهم به زمینه سازی برای بومی سازی گیاهخواری و فرهنگ وگان برای کشوری اسلامی میباشد و کمک به برطرف شدن ابهامات موجود میکند و عقاید التقاطی را انسجام میدهد.
سبب چهارم: خوراک حیوانیفروگذار، یعنی خوراکی بدون ستم و ظلم بر حیوانات. که کتاب قرآن نیز همیشه با ستمکاری مخالفت ورزیده است و البته قرآن درباره آدمیان و خدای ایشان پرداخته بوده است.

با این طریقه، وقتی که خانوادها مریض باشند و از خامگیاهخواری، این عیب را بگیرند که این قرآن و این مکتب، هرگز  با خوراک خام گیاهی، سازگاری ندارد و حرفشان اینست که شاید خدا و پیامبر و پیشوا، از کشتن حیوانات و خوردن مردارها حمایت میکنند، همین قرآن و خدا و کتاب و پیامبر را به جلوی چشم ایشان میاورید که ساکت و قانع شوند و دنبال راه فرار نشوند.

بنابر این؛ فروش قرآن فارسی در رستوران گیاهی لازم است

طبقه بندی: گسترش فرهنگ حیوانی‌‌فروگذار و بیان مخالفت های گیاهخوارخواهی،
برچسب ها: قرآن،
دنبالک ها: دانلود کتاب ترجمه فارسی قران فولادوند، دانلود صوت فارسی ترجمه قرآن فولادوند،
[ 1394/05/20 ] [ 11:46 ] [ حمید ناظمی ]

نام کتاب: تغذیه در قرآن
Nutrition in Quran
مولف: دکتر محمد رضا نوری

دانلود کتاب

فهرست مطالب: اذن دخول، تفسیر آیات مربوطه، تامین مواد غذایی، شیر مادر یا آغاز تغذیه، آب مهمترین ماده غذایی، رستنی‌ها و میوه‌ها، گوشتهای حلال، غذاهای حلال و حرام، شکر نعمت یا شناخت منعم، شناخت نعمت و انکار منعم، انفاق شکرانه نعم الهی، غذاهای گوارا و شفابخش، بهداشت تغذیه، رفتارهای نامطلوب تغذیه، تحریم شرب مسکرات، تحریم گوشت خوک، روزه‌داری.

طبقه بندی: معرفی کتاب یا صوت،
برچسب ها: قرآن،
[ 1394/05/20 ] [ 10:15 ] [ حمید ناظمی ]

پرسش اینست که اگر ما بفهمیم که قرآن، کتابی "کلام الله" نیست، بلکه کتابی "آیت الله" است. آیا این سخن به معنای سرکشی و گناهکاری است؟ و آیا بازهم پایبندی خودمان را به آن حفظ میکنیم؟!

ما می‌بینم که قرآن، سخنان گوناگون دارد که میان تمام گروشهای ساختاری جامعه پراکنده است. از طرفی این ما بودیم که گفتیم این نوشتار "کلام الله" است اما پیامبر گفت که نوشتارش "آیت الله" است. او گفت نوشتار من مانند بقیه پدیده‌های طبیعی، که نشانه‌های وجود خدا هستند، نشانه‌هایی از سوی او هستند برای اندیشیدن. ولی ما گفتیم که نوشتار محمد مانند بقیه کتابها نیست، بلکه سخن محمد نیست و گفته‌های خدا است. بنابراین اینجا نگرانی ایجاد میشود. به هر حال چه این طرف یا آن طرف! آن نوشته‌ها که تغییر نمیکنند ولی آنچه که تغییر میکند، نگرش ما به قرآن است.

این کتاب را برای خیلی موارد میتوان مورد استفاده قرار داد و کسانی که میخواهند به روشنایی برسند به آن نیاز زیادی دارند. حالا بیایید ببینیم که این کتاب به طور دقیق در کجای طومار ساختار قرار میگیرد؟ در آن چه گروشهایی وجود دارد و چه چیزی را خطاب قرار میداده است؟

دوباره نگاهی ژرف به طومار ساختار جامعه فردا میکنیم.

طومار ساختار جامعه فردا = {خدا شناس + نماز گذار} + {مردم سالار + آزاد + برابر + برادر} + {گیاه خوار+ کشاورز + نا آموخته + بی شمشیر + خوراک خام + روزه آب + بی دارو + آخشیج سوخت} + {اشتراک آفرین + ملکه محور}. مخالفت با جامعه های کنونی "گوشتخوار مردم‌سالاری؛ دام‌پرور سپس آموخته و شمشیر‌زن، اجاق‌پخت‌‌ساز سپس فن‌آور ‌پزشکی و دارو‌ساز، پابرجا بر سنگواره ‌سوخت‌ها" در کشورهای قاره‌های سیاره زمین با امید دستیابی به ساختمان جدید "گیاهخوار مردم‌سالاری؛ کشاورز سپس ناآموخته و بی‌شمشیر، خوراک‌خام سپس روزه‌آب و بی‌دارو، پابرجا بر آخشیج‌ سوخت‌ها" به طوری فرهنگساخته و قانونمند برای دوری از داستان ترتیب بحران ها که میگوید: در آغاز بحران های جامعه جنبه اخلاقی دارند، سپس سلامتی را نابود میکنند و آنگاه اقتصاد کشور را افتضاح خواهند کرد.

کتاب قرآن به طور دقیق در بخش سرگردان طومار ساختار گفتگو کرده است و تلاش داشته تا در گروش‌های خداشناس و نمازگذار کوششی بکند. ولی این کتاب به طوری جدی وارد بخش سنتی طومار ساختار هم شده است و در آنجا احکام الهی دارد. همینطور اگر بگردیم میتوانیم ببینیم که به طوری خیلی اندک هم وارد بخش نوین طومار ساختار شده بوده است. ولی کتاب قرآن، هرگز درباره بخش پایانی طومار ساختار حرفی نزده است یا ما هنوز نمیتوانیم چنین چیزی را در آن پیدا بکنیم. به هر حال اگر قرآن خیلی معتبر باشد، بیشترین اعتبارش در آنست که برای ما در بخش سرگردان طومار ساختار چه دانستنی‌هایی باقی گذاشته است.

این نکته که قرآن کتابی است مانند بقیه کتابها، غلط است. زیرا بقیه کتابها نمیتوانند ساختارهای جامعه را گرفتار واژگونی و بازسازی بکنند اما قرآن میتواند چنین بکند. اما این نکته که تنها قرآن بتواند چنین کتابی باشد، به طور حتمی غلط‌‌ تر است. چون خیلی از کتابهای دیگر به ساختارشناسی جامعه پرداختند که گسترش آنها به ایجاد انقلاب انجامیده است.

از طرفی با کسانی روبرو هستیم که این کتاب را آسمانی می‌دانند وگرنه پایبندی به آن را از دست می‌دهند و از طرفی دیگر با کسانی روبرو میشویم که آن را زمینی دانسته‌اند ولی پایبندی به آن را هم از دست نداده‌اند. به هر حال زمینی دانستن آن نمیتواند سبب سرکشی شود یا سبب نپذیرفتن درستی آن نوشتار باشد. چون همه کتابهای نوشته شده در طول تاریخ، انسانی و زمینی بودند ولی همه مهندسان و معماران و رهبران با همان کتابها، جامعه‌هایشان را ساختند.

پرسش عمیق فلسفی اینست که اگر ما بفهمیم، کتاب قرآن، کتابی "کلام الله" نیست، بلکه کتابی "آیت الله" است. آیا این سخن به معنای سرکشی و گناهکاری است؟ و آیا بازهم پایبندی خودمان را به آن حفظ میکنیم؟!

طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: قرآن،
[ 1393/09/18 ] [ 23:58 ] [ حمید ناظمی ]
در برخی آیه های کتاب قرآن، در برخی نشانه های نوشتار خواندنی، به کشتار جانوران با شرط هایی دستور روا داده شده است. گرچه در این کتاب به طور مستقیم به آشپزی حیوانی اشاره نشده است اما حالا بیایید خیال بکنیم که در کتابی مذهبی در دینی الهی، ما را به آشپزی حیوانی تشویق کرده باشند. در این صورت چه باید بکنیم؟

نکته یکم: هر کتاب و مقاله و فیلم و هر نوشتاری، هدف و مقصودی دارد. میخواهد راهی را طی کند تا به منزلی برسد. منزل و هدف و پایان و مقصود، مهمتر از خود راه و جاده است. شاید ما نخواهیم که از آن جاده یا به آن راه برویم ولی اگر در رسیدن به آن منزل با آن نوشتار توافق داشته باشیم، به دنبال راهی یا جاده ای بهتر میگردیم.

نکته دوم: هر کتاب و مقاله و فیلم و هر نوشتاری، حرفهایی زده که خارج از موضوع خودش می باشد. شاید آن حرف ها سودمند باشد، شاید غلط و زیانبار باشد. به هر حال نمیتوان بر آن نوشتار ایراد گرفت که چرا به سراغ این حرف ها رفته بودی. بلکه باید به مقصود و موضوع آن نوشتار توجه زیادی بکنیم که آنچه را برای آن آورده ارزشمند و بقیه موضوعاتی که آورده شده، بی ارزش یا کم ارزش است.

 بنابر نکته یکم، اگر قرآن یا هر کتاب مذهبی دیگری ما را به آشپزی حیوانی دعوت بکند، آن دعوت میتواند با بی اعتنایی ما یا قبول نکردن توسط ما روبرو بشود. زیرا ما میتوانیم از راه آشپزی گیاهی به طور خیلی بهتری به مقصود آن کتاب مذهبی که خداشناسی و خداپرستی است برسیم.

بنابر نکته دوم، اگر قرآن یا هر کتاب مذهبی دیگری ما را به آشپزی حیوانی و کشتار و شکار جانوران تشویق بکند، آن تشویق بی ارزش یا کم ارزش است، زیرا موضوع آن کتاب مذهبی، گرویدن به خدا است نه توضیح دادن آشپزی یا تجویز دارویی یا بیان خاصیت درمانی.

بنابر دو نکته بالا، ما میتوانیم بخش های آشپزی گیاهی، کشتار جانوران، سفارش های درمانی و نسخه های دارویی را از همگی کتابهای مذهبی حذف بکنیم. یا اینکه اگر هم پس از استفاده کردن آن نصیحت ها، به غلط بودنشان پی بردیم، خواهیم دانست که آن کتابهای مذهبی موضوع دیگری را مورد بررسی قرار میداده اند و گناهی بر گردن نویسندگان آنها برای خطاکاری در این موضوعات نیست.

قرآن، کتابی برای خداگرایی است. نه اینکه کتابی پزشکی یا آشپزی بوده باشد. به همین خاطر قرآن بی تقصیر است اگر از پزشکی یا آشپزی چیزی گفته باشد. ما نباید نویسنده آن را گناهکار بدانیم که چرا چنین خطای پزشکی یا چنان خطای آشپزی داشته است. چون موضوع قرآن تنها و تنها و تنها گرویدن جامعه به خدای مهربان جهان است و بس.

طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: قرآن،
[ 1393/05/10 ] [ 15:38 ] [ حمید ناظمی ]
کتاب قرآن، نوشتار خواندنی، اثر رسمی محمد بود. او خداشناس، پیامبر یکتاپرستی و سیاستگذار جامعه اسلامی عربستان و کشورهای جنوب شرقی قاره آسیا میباشد. این کتاب به همه زبانها ترجمه شده است و سالانه در همه کشورها تجدید چاپ میشود. بسیاری از فقها و حقوق دانان مسلمان، ساختار جامعه های خودشان را بر مبنای متن این کتاب ارزشمند تشکیل داده اند.

ما میخواهیم دریابیم که این کتاب مقدس در کدامین قسمت طومار ساختار جای میگیرد.

دوباره نگاهی ژرف به طومار ساختار جامعه فردا میکنیم.

طومار ساختار جامعه فردا = { اشتراک آفرین + ملکه محور } + { روزه دار + خوراک خام + پاک + گیاه خوار } + { مردم سالار + آزاد + برابر + برادر} + { نماز گذار }. مخالفت با جامعه های کنونی "دام پرور مردم سالاری کثیف؛ اجاق پخت ساز و فن آور پزشکی" در قاره های سیاره زمین.

ما میدانیم که بخش سرگردان، میان همه بخش های طومار ساختار به طور سرگردان می جنبد و گروش های غلط را به درست متحول میکند. تا کنون یک گروش را در این بخش یافته ایم و آن گروش نماز گذار بوده است. شاید گروش های دیگری هم در این بخش باشد که ما ندیده و نیافته ایم. اکنون بهتر است درنگ کنیم و آن گروش ها را جستجو نماییم.

نماز گذار یعنی فروتنی کردن. نماز یعنی فروتنی ولی به کجا؟ پس می بینیم که خلاء وجود دارد. اگر فروتنی به بت هایی مانند پول و مقام و دانش باشد، گرچه فروتنی است ولی یکتا پرستی نیست و فروتنی به خدا نیست. پس شاید "خدا" معنایی دارد و میتواند گروشی باشد. بنابراین ما دو گروش در بخش سرگردان داریم. اولی خدا و دومی نماز گذار است.

حالا بیایید خیال کنیم که کسی میخواهد با آوردن پیام خدا و برنامه ریزی برای اجرای نماز گذاری، ساختار جامعه خودش را بازسازی بکند. چنین کسی دانشی درباره خدا به مردم تحویل میدهد و فنونی برای نماز گذاری طراحی میکند. به بیانی دیگر او در بخش سرگردان طومار ساختار، کار کرده است. آیا محمد کسی جز این بود؟ بله او کسی بود که کتاب قرآن را نوشت و توانست بخش سرگردان طومار ساختار را کشف نماید. سپس کوشید تا جایی که خردش توان دارد آن را وسعت دهد. پیروان او نیز تا حدود زیادی محتوای کتاب او را توسعه دادند. همچنین در کتاب قرآن میتوانیم، سر نخ هایی و گزاره هایی مرتبط با لیبرالیسم و سوسیالیسم و شاید دموکراسی پیدا بکنیم. به هر حال همین سر نخ ها نشان میدهد که کتاب او به طور خیلی اندکی وارد بخش سنتی طومار ساختار شده است. بنابراین ما نتیجه میگیرم که کتاب قرآن به طور دقیق در بخش سرگردان طومار ساختار جای میگیرد و خواسته بوده که آن بخش را توسعه و اصلاح بدهد. نمیتوان گفت که این کتاب برای بخش سنتی تدوین شده است. بلکه باید جایگاهش را تنها برای بخش سرگردان بدانیم و بس.

از طرفی ما می بینیم که کتاب قرآن با وجود صنایع پخت و اجاق های گاز، دامپروری و کشتار جانوران، و فزونی شرم آور فن آوری های پزشکی مخالفت نکرده است. همچنین نمیتوانیم در آن، از مذهب ملکه محوری و مذهب اشتراکی چیزی پیدا بکنیم. به همین خاطر یقین میکنیم که نویسنده این کتاب هرگز نتوانسته از بخش های نوین و پایانی طومار ساختار اطلاعی حاصل بکند یا به دانشی اندک از آن رسیده باشد. پس این کتاب به بخش های نوین و پایانی تعلق ندارد و تنها میتواند در بخش سرگردان طومار، حرفی برای گفتن داشته باشد.

نمودار عکس پرچم متنی طومار ساختار

نمودار جای کتاب مقدس در طومار

طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: قرآن،
[ 1393/05/10 ] [ 15:28 ] [ حمید ناظمی ]
بازسازی آیین‌های کنونی، چه سنتی یا پساسنتی، مانند اسلام و مسیحیت که "سنتی" صفت میگیرد یا لیبرالیسم و سوسیالیسم که ‏‏"پساسنتی" شناخته میشود، ضرورتی برای گنجاندن نهضت وگان در اجتماعات است. ‏

اصلاحات دینی لازم برای اسلام در طرز تفکر مسلمانان

اصلاح دینی یکم: کنار گذاشتن یکتاپرستی راه را برای گناهکاری باز میکند. پس خطاست. گیاهخوارخواهی مردم سالار، بر پایه ‏پرهیزکاری، اساس میگیرد. از آنجا که یکتاپرستی، راه را برای پرهیزکاری باز میکند. پس یکتاپرستی، راه را برای گیاهخوار ‏کردن نسل انسان، باز کرده است. با این ترتیب، یکتاپرستی به هرشکل و نام، چه اسلام باشد یا زرتشت و چه مسیحیت، یک ‏اساس برای گیاه خوار خواهی مردم سالار است. ‏

اصلاح دینی دوم: قرآن و هر کتاب مقدس از مذاهب دیگر، "کتاب الله" و "کلام الله" نیست، بلکه "کتاب انسان" و "کلام انسان" ‏است که در جستجوی "حکم الله" بوده است. هنگامی که خلفای راشدین و اصحاب و حافظان، "الهام‌های محمد" را گرد آوردند و ‏‏"کتاب محمد" را نوشتند، به طور دقیق‌تر مشخص شد که "حکم الهی یا حکم محمد" چه بوده است. اما چون آرزوی "حکم الله" ‏داشتند، واژه "محمد" که ارزش کمتری داشت را دور انداختند، تا واژه "الله" را که ارزش بیشتر داشت بر زبان خودشان برانند و ‏نتیجه میگرفتند که "حکم الله" را در اختیار دارند. بنابر این؛ قرآن، نوشتاری از "احکام محمد" است و آیا اینکه "حکم محمد" ‏همان کشف "حکم الله" بوده باشد، البته باید تردیدها را برانگیخت. آن همه سختگیری در تغییر ندادن احکام اسلامی، بیشتر به ‏سبب همین بود که گذشتگان، نام خدا را بجای محمد میاوردند و همه چیز در دین محمد را از خدا برآمده میدانستند نه از محمد و ‏آشکار میشود که اگر آن نوشته‌ها از جانب خدا باشد، تغییر یا تحول در آن راهی و جوازی نباید داشته باشد. آیا تقصیر حضرت ‏محمد است که در آن زمان، چاپخانه‌ها و وزارت ارشاد، وجود نداشت تا ناشران، نام او را به عنوان نویسنده در صفحه اول ‏کتابش ثبت بکنند؟ این نکته تنها درباره جستجوی مؤلف کتاب است چون اصل نبوت را نباید انکار بکنیم. به هر حال قرآن، ‏کتابی قدیمی درباره "الله" و "حکم الله" است که البته در "کلام محمد" به عنوان "الهام محمد" جاری گشته است. ما نویسنده قرآن ‏را هر کس که بدانیم، آیا محتوای قرآن عوض میشود؟! بلکه نحوه و روش استفاده ما از قرآن عوض خواهد شد. ‏

اصلاح دینی سوم: اسلام، "کامل ترین دین" نیست. همه ادیان الهی، برنامه و  دستورهای "ناقص و معیوب" در علوم اخلاق و ‏علوم حقوقی هستند. آرزوی هر کس، البته "کمال" است اما آیا آرزوها میتوانند صفت سازی بکنند؟! نتیجه آنکه؛ اگرچه "کامل یا ‏کامل ترین" بودن چیزی، آرزوی ما باشد اما این آرزو، هرگز نباید صفت آن چیز را بسازد زیرا شاید این صفت را نداشته باشد. ‏در اینجا اسلام، یک آیین و یا "دین" است و ما خیلی دوست داریم که آیین زندگی که از پدران به ما رسیده، جوابگو و کامل و ‏بی‌عیب باشد اما آیا این دوست داشتن و اینگونه تمایل، میتواند صفت "کامل" را برای "اسلام" بیاورد که اکنون سبب شده تا یک ‏‏"وهم و خیال" در اذهان عموم مسلمین ساخته شود و خیال کنند که دین اسلام، به نوعی، "کامل ترین دین یا دین کامل" است؟!‏

اصلاح دینی چهارم:
اسلام و دیگر ادیان ابراهیمی، همگی برای کشف و توضیح "الله" و "حکم الله" آمدند. حتی کتابهای حقوقی و ‏قانونی امروزی نیز به دنبال "حکم الله" است. اما پیامبران و پیشوایان نیامده بودند تا بگویند که کلام آنها همان "کلام الله" است. ‏بنابراین ما فقط با "سخنان پیامبر" مرتبط هستیم و به کار بردن "سخنان خدا" تنها یک اشتباه لفظی بوده است. گذشتگان ما گفتن ‏کلمه "درباره" را فراموش کرده بودند و مقصود آنها چنین بود که بگویند "کتاب درباره الله" یا "کلام درباره الله" را میخوانند. ‏آنها چون کلمه "درباره" را جا انداخته بودند، فرزندانشان که ما باشیم را دچار غلط اندیشی کردند که آنچه ما فرزندان از متن ‏مقدس میخوانیم همان "سخنان خدا" است. بهمین دلیل، رد کردن دیدگاه "کلام الله" به معنی طرد کردن یکتاپرستی نیست. اگر ‏یکتاپرستی رد بشود، پرهیزکاری رد میشود. اگر پرهیزکاری رد بشود، پس گیاهخوارخواهی، هم طرد شده و رد شده است و راه ‏برای انجام گناهان گوناگون باز میشود. ‏

با توجه به مبناهای اصلاحی دین در بالا، موضوع "گیاه خوار خواهی مردم سالار" تنها یک بازبینی و تکمیل ضروری و ‏ریشه‌ای برای آیین‌های سنتی مانند اسلام و مسیحیت و آیین‌های پساسنتی مانند سوسیالیسم و لیبرالیسم است، نه آنکه خیال کنیم ‏وجتاریانیسم دنبال واژگونی آیین‌های قبلی باشد که هرگز چنین نیست.  ‏

طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: قرآن،
[ 1393/05/10 ] [ 14:55 ] [ حمید ناظمی ]
آیا کتاب‌ قرآن، سخنان خداوند است؟
مردم بارها گفتند و میگویند خدا چنین گفته و خدا در قرآن چنان میگوید. البته که در کتاب قرآن پر از درستیها و بایدها است. در کتابهای دیگر هم همینطور است. کتاب قرآن از ابداع شخصی به دور است. کتابهای ریاضی و مهندسی هم همینطور است. کشف مطلبی الهامی است نه آنکه نوآوری بوده باشد. اکتشاف، مطلبی اختراع شده نیست. وحی الهی نیز همان کشف است که انتقال به پایین یافته است. پس اگر کتاب مقدس، مطلبی وحیانی است، این همان معنای کشف درستی ها و بایدها است. وحیانی یا الهامی یعنی کشف و هرگز اکتشاف با اختراع یکسان نیست. کتابهای علوم تجربی نیز همگی اکتشافی هستند مگر کتابهای علوم فنی که البته آنها کاری اختراعی می باشند.

پرسش عمیق فلسفی موشکاف اینست که آیا اگر کسی مانند محمد ادعا کرد که به من الهام میشود، آنگاه ما، باید چگونه به این گفته او بنگریم؟ و اگر کسی مانند محمد مدعی بود که از سوی خدا به او الهام میشود، آیا ما باید گفته او را قبول بکنیم؟ و اگر این گفته او را قبول کرده باشیم، به طور مشخص و دقیق چه چیزی را قبول کردیم؟

نهضت وگان را از کتاب قرآن نمیتوان استخراج کرد. این کار شدنی نیست. این کتاب و بقیه کتابهای مذهبی همگی بر دامداری جانوران دستور روا دادند. ما اگر بخواهیم جامعه وگان دموکراتیک را تشکیل بدهیم نمیتوانیم کتاب مقدس را مبنایش بگذاریم. نه تنها کتاب مقدس که هرگونه حدیث و سخن و حکایت و روایت نمیتواند مبنای این جامعه جدید باشد. زیرا مبنای این جامعه نوین در جای دیگری است. 

اگر کتاب قرآن، سخنان خدا باشد ما باید به دستور او همچنان به مصرف گوشت گوسفند و شتر ادامه بدهیم زیرا او بر آنها دستور به روا داده است. ولی کتاب قرآن، نوشتارهای پراکنده به جا مانده از محمد بود که به کوشش خلفای پس از او گردآوری شد. برای این گردآوری، ایرانیان مجبور شدند که خط عربی را اختراع بکنند. پس حتی دانش خطاطی هم به خاطر نگاهداری نوشته های کتاب مقدس توسط بشر اختراع شد. اما انتقاد کردن از این نوشته های مذهبی هرگز نباید احترام آنها را نزد ما فرو بکاهد.
در کتاب القرآن الکریم یعنی "نوشتار خواندنی باگذشت" به دامپروری دیگر جانوران به وسیله انسانها جواز داده شده است. ما نیاز داریم برای تشکیل جامعه وگان دموکراتیک، اینگونه رواداری ها را به تنگنا کشانده و به جنبه الهامی بودن اینگونه نوشته های مذهبی و سنتی، بی اعتنایی بکنیم. ما میرویم تا کتابهای مقدس را در گوشه کتابخانه ها گردآوری بکنیم تا سازمان نوین اجتماع انسانی را بر پایه علم اخلاق بسازیم چون هدف کتاب مقدس نیز اخلاق بود. جامعه اسلامی بر دین استوار میشد اما جامعه وگان بر اخلاق استوار خواهد شد. اخلاق، مغز و مخ برای یک دین است. پس نهضت وگان را نه از قرآن بلکه باید از اخلاق، استخراج بکنیم و دانش کردارشناسی را مبنای جامعه حیوانیفروگذار بدانیم.طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: قرآن،
دنبالک ها: آیا متن قرآن از جانب خداست؟،
[ 1393/03/20 ] [ 16:51 ] [ حمید ناظمی ]
محمد در نوشتار خودش به پیروان دستور بهره برداری از جانوران دیگر داده، کشتار را بر آنها روا کرده و شهر آرمانی خودش را جایی توصیف کرده که گروندگان به خدا روبروی یکدیگر در بوستانها بر تخت ها نشسته و میوه می چینند. در شهوت و آسایش بر این گروندگان هیچ مانعی نخواهد بود. نوشیدنی شیر برایشان آورده میشود و جویباری از عسل روان در آنجاست. از گوشت پرندگان هرچه بخواهند برایشان مهیاست، از دریاها ماهی شکار کرده اند و رنجشی در آن دیار ندیده و از بیهوده ها نمیشوند.

فقها و تکلیف دانان جامعه آرمانی محمد، گیج این بهشت او شده و در جدا کردن گوشتهای روا از ناروا به سختی میافتند. در جایی روشی برای سربریدن حیوان را روا دانسته و در جای دیگر ناروا میدانند. در جایی کشتن حیوانات وحشی را برای خوردن را ناروا دانسته و در جایی دیگر همین کشتن از حیوانات اهلی را روا میدانند. آلوده بودن حیوان را از جهندگی خون او در می یابند. برای بریدن سر حیوانات شرایطی تعیین میکنند. کشتن را با دستورهایی جایز میدانند. برای دلسوزی با حیوانات سر بریده شده، کارهایی را پسند و کارهایی را ناپسند میدانند. ناروا بودن گوشت را بیشتر در نام خدا نبردن یا کافر بودن می بینند. شراب را به خاطر پیامدهای بد آن ناروا میدانند. در این داستان، آنها به تشکیل جامعه خوراک پخته گوشتخوار می اندیشند و بهشت محمد را در زمین می سازند.

ما صدها سال است که به بهشت قرآنی محمد دست یافته ایم و خودمان هم نفهمیده ایم. اکنون موقع آنست که پاهایمان را بر این بهشت گذاشتهٰ از پله های علم اخلاق بالا رفته و به شهر برتر خوراک خام گیاهخوار آینده دست بیابیم.

ما نیاز داریم که بدانیم بهشت محمد در بهترین حالت یک مردمسالاری خوراک پخته و سوخته گوشت خوار خواهد شد. ما نیاز داریم که بدانیم برای تشکیل یک مردمسالاری خوراک خام گیاهخوار باید به محتوای کتاب او بی اعتنایی بکنیم. ما نیاز داریم که بدانیم او چه دیدگاه جامعه شناسانه ای را در کتابش به ما تحویل داده است. ما نیاز داریم بدانیم که تشکیل یک جامعه گیاهخوار مردمسالار نمیتواند در درون ساختار بهشتی که او در نوشتارها و سخن هایش توصیف کرده است چهره درستی بگیرد. ما میرویم تا بهشت او را که اکنون در آن زیست میکنیم با واژگون نمودن ساختارهای خوراک پخته گوشتخوارش از نو بسازیم و طراحی بکنیم.


طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: قرآن،
[ 1393/03/20 ] [ 15:48 ] [ حمید ناظمی ]
ما به خوبی می بینیم که نیاکان ما همگی شان، خوراک پخته گوشتخوار بوده اند و نوشتارهای پاکیزه ای که به نام کتاب مقدس مانند قرآن و انجیل و اوستا و تورات و غیره به جا مانده، هیچ کدام بر حذف مطلق دامداری جانوران چیزی نگفته اند. پس جامعه گیاهخوار را نمیتوان بر پایه این نوشتارهای قدیمی بنیان گذاشت. در این کتابها همیشه بر دامپروری، شکار و کشتار جانوران، به روا بودن دستور داده شده است. این رواداری چه با شرط بوده یا بی شرط، چه پسند بوده یا ناپسند، به هر حال باز هم آیین های سنتی به آن جواز داده اند. بازآفرینی ساختار جامعه برای گیاهخوار کردن آن نیاز به خروج از کتابهای مقدس دارد. سکولاراندیشی در اینجا خودش را دوباره نشان میدهد. سکولاراندیشی چه به معنای گیتی گرایی و چه به معنای یافتن مبناهایی برای بنیادگذاری از خارج از آیین های سنتی، همان روشی است که در اینجا به آن نیاز داریم. آغازهای زیر تک به تک به ما کمک میکنند تا کتاب های مقدس را برای بنیادگذاری جامعه وگان کنار بگذاریم.

آغاز یکم: پایبندی به اندیشه ورزی ما را وادار میکند که خطا کردن یا اشتباه داشتن را روا و شایسته بدانیم و خودمان را پاکیزه فرض نکنیم.

آغاز دوم: آیین های به جا مانده از نیاکان بدون اشتباه و نقص نیستند، گرچه خود آنها چنین خیال میکردند که کامل ترین آیین را دارند.

آغاز سوم: ناقص دانستن آیین های سنتی یا یافتن ایراد در آن ها نباید سبب بدبینی ما به مطالب آنها بشود یا پایبندی ما به محتوای آنها را کم بکند. بلکه باید موجب رشد اخلاقی بیشتر در ما گردد و پیشرفت علمی و تکنیکی برایمان به ارمغان آورد.

آغاز چهارم: همگی آیین های سنتی، برنامه هایی برای ترمیم اخلاق جامعه بودند و ما چون چاره ای جز زدودن خطاهای اخلاقی گذشتگان را نداریم پس همه چیز را باید در پرتو نیکی گرایی و خوشرفتاری بشر ببینیم و دانش نهایی را اخلاق بدانیم.

آغاز پنجم:
هیچ نوشتاری پاکیزه از نقصان نیست، گرچه نویسنده اش محتوای آن را الهامی بداند یا مدعی شود که آن الهام از سوی خداست یا خوانندگانش چنین گمان ببرند. از این جمله است همان کتابهای مقدس از همگی ادیان الهی.

آغاز ششم: هیچ کتابی، سخنان خداوند نیست. گرچه خوانندگان چنین خیال بکنند یا نویسندگان چنین احساس بکنند. سخن خدا نبودن هم به معنای آن نیست که آن نوشتار غلط بوده یا نویسنده اش دروغگو است. بسیار کتابها تا به حال نوشته شده که نه نویسنده مدعی بوده که آن نوشتار از سوی خداست و نه خوانندگانش مدعی بودند که آن نوشتار، سخنان خداست. به همین قیاس اگر کتابی مقدس مانند قرآن، سخنان خدا نبوده باشد، قرار هم نیست که مطالبش به طور کامل غلط بوده باشد یا نویسنده اش دنبال دروغگویی بوده باشد. بنابراین شایسته است که بگوییم قرآن، کتابی است نوشته محمد، که سخنان خدا نیست گرچه شاید به الهام از او بوده اما نباید گفته باشیم که قرآن غلط است یا محمد کذاب است! کذب و توهین، بدبینی و بی احترامی به هیچ نوشتاری نمیتواند مبنای درستی داشته باشد، حتی اگر آن سخنان انتقادی بیان بشود. پس به قرآن و بقیه کتب مذهبی همانطور که نیاکان ما آن نوشته ها را پاکیزه دانسته بودند، همیشه با بلندنظری مینگریم.

آغاز هفتم: کتابهای مقدس نمیتوانند بنیادگذار جامعه رافود وگان دموکراتیک باشند. در این کتابها، ساختار جامعه بر سنت های مذهبی و اجتماعی خوراک پخته گوشت خواری بنا گذاشته شده است. برای بنیادگذاری و یا دلیل تراشی جهت ساختن ساختاری خوراک خام گیاهخوار برای جامعه آتی نباید در درون کتابهای مقدس، بهانه ها را جستجو بکنیم. این جستجو کمک اندکی به ما میکند. تمام کتابهای مقدس بر سنت کشتار و بهره بری از جانوران دیگر، پایبندی نشان داده و آن سنت ها را روا داشتند. کتابهای مقدس هرگز دیدگاهی برای پختن خوراک به ما نداده اند که بدانیم این کاری درست است یا غلط! آنها به پرهیزکاری از دیدگاهی اقتصادی  نگاه نکرده اند. آنها به پرهیزکاری تنها از دیدگاه اخلاق نگاه کرده اند ولی البته پرهیزکاری را میتوان بیشتر و بیشتر توسعه داد تا به جامعه گیاهخوار رسید.

آغاز هشتم:
از محتوای کتابهای مقدس و دیگر منابع مذهبی، تنها میتوان یک ساختار خوراک پخته گوشت خوار برای جامعه بیرون کشید. تاریخ ما نیز نشان داده، مردم جوامعی که تاکنون به لحاظ سازمانی، قرآن محور و انجیل محور زیستند همگی ساختاری خوراک پخته گوشتخوار داشتند. بنابراین برای واژگون کردن این ساختار غلط، کتابهای مقدس را نباید مرکزی برای تغذیه بدانیم.

آغاز نهم: مرکز محورهای مختصات ساختمان خوراک خام گیاهخوار جامعه های بعدی، باید دانش کردار یا علم اخلاق باشد. هیچ گونه آیین سنتی نباید در مرکز آن قرار بگیرد. بلکه همگی آیین های سنتی مانند اسلام و مسیحیت، هدفی جز پایبندی ما به دانش کردار نداشتند. علم اخلاق مرکز ساختمان جامعه وگان دموکراتیک آینده خواهد شد.

آغاز دهم: هر نوشتار مذهبی و هر کتاب مقدس منجمله قرآن، تنها یک اندازه کمینه و مینیمم از علم اخلاق را در بر دارد. این کمترین میزان از دانش کردار در آن کتابها، به آدمیان کمک کرده تا در جامعه های خوراک پخته گوشتخوار سنتی بتوانند دوام آورده و بقا داشته باشد. در جامعه های نوین مردمسالار، ما از این کمترین ها، چشم می پوشیم و با مرکز قرار دادن علم اخلاق در ساختار جامعه، میکوشیم تا به بیشترین اندازه از خوشرفتاری در آن ساختار برسیم. پس دیدگاه ما به کتاب مقدس، یک دیدگاه حداقلی بوده که انتظار ما از آن کتابها کاهش داده و به ما کمک میکند تا بدانیم که هرگز علم اخلاق در آن کتابها در میزان حداکثری نبوده است. اما برای تشکیل جامعه گیاهخوار ما به میزان حداکثری از اخلاق محتاج خواهیم شد.

آغاز یازدهم: برخی قول ها از پیامبر و پیشوا، از محتوای کتابهای مقدس یا دیگر نوشتارهای سنتی در مذاهب، به ما چنین دیدگاهی داده که خدا جهان و جانداران را برای ما آفریده است و ما مالکیت بر آنها را داریم یا اینکه ما انسانها جانشین و خلیفه الهی بر روی زمین هستیم. این دیدگاه را هر کتاب مقدس یا هر پیشوای دینی که داده باشد از ریشه مردود اعلام میکنیم. بنابراین درست ترین دیدگاه درباره ما در این جهان را چنین بیان می نماییم که خدا جهان و جانداران را برای ما نیافریده است گرچه ما ندانیم که برای چه آفریده است. خدا مالکیت جهان را در اختیار ما نگذاشته است و به ما اجازه جانشینی و خلافت بر زمین و ستارگان و طبیعت را نداده است، گرچه ما چنان حیوانی زورمند بوده باشیم که بتوانیم بر جهان پیرامون خودمان سلطنت بکنیم. در این دیدگاه تنها روشی که برای استفاده از طبیعت باقی میماند روش امانت داری خواهد بود. بر طبق این روش، ما هر اندازه که تواناتر باشیم باید امانت دارتر بشویم. زیرا این جهان در مالکیت ما نیست بلکه در امانت ماست. جانوران دیگر نیز در امانت ما هستند نه اینکه در مالکیت ما باشند، آنطور که ما بتوانیم هرگونه ستم یا کشتار را بر خود روا بدانیم.
طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: قرآن،
[ 1393/03/20 ] [ 15:39 ] [ حمید ناظمی ]
کتاب قرآن و گیاهخواری؛ نوشته وفا علی شاه گیلانی یا جمشید ایمانی راد

 گوشتخواران یا Carnivorous  و گیاهخواران یا Herbivorous  

بقره آیه 20 : خدا زمین را گستراند و آسمانها را برافراشت و از آسمان آبی باراند تا بسبب آن میوه های گوناگون پدید آیند و روزی شما گردند ....

بقره آیه 167 : ای مردم با ایمان اگر خداپرست هستید از غذا های خوب و پاكیزه ایكه روزی شما كرده ام بخورید و مرا سپاس دارید .

ابراهیم آیه 29 و 30 : ای رسول ما ندانستی كه چگونه خدا كلمه پاكیزه را به درخت زیبایی مثل زد كه اثل ساقه ی آن برقرار باشد و شاخه آن به آسمان بر شود و در همه فصل با اجازه مربی اش میوه های ماكول وخوش دهد .

ملك آیه 15 : خداست كه زمین را برای شما رام كرده ، پس در اطراف و كرانه های زمین سیر كنید و از آنچه زمین در اختیار شما می نهد بخورید .

انسان آن چیزی را دوست دارد كه به آن عادت كرده .

خستگی عضلات بدن گوشتخوار 5 بار طولانی تر از گیاهخوار طول میكشد تا از بدن خارج شود .

3/2 بدن هر انسان از آب تشكیل شده و هر انسان در هوای معتدل 2.5 لیتر آب نیاز دارد كه با آب درون گیاهان و میوه ها میتوان اكثر آن را تامین كرد (بدون كلر و مواد زائد آب لوله كشی )

نیم ساعت قبل و 2 ساعت بعد غذا به آب لب نزنید.

هنگامی كه آب میوه را مینوشید مكانیسم دو قسمت مغز (تشنگی و گرسنگی) به هم میخورد . چون شما گشنه اید و نوشیدنی میخورید و قسمت نوشیدنی بدون دستور فعال میشود و قسمت گرسنگی هنوز منتظر غذا است و مختل میشود .

تخم مرغ كبد را فرسوده میكند و بسیار آلرژی زا است .

شیر برای افراد بالغ نامناسب است و در قرآن گفته شیر 2 سال اول تولد واگر مادر شیر نداشت میتوان از شیر گاو استفاده كرد .فراورده های دگر شیر بدتر است مثلا پنیر(بوسیله مایع پنیر منعقد شده و ماهها مانده ) برای تهیه مایه پنیر سه –چهار روز به نوزاد تازه متولد شده یك نشخوار كننده ماك یا آعوز كه زرد آب اولیه شیر مادر است میدهند و سپس او را كشته و شكمبه اش را اویزان و خشك میكنند و مایه پنیر ترشحات معده آن نوزاد كوچولو است. كره و خامه هم باعث چاقی میشود زیرا هضمشان 10 برابر دیرتر از روغن های مایع گیاهی بوده در نتیجه در بدن ذخیره شده و كار جهاز هازمه را كند می نمایند .

انسان غذای اصلی خود را از 3 چیز دریافت میكند : هوا – خوراك – آفتاب

برای ضد عفونی كردن میوه و سبزی ها آن ها پس از شستن 5 دقیقه در آب نمك قرار دهید .

چو كم خوردن طبیعت شد كسی را                 چو سختی پیشش آید سهل گیرد

وگر تن پرور است اندر فراخی                     چو تنگی بیند ، از سختی بمیرد.

ماهی باید یكی چند روز از خوردن پرهیز كرد .

محمد(ص): وقتی اهل گرسنگی و تفكر را دیدید بآنها نزدیك شوید زیرا حكمت بر زبان آنها جاری میشود.

اگر نمك فلفل زرد چوبه و غیره از برنامه غذایی حذف گردند بدون استفاده نخواهند بود .

شخصیت های تاریخی گیاهخوار : ص 55

پوسته گندم : برای نگهداری دانه گندم و دارای مواد ضد عفونی كننده طبیعی است و از كرم زدگی و فساد جلوگیری میكند و حاوی مقادیر زیادی املاح و ویتامین سیلیس و منیزیم است و ارزش دانه گندم به علت داشتن پوسته آنست .

در جوانه گندم و سویا كلیه اسید های آمینه موجود در طبیعت(مانند اسید فولیك –آهن _مس- كبالت – منیزیم ) برای تغذیه بشر بسیار گذاشته شده است.

گوشت نباتی یعنی سویا ، جوانه گندم .

ما ز قرآن مغز آن برداشتیم               قشر(پوست) آن پیش خران بگذاشتیم

امام حسین :زندگی داشتن آرمان است و جهاد كردن بخاطر آن.طبقه بندی: گسترش فرهنگ حیوانی‌‌فروگذار و بیان مخالفت های گیاهخوارخواهی،
برچسب ها: قرآن،
[ 1391/04/24 ] [ 23:45 ] [ ن ن ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

پایگاه گیاهخوار خواهی مردم سالار؛ مرکز دیدگاه پرداز میان کشوری دانشها و فنون

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

* VEGETARIANism *
درباره وبلاگ

-------------------------
مرکز بین‌المللی نظریه‌پردازی
علوم و تکنولوژی
-------------------------

اینجانب، بنده خدا، کوشا هستم تا تجربیات گیاهخوارخواهی خود را به رایگان به شما هموطنان انتقال دهم. شکایت، انتقاد، پیشنهاد، و تبلیغ پذیرفته میشود.

جهت راهنمایی مردم و پشتیبانی از بیماران، زحمت بکشید و کدهای بنرهای تبلیغ فراهم آمده را در سایت خودتان بگنجانید یا لینک آنها را به مراجعان خودتان بدهید.

نسخه برداری از مطالب، تنها از مقالاتی مجاز میباشد که حداقل چهار سال از انتشار آن گذشته باشد چون مطالب گنجانده شده، همیشه در معرض ویرایش و اصلاح و تغییر و تبدیل و تکمیل هستند.

با گذاشتن نظر، خرابی هر لینک از مطالب را اعتراض بدهید تا آن را درست نماییم.

از تاریخ شهریور سال 1394 همه کتابهای وبلاگ به طور تمیز با صفحات وسط چین آماده چاپ شدند پس فایلهایی که در گذشته دانلود کردید را پاک نمایید و دوباره دانلود کنید.

مقاله های ارزشمند از تجربیات و تفسیرهای خودتان تهیه کنید و به ما ارسال نمایید تا آن را با خوشحالی با یا بدون نام شما به چاپ برسانیم. اگر از تجربیات خودتان عکس و فیلم گرفتید آن را در اختیار ما بگذارید تا به نسل بعدی منتقل بکنیم.

این سایت بر خلاف معمول دیگر سایتها، مخالف تخریب عکسها و جدولها و نمودارهای فراهم آمده از طریق گنجاندن تبلیغ و فخرفروشی بر روی آنها است و تصاویر تهیه شده را سالم و تمیز و بدون تبلیغ و نامنویسی در هر مطلب، نشان میدهد.


مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطف کنید نکات زیر را رعایت فرمایید:
1- نظرات خودتان را به طور علمی و دقیق و به فارسی بدون فینگلیش بنویسید و به طور کامل، تجربه خودتان را توضیح بدهید و حتما منبع و نشانی لازم و شماره تماس را برای مراجعه بگذارید. قبل از ارسال نظر، خودتان دیدگاهتان را بازبینی و ویرایش کنید.
2- نظراتی که شامل دروغ پردازی و زشت نویسی باشد، و بدگویی از مسئولین مملکت بکند یا توهین به مکاتب غرب و شرق بکند، با اهانت به اسلام، بی‌احترامی به دانشمندان، پست شمردن قومیت‌ها و باطل دیدن مذاهب، بدبینی به عقاید دیگران یا انتقام جویی و یا حسدورزی به بزرگان جامعه داشته باشد و یا میل به بداندیشی و سرنگونی آمریکا داشته باشد یا از دشمنی با قدرتهای برتر و نابودی کشورهای خاص منطقه و جهان حرف زده باشد، و یا اینکه مغایرت با حقوق بشر یا دیگر مقررات عمومی جهان داشته باشد و یا اینکه متضاد با قوانین محلی ایران و غیره باشد و یا مخالفت جدی با پیشرفت فلسفه بکند و یا دنبال جلوگیری از گسترش صنعت و رسانه باشد و یا برای ترویج مبارزه و جنگ نوشته شده باشد یا اینکه اسلام را مساوی توسعه افکار خشن و خطرناک جلوه بدهد و یا با شکوفایی افراد و احزاب و گروهکها مخالفت بکند و یا با آموزه‌های اخلاق مخالف باشد و برای رشد آزادی و ایجاد تکامل، مانع گذاشته باشد، هرگز منتشر نمی‌شوند.
3- از ارسال دیدگاههای نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متنهای طولانی خودداری نمایید.
4- از آنچه که در نظرات بیاید، برای تکمیل مطلب استفاده خواهد شد.
5- قبل از ارسال نظرتان، آن را بازبینی بکنید تا عیب نداشته باشد.
6- تبلیغات گذاشته شده در بخش نظردهی اگر مرتبط به مطلب نباشد حذف میشود.


.............................

نشانیهای مهم برای درمان بیماری:

الف) به طور اینترنتی تحت معالجات فارغ‌التحصیلان غذادرمانی پرفسور خرسند در سایت ایشان، فرم مشخصات بیمار جدید را پر نمایید تا روند درمان شما را پیگیری نمایند.

تلفن تماس خارج از کشور ایران 31.076.5879591 و 31.06.64272022
تلفن تماس داخل کشور ایران 98.09355593759 و 98.09174475469
سایت پرفسور خرسند www.khorsand.org

ب) به "انجمن و رستوران تغذیه طبیعی ایران" در تهران
به آدرس: بالاتر از میدان پونك، انتهای اشرفی اصفهانی، بلوار سیمون بولیوار، خیابان البرز، نبش كوچه ششم، پلاك 22 مراجعه کنید.
شماره تماس به انجمن با نام خانم حسینی:
تلفن تهران 02144804556
09121164728 یا 09194694257
سایت IranRawVegan.ir
اینستاگرام salamatmehrzamin
تلگرام khamgiahkhari

..............................

در اینجا میتوانید هرگونه مرض لاعلاج که شما را از درمانش ناامید کردند را بدون هزینه از طریق روش خوراك خام، شفا بدهید.

مهم: حتما از این انجمن درخواست بکنید تا پکیج مخصوصی از کتابهای مهم را برایتان به شهرستان پست بکند، چون متاسفانه از این کتابها در مغازه ها پیدا نمیشود.

شما برای تکمیل تحصیلات خودتان میتوانید با گرفتن پکیج از انجمن، به طوری غیر حضوری، دوره مهم آموزشی پژوهشی خودتان را در اینجا بگذرانند. بعلاوه شرکتهای مواد غذایی میتوانند از این "پکیج" برای نوآوریهای تولیدی صنایع غذایی خودشان استفاده ها بکنند چون دستورها و اطلاعات نایاب دارد. ماهانه توسط خانم حسینی، همایش ملی خوراک خام گیاه خواری به رایگان برگزار میشود که ورود به آن برای همه علاقه مندان آزاد است و از همه شهرستان های ایران به آنجا میایند و شما میتوانید شماره موبایلتان را به انجمن بدهید تا برایتان زمانش را پیامک بفرستند. اگر هم توفیق شرکت نیافتید فیلمهایش را درخواست بکنید.

...........................

توصیه من اینست که آن شهرستانی هایی که میخواهند فعال جدی گیاهخواری باشند باید مبالغی چند صدهزار تومانی و حتی بیشتر را برای خرید کتاب و فیلم آشپزی گیاهی از فروشگاه گوویندا درخواست بکنند تا برایشان پست بکند.

فروشگاه گیاهی گوویندا: تهران، خیابان پاسداران، بهستان دهم، اختیاریه جنوبی، روبروی پارک نیلوفر، پلاک 26
تلفن 22584621 و 22110618
سایت govinda-veg.com

انجمن گیاهخواران و رستوران آناندا: تهران، پاسداران، بهستان دهم، اختیاریه جنوبی، جنب مخابرات
تلفن : 22556767 ، 22551352
سایت ivegs.com

..........................

کسانی که دوست دارند تا مردم را به رایگان با خوراک خام، درمان بکنند میتوانند نشستهای خانگی، تشکیل بدهند. پس هرگز هزینه نتراشید و هرگز مغازه یا خانه را اجاره نکنید. بلکه مانند برگزاری جلسات قرآن و دعا که همسایه ها به دیدن یکدیگر میایند و کنار هم مینشینند، شما هم میتوانید میهمانان گیاهخوار را دعوت کنید تا در اتاقی از منزل شما، کنار یکدیگر بنشینند و درباره خوراک خام و طرز درمان بیماریها گفتگو بکنند.
هدف شما از برگزاری این جلسات، نباید تجارت کردن و پولدار شدن باشد. بلکه باید میهمانان را هر دو هفته به منزل خودتان دعوت بنمایید و هرکس مایل بود، تعدادی میوه و خشکبار و یا خوراک خام که نوآوری کرده است را با خودش به جلسه بیاورد و همگی آنها به رایگان، با یکدیگر گفتگو بکنند و مباحثه بکنند و همدیگر را یاری نمایند تا با همدلی و همکاری، خامگیاهخواری را ادامه بدهند.

..........................

از نیکوکاران و خیَرین محترم، خواهشمندیم که هزاران نسخه از کتاب خامخواری آوانسیان را به هزینه شخصی چاپ بکنند و در تمامی مسجدها و کتابخانه ها و مدرسه ها و دانشگاههای شهرهای کشور و گروه خودتان؛ به رایگان توزیع نمایند تا به امید خدا، انقلاب تغذیه پس از انقلاب اسلامی، شدنی و ممکن گردد. چون میلیونها دلار صرفه جویی در تبادلات مالی و سود پولی در هر کشور به وجود خواهد آمد که رقم زیادی است و آن پول که در راه خشنودی خدا و پیامبر و پیشوا و خدمت به مردم، خرج نشود بر روی زمین ماندگار نمیماند بلکه در انحرافات بزرگ و راههای بیهوده، تلف خواهد شد پس پولهایتان را برای خشنودی خدا خرج کنید تا ماندگار شود و نجات یابد.

..........................

باز هم برای هزارمین بار تکرار میکنیم که محصولات حیوانی و پختن خوراک و مصرف دارو، عامل اصلی همگی بیماری‌هاست و تا هنگامی که شما با این دو عامل اصلی مخالفت نکنید، به کار بردن دیگر توصیه های سلامتی، پیروزی مهمی برایتان نمیاورد. مخالفت با آشپزی حیوانی، باید مهمترین قدم و اولین گام شما باشد. پس از آن بقیه علوم پزشکی و توصیه های سلامتی به سلیقه‌ها و خوشایند شما بستگی دارد.

زین استخوان و آتش، تباه شوند خوراکها
گر تو نمیپسندی، تغییر ده خوراک را

سخن گرانبهای دکتر هاوزر: یک مثقال پیشگیری بهتر از یک خروار درمان است.
...........................

اگر برای مشاوره جهت گیاهخوار شدن با من میخواهید تماس بگیرید یا دنبال درمان قطعی با برنامه میوه خوار و برنامه خوراک خام و برنامه روزه آب هستید، نشانی: تهران. موبایل من 98.09353669432 میباشد و به طور تلفنی به رایگان پاسخ میدهم اما مراجعه حضوری امکان‌پذیر نیست.

لطفا پیام نگذارید چون اینترنت، وقت گیر است و من به پیام ها جواب نمیدهم.

...........................

حتما اگر اولین باری است که به این بلاگ مراجعه میکنید، پیشنهاد میکنم که "کتاب راهنمای خوراک خام" یعنی کتاب خامخواری آوانسیان را از قسمت بالای وبلاگ که نوشته "مهمترین کتابها" پیدا کرده، آن را چاپ کنید و مطالعه بفرمایید.

اگر نیازی فوری به درمان دارید، میتوانید با جستجو در فروشگاههای شهرتان، كتاب "خام‌خواری نویسنده آوانسیان" را پیدا كرده و با اجرای آن كتاب از ناراحتی هایتان خلاص بشوید.

...............................

ْاز گوگل برای جستجوی گیاهخواری استفاده فرمایید.

Google: Vegetarian

Google: Vegan

Google: Raw Food

Google: water/juice Fasting

Google: Vegan Bodybuilding

Google: Vegan Democracy

..................................

لطف کنید برای تبلیغ از زحمات این وبلاگ، بنرهای تهیه شده یا لینک اصلی را در سایت خود بگذارید سپس به ما اطلاع بدهید تا در اولین فرصت جبران کنیم.

.............................

We want to establish a community of "Fasting Raw Food Vegan liberal Social Democratic Republics" worldwide

ما استقرار جمهوری های فاستینگ رافود وگان لیبرال سوسیالیستی لائیک دموکراتیک کمونیستی یعنی "توده های روزه دار خوراک خام گیاه خوار آزادی خواه برابری جوی بیطرف مردم سالار " را در سرتاسر سیاره زمین واقع در منظومه شمسی درون كهكشان راه شیری خواستاریم !!!

-------------------------------

:-)

طرز گرفتن خوراک خام برای درمان بیماریها چنین است: {میوه + سبزی + سالاد + نوآوری}.

همه خوراکهای پخته شده با اجاق گاز مانند آش جوشیده و نان برشته و سرخ کردنیها به علاوه همه فرآوردههای حیوانی که با دامپروری فراهم میشوند مانند آبگوشت جانوران و آملیت تخم مرغان و شیرآوردهای پستانداران باید برای همیشه به طور جدی قدغن شده و کنار گذاشته شوند. رنجش در هر کدام از اندامهای جسم و دردهای موقتی، نشانه پاکسازی و بازسازی بافتها بوده که سبب بهبود بیماری شما میشود. پس باید در سختیهای آن، شکیبا بمانید و خدا را سپاس بگذارید تا پله‌های تندرستی را یکی پس از دیگری بالا بروید. رفتن به بیمارستان ممنوع است زیرا پرستاران آنجا، شما را از مصرف خوراک خام پشیمان میکنند و به شما خوراکهای پخته و داروهای سمی میدهند و پزشکان هم هزینه های گزاف از شما میخواهند. دقت کنید که مصرف تمام داروها باید در کمتر از دو هفته از شروع خوراک خام به طور همیشگی فراموش شود. مدت دوره از یک ماه تا سه ماه یا شش ماه و بیش از آن است. انجام آن را به روش خیلی ساده با خوردن میوه آغاز نمایید. مثلا برای صبحانه یک هندوانه کامل، برای ناهار نیم کیلو خرما و برای شام یک کاسه سالاد از گوجه و خیار را امتحان کنید و روزهای بعدی را متفاوت از امروز غذا بخورید. هرگز غذاهای حرارت دیده با تنورهای سنتی و صنعتی یا اجاق گاز منزل یا مایکرویو مانند آش جوشیده، نان برشته، ته دیگ قابلمه و مواد سوخته، شیرینی سرخ شده، شیر گاو و ماست و پنیر گوسفند و املت تخم مرغ و کله پاچه و آبگوشت و کباب و پلومرغ و همبرگر و قند سفید و غیره را نخورید. در مدت خامخواری، هر روز، شعار زیر را پیوسته تکرار نمایید.
شعار: پختنی نخورید، حیوانی نخورید، دارو نخورید، از خوراک خام گیاهی هر اندازه دوست دارید بخورید.

:-)

طرز گرفتن روزه آب برای درمان بیماری‌ها چنین است: {روزی هشت لیوان آب خالی + یک لیوان آبمیوه به اجبار}.

پیش از انجام روزه آب، باید به مدت یکماه از برنامه خوراک خام پیروی بکنید وگرنه نباید وارد روزه آب بشوید. سپس تصمیم میگیرید تا به مدت یک هفته یا یک ماه تا دو ماه از خوردن هر گونه مواد جامد خوراکی پرهیز نمایید. بنابراین، نه صبحانه و نه ناهار و نه شام خواهید داشت. در این مدت، روزی بیش از هشت لیوان آب می‌نوشید. علاوه بر آب خالی، باید هر روز به اجبار یک لیوان آبمیوه دلخواه مانند آب هندوانه، آب انار، آب انگور، آب پرتقال، آب سیب، آب هویج، آب عسل لیموترش، عرقیات یا چای یا آب سبزی و غیره را بنوشید. جسم شما پس از چندین بار احساس گرسنگی، شروع به سوزاندن چربیهای موجود در میان بافتها میکند و از آن موفع به بعد، گرسنگی تا پایان دوره مشاهده نمیشود. در این مدت، هر پنج روز، یکبار به توالت میروید تا سرگین سیاه رنگ قیر مانندی را خالی کنید. هر موقع که خلطی به گلو آوردید، آن را به بیرون تف بکنید چون نباید خلطها بلعیده گردند. بدانید خلط زرد و سرگین سیاه، همان آشغالهایی خطرناکی هستند که از ذوب شدن چربی‌ها و پاکسازی اندام‌های مسموم توسط جسم به بیرون راهنمایی میشوند. پس از پایان روزه آب، باید شروع به مصرف خوراک خام بکنید. برای انجام برنامه آسان روزه آب، ضروری است تا با یک پاسخگوی گیاهخوار تماس بگیرید و تحت نظر او شروع نمایید و هر جمعه، وزن خودتان را به او گزارش بدهید. در مدت روزه آب با خودتان پیوسته شعار زیر را تکرار کنید.
شعار: همه دردها نشانه بیرون ریزی مواد سمی است بنابراین به هیچ خوراکی مشتاق نباش و هر روز، بیش از دیروز بر روزه آب پایداری کن.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

توضیحات تئوریک سلامتی:

رنجش ها و مشکلات جسمی مردم یا بخاطر تصادفات بیرونی به وجود میایند، مانند تصادفهای خیابانی هنگام رانندگی یا بخاطر اختلالات درونی روی میدهند مانند مریضیهایی که تجربه میکنیم. تمامی امراض، که اختلالات درونی جسم ما میباشند، پیامدی از خطاهای خوراکی و اشتباهات غذایی بوده و با اصلاح تغذیه که به بازسازی خوراک روزانه بینجامد، بهبود واقعی پیدا میکنند.
بیماریهای صعب العلاج از قبیل امراض قلبی و عروقی ، چاقی مفرط، سرطان ها، رفلکس شدید معده و سرطان روده و ضعف دستگاه گوارش، واریس و التهاب ستون فقرات، زانو درد شدید، نفخ و گاز بدبو، عفونتهای رحم زنان و مثانه، دیسک کمر یا گردن، آرتروز، نقرس، استرامپل، آسم و گواتر، مشکلات پوستی و جوش و دمل، قند و چربی و فشار خون، آلرژیهای فصلی، اعتیادها، ضعف های جنسی مانند زودانزالی مردان و قاعدگی زیاد زنان، سیروز کبدی و ضعف کلیه و دیالیزی، سینوزیت مزمن، برونشیت مزمن، سل، حتی بیماریهای لاعلاجی مانند ایدز و هپاتیت و تومور مغزی و ام اس، (یعنی همانهایی که بهشان گفته شده بزودی میمیرند)، همچنین کمک به رفع افسردگی ها و تمایلات به خودکشی، پیری زودرس در جوانی، طاسی یا سفیدی موی سر، و غیره، که همگی این بیماریها توسط "برنامه آموزشی یکماهه تا چندماهه خوراک خام گیاهی" قابل درمان قطعی بدون عوارض جانبی میباشد. خوشبختانه انجام این برنامه شما را از هزینه های گزاف چند میلیون تومانی تکنولوژیکال برای درمان مریضیهایتان نجات میدهد.

"برنامه خوراک خام گیاهی" بر این فلسفه مبتنی است که تمامی بیماریهای جسمی و حتی روانی منشاء تغذیه دارند.
هرگاه سلولهای عضوی از جسم خاصیت ارتجاعی نداشته باشند و نتوانند وظایف خود را خوب انجام بدهند و علاوه بر آن در اثر گرسنگی شدید و مسمومیت زیاد بخاطر تمرکز آلودگی ها برای بیرون ریزی همین سموم و برطرف کردن گرسنگی خودشان دست به کوشش زیاد بزنند آن وقت است که ما به واکنشهای دردناکی مبتلا میشویم و میگوییم که مریض شده ایم.
به طور کلی خوراک ما به دو گونه گیاهی و حیوانی تقسیم میشود. خوراکهای حیوانی مانند انواع گوشتها، تخم مرغ ها و شیر و لبنیات، همگی آنها سمی هستند، و کثافت های چسبناکی دارند که در درون مویرگها و بافتهای عضلات و بیرون آن به صورت چربی تجمع پیدا میکند.
البته جسم انسان، اندکی چربی پاکیزه را برای مصرف بیش از یکماه گرسنگی نگه میدارد اما سموم ناشی از خوراکهای حیوانی که در مغازه های ساندویچ فروشی، فست فودها، قصابی ها و رستورانها به فروش میروند به وزن ده ها کیلوگرم در بدن به این چربی پاکیزه ضمیمه میشود. بدن ما کثافت های چسبناک را با زحمت زیادی به بیرون بافتها و ماهیچه ها هل میدهد و از ناچاری پیرامون قلب و شکم و بالای جمجمه مغز زیر پوست سر ذخیره مینماید تا به درون جسم ما آسیب نرسد و از سکته های قلبی و مغزی از کودکی تا جوانی در امان بمانیم... .
روش بدن برای بیرون ریزی کثافات چسبناک گندیده قدیمی اینست که آنها را خمیر میکند و پس از سالها با بازگردانی به روده به گازی بدبو تصعید مینماید. گوشتها و تخم مرغها حاوی کلسترول، چسبنده ای پنبه مانند هستند که درون رگها رسوب میکند. آنها حاوی آنتی بیوتیک و استروئیدها هم هستند. هضم تخم مرغ برای بدن بسیار مشکل است و گوشت در روده دراز ما خیلی فوری متعفن میشود. به عبارتی بهتر آنها موادی مرده هستند زیرا گوشت و تخم مرغ یعنی جنازه یک حیوان مرده که بدنمان نیازی به آنها ندارد. باید هشدار داد که بر خلاف خوش باوری مردم، که شیر حاوی کلسیم است، میگوییم که شیر سبب دفع کلسیم استخوانهاست زیرا همه پروتئینهای حیوانی حتی لبنیات خون را اسیدی میکنند. بدن ما باید اندکی قلیایی (یعنی آلکالی یا بازی) باشد. جسم هوشمندانه برای ادامه سوخت و ساز و کارکرد ارگانها مقادیری از کلسیم استخوانها و دندانها را جدا میکند تا خون را به حالت قلیایی برگرداند. چنین دفع کلسیمی در بلند مدت سبب نرمی و سپس پوکی استخوانها میشود. امروزه علم ثابت کرده است که پرخاشگری اخلاقی بخاطر اسیدی شدن خون روی میدهد. وقتی به بازار میرویم میبینیم که به بهانه امگاسه، جان ماهی را گرفته اند، به بهانه آهن، جگر گوسفند را دریده اند، به بهانه کلسیم، شیر گوساله وشتر را ربوده اند، به بهانه پروتئین، ماهیچه های گاو را چاقو زده اند، به بهانه ویتامین، مرغ را به سیخ کشیده اند و به بهانه رنگ سرخ، غذاها را با روغن میسوزانند. ما این همه گناهان را با نامهای بیوشیمیایی میکنیم و هزارجور سم و کثافت و انگل و باکتری و ویروس و آشغال سوخته را داخل بدنمان میکنیم و و وقتی مریض شدیم، فیلسوف میشویم و با مغز معیوب مان، درباره وجود یا عدم عدالت الهی، شروع به تئوری پردازی میکنیم. حالا درباره خوراکهای گیاهی توضیح میدهیم که بدبختانه آنها نیز توسط حرارت اجاقهای گازی و برقی با عملیات پخت در بیش از نصف دمای جوش آب به مواد سوخته تبدیل میشوند. نان برشته و مواد سوخته در غذاها به رنگهای زرد، طلایی، قهوه ای ، سرخ و مشکی قابل شناسایی با چشم میباشد. البته مواد برشته همرنگ را بخاطر اینکه همرنگ غذای اصلی است نمیتوان تمیز داد. از مواد برشته رنگی میشود به ته دیگ قابلمه، برشتگی انواع نانها، پخته شدن حبوبات آش و سوختگی سبزی کوکو در روغن و کباب گوسفند و مرغ پخته شده، یا پیاز سرخ شده و شیرینی های طلایی رنگ شده اشاره نمود. مواد سوخته که به رنگ مشکی و حتی قهوه ای باشند، خوراک گیاهی را به شدت زیادی مسموم میکند. بدن ما این مواد برشته سرخ و سوخته را به ترتیب به زیر پوست سر و چهره، سپس کمر و سینه و بعد پاها و دستها و یا آلت تناسلی اخراج و تبعید میکند تا رگها خالی مانده بتوانند خونرسانی بکنند که شما آنها را جوش قرمز مینامید. در چندین روز بعد چنانچه جسم فرصتی برای تخلیه آنها پیدا بکند پس از فراخوانی از سطح پوست به دستگاه گوارش، به صورت خلط زرد یا قهوه ای رنگ به دهان شما بالا میاورد که باید آن را تف بکنید. این بیرون ریزی با واکنش هایی مانند عطسه، سرفه، تب و سردرد یا آبریزش همراه است و نیاکان ما خیال میکردند که میکروبها و سرما یا گرمای هوا است که در آنها این واکنش ها را ایجاد میکند و به اصطلاح خودشان میگفتند سرما خوردم ! زیرا تغییرات درجه دمای باد در ذوب مواد برشته موثر و مفید میباشد. آنها به جاهایی میرفتند پر از مریض ! که نامش بیمارستان بود و تحت نظر افرادی سفید پوش به بلعیدن قرص و کپسول تشویق میشدند.
سفید پوشهای بیچاره ای که پزشک نام داشتند وقتی میدیدند که مریضها داغ شدند و خیلی تب کردند، ظالمانه با زدن آمپول های دردناک به آنجای مردم کوشش میکردند تا آنها را تسکین دهند چون که از چرخ و فلک زدن مواد برشته و سوخته به رنگ سرخ و مشکی داخل خون مریض هایشان بی خبر بودند. حالا کی و چطور واردات این مواد سوخته تیره رنگ انجام شده بوده نسل آنها نمیدانست !
اما ما امروزه میدانیم که مردمان نسل های قبلی تنور نانوایی و اجاقهایی گازی و برقی خانگی به صورت ملی ! بلکه بین المللی !! تولید میکردند که با آنها بتوانند خوراکهایشان را آنقدر بسوزانند تا سطح آن خوراکها پر از خاکسترهای تیره رنگ خوشگل بشود !!!.

ولی جسم هرگز نان برشته قهوه ای و کوکو سبزی سوخته سیاه و ته دیگ برشته و هر تفاله غذایی پخته سوخته که خاکستر شده را نمیتواند بجای غذا قبول بکند بلکه آن خاکستر بر آمده از غذاهای جوشیده و سوخته را سم به حساب آورده و تلاش میکند تا از بدن خارج بکند.
پختن توسط اجاق گازهای لعنتی، آنزیمهای گیاهی را نابود میکند، ویتامین ها را میسوزاند، طوری که از سلولهای غذاهای گیاهی تنها کربنی بدون مواد معدنی مینرالها باقی میماند. عملیات پختن بر روی غذاهای حیوانی هم سبب آزاد شدن ماده بنفش یا آبی رنگ به نام دیگوکسین که شبیه نفت است میشود.
از آنجا که مواد برشته ناشی از طبخ و پختن خوراک های گیاهی مانند کثافت های گندیده ناشی شده از خوراکهای حیوانی برگرفته از لاشه متعفن جنازه گاو و مردار خونین گوسفند، چسبنده نیستند، بیرون ریزی آنها برای جسم آسانتر است.
آگاه باشید که تغذیه ما در طول این چند هزار سال تاریخ بشریت به طور اساسی غلط بوده است و نباید با بردن نام پیامبران چوپان و بهانه جویی از اینکه امامان ما، نان پزی و شیر دوشی میکردند و با توصیف تناولهای غذایی پیشوایان دینی و یادآوری اعتیاد پدرانمان به دودهای سیگار و قلیان، غلط بودن مصرف مردار حیوانات را کار درست پنداشت !! و خیالات کرد که اجداد ما مریض نمیشدند !!!
جالب آنست که عمر ما انسانها حدود 250 تا 350سال است و شما باید هر روز سیگار و گوشت و غذای پخته و شیر مصرف کنید تا قبل از 50سالگی به آغوش مرگ بروید !
چون اگر معتاد به اینجور چیزها نباشید و هر ماه برگه های دفترچه تامین اجتماعی تان توسط مطب ها، سیاه نشود به بالای 100سالگی میرسید. توضیح بیشتر آنستکه برای جسم دهها سال طول میکشد تا کثافات گوشتی را خارج بکند در حالی که خارج کردن خاکستر سرخ و سیاه غذاها، به بیشتر از چندین ماه نیاز ندارد. برخی از دواهای مدرن و خوراک های سوپرمارکتی از قبیل کنسروها و بیسکویت ها هم مواد شیمیایی دارند که چون جسم از آنها متنفر است توی لثه ها زیر گلو یا جاهای دیگر متمرکزشان میکند تا وقتی فرصتی پیدا کرد بیرون بریزد.

لازم است بدانید که خوراکهای حیوانی و نان برشته و غذاهای شیمیایی سوپر مارکتها در بدن انسان، هزاران نوع اختلالات متضاد به وجود میاورند و سلولهای متخصص اعضای بدن را به سلولهای گرسنه، تنبل و ناتوان تبدیل میکنند. باکتری ها و ویروس ها تنها میتوانند بر سلولهای تنبل زائد غلبه بکنند که اگر شما "سنت های اجتماعی و مذهبی نظام خوراک پخته حیوانی و گازی امروزی" را بر اندازید و به "برنامه نوین پیشنهادی خوراک خام گیاهی و برقی" بپیوندید آنگاه خداوند به شما جسمی طبیعی با سلولهایی قدرتمند و متخصص خواهد داد جوری که هیچ میکروبی رخصت تکثیر و شجاعت آزار رسانی به دستگاههای بدنتان را نخواهد داشت. "برنامه خوراک خام گیاهی" بسیار پیشرفته بوده و محدودیت سنی ندارد. بهمین خاطر از کودکان گرفته تا بزرگسالان همگی میتوانند از فواید آن بهره مند بشوند. برای نوزادان بی دندان تازه متولد شده، میشود شیرهای گیاهی سویا و بادام داد یا اینکه آبمیوه ها را جایگزین هایی خوب و کافی به جای شیر مادر دانست. مثلا انگور مساوی است با شیر مادر !
تکرار میکنم: انگور مساویست با شیر مادر!!
چرا به جای شیر فاسد گاو به نوزادان خودمان، آب انگور و پرتقال و گوجه ندهیم؟ برای شیرخواران، حتی عصاره میوه ها از شیر مادر هم بهتر است. آهای مادرانی که در سینه هایتان، شیر ندارید تا به نوزادتان بدهید، با آبمیوه ها کودکانتان را تنومند بپرورانید... .
هیچ نوزادی به شیر مادر دیگر جانوران پستاندار جنگل، نیاز ندارد بلکه تنها با آب سبزیجات و آبمیوه ها میتواند استخوان بسازد و فربه شود و به رشد و بلوغ برسد. در برنامه خوراک خام، شما مختار هستید که از میوه ها و سبزیجات، خشکبار و مغزها و جوانه حبوبات و غلات به هر مقداری که دوست دارید و در هر موقعی که مایلید تناول بنمایید. زنان میتوانند با کنار گذاشتن اجاق گاز و مایکروفر به سلیقه خودشان با چرخ کردن، خرد کردن، برش زدن، پودر کردن، خشک کردن و با اضافه کردن روغن و نمک و چاشنی ها، سالادهایی قشنگ اختراع کنند.

شایان توجه است وقتی که عطسه میکنید یا آبریزش و سر درد دارید، شما از واکنشهای شدید درمانی ناراحت هستید ولی گلایه دارید که مریض شده اید. به هیچ وجهی بیمارستان نروید. چون وقتی چنین شد میتوانید جسم را تحت فرایند پاکسازی فوری قرار بدهید به این شیوه که از خوردن هر خوراکی، به مدت سه روز یا بیشتر خودداری بکنید و تنها آب و مایعات بنوشید و سپس برنامه آموزش خوراک خام گیاهی را آغاز بکنید. جسم است که درمان میکند و پزشک و داروها هیچ کاره اند بلکه خرابکارند.
همیشه این نکته خیلی مهم را بخاطر داشته باشید که پختن خوراک، سبب ریشه ای همگی بیماریهاست و داروی هر بیماری تنها میتواند خوراک خام گیاهی یعنی خوراک نسوخته نجوشیده نابرشته ! باشد. در نتیجه، دارو چیزی نیست جز همان خوراک خام گیاهی !!
بدن شما در این سه روز گرسنگی ! با خیال راحت، خاکستر خوراکهای پخته را از مویرگهای خون خارج میکند و شما بهبودی خوبی پیدا میکنید. تاسف آور است که حتی پرسوادترین پزشکان هم در مصاحبه های رادیویی تلویزیونی استدلال میاورند که همه مشاغل برای سلامتی خطرآفرین هستند زیرا به گمانشان چند عضله تحرک دارند و بقیه ندارند و واسه مردم گمانه زنی میکنند که بیماریهای شایع امروزی پیامد آلودگی هوا و پشت میز نشینی یا ورزش نکردن است !!!.
نادانی این پزشکان پرسواد ! از موضوع تغذیه آنقدر زیاد است که قدرت تشخیص و تفهیم سمی بودن شیر و نان و آبگوشت را ندارند و برای ورزشکاران کتاب مینویسند و تخم مرغ تجویز میکنند. ورزشکاران بیخبر بدبخت هم آنقدر سیب زمینی پخته و تخم مرغ و همبرگر و کالباس و سوسیس میخورند که جسمشان زودی فرسوده بلکه منفجر میشود و پیر و کچل میشوند. در وضعیت فاسد تغذیه ای جامعه خوراک پخته گوشتخوار سیاره زمین، ما چه ورزشکار باشیم یا نباشیم، به هر حال، جان سالم بدر نخواهیم برد... .

امروزه همه کشورهای جهان تحت سیاستهای سلامتی، سالانه میلیونها دلار بودجه برای گسترش فناوریهای پزشکی به منظور ریشه کن سازی بیماری ها انجام میدهند و متاسفانه همیشه هم دچار بحرانهای اقتصادی هستند. بخاطر "رافود وگان" نبودن جامعه های خوراک پخته گوشتخوار کنونی، وضعیت رفاه و اقتصادی کشورها چنان افتضاح شده است که جوانان، اخلاق را رها میکنند تا برای داشتن مسکن و پول ازدواج، دست به دامن دزدی، قتل، جرم خیابانی و جنایت های خانوادگی شوند اینطوری است که صفحات حوادث روزنامه ها از داستانهایش هر روز پر میشود. از طرف دیگر پزشکان و بقیه اقشار جامعه هم نمیدانند که تمامی بیماری های عجیب و لاعلاج میان ما انسانها بخاطر مصارف خوراک حیوانی و واردات مواد سوخته میباشد اینطورست که بخاطر جهالت فراگیر کنونی، هرکسی تقصیر را به گردن میکروبها میاندازند. ولی باید دقت کرد که هیچ کدام از این صنعت های پزشکی و روشهای تشخیص به بدن ما کمک نمیکند و تا جسم یک بیمار با شکیبایی و صبر، این کثافات و سوخته ها را به بیرون از خودش انتقال ندهد روند رشد امراض در دهه های بعدی عمر به گونه های بدتری ادامه مییابد. شوربختی اینجاست که هیچ کدام از فناوریهای گرانقیمت پزشکی قادر نیست تا مویرگها را از مواد سوخته خالی بکند مگر تصمیم قاطعانه خود بیمار به نخوردن مواد سوخته ! و نپختن خوراکهای گیاهی ! به همین خاطر ما به سیاست گذاران مملکتمان تذکر میدهیم که تمام این پولهایی که منحرفانه در فناوریهای پزشکی خرج میشوند، تلف شده و به باد رفته اند ! چون نمیتوانند به هدف درمان نایل بشوند... . اقتصاددانان باید بدانند که این افتضاح ترین گردش مالی کلان در اقتصاد یک کشور است که میلیاردها تومان پول و میلیونها ساعت زمان مردم، بخاطر وجود منحوس صنایع پخت و پز به نابودی کشانده میشوند و جنگ و تبعات بحرانی انقلابی بجا میگذارند. بهترین راه همین است که شما در هر شغل یا جایگاهی که قرار دارید از توسعه برنامه خوراک خام گیاهی در شهرستان خودتان حمایت بکنید. قابل یادآوری است که بیمار پس از درمان خودش در این برنامه آموزشی بنا به انگیزه ای که دارد تغذیه خودش را هر اندازه بتواند از 80 تا 95درصد یا 100درصد به این برنامه نزدیک میکند تا همیشه از بیماریها مصون بماند.
جهت مشارکت و توسعه فرهنگ وگان در ایران و کشورهای دیگر، استفاده از نظریه پردازیها و مطالب تحلیلی و آپلود فایلهای این بلاگ، در کتابها و سایتهای دیگر با حفظ حقوق مادی و معنوی نویسنده مجاز است و باید با هماهنگی انجام گیرد.

شما را مژده میدهم به اینکه کوشش تان برای تشکیل جامعه حیوانی‌فروگذار مردمسالار Vegan Democratic Society از طریق گذار از ساختار غلط"فرد سالاری، فناوری پزشکی، خوراک پخته، نان برشته، گوشت خوار" به ساختار درست "مردم سالاری، روزه آب، خوراک خام، نان پساب، گیاه خوار" (فاستینگ رافود وگان دموکراتیک)، همگی معضلات اجتماعی، روانشناختی و اقتصادی کشور را حل خواهد نمود.


شاد کام و آینده ساز باشید.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
کادر راست وبلاگ
......................

پارسی طب

..................... ....................... دانلود ....................... ....................... .......................
.......................
.......................

.......................

.

.......................
.......................
.......................
.......................
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ..................... ..................... ......................
...................... ...................... ...................... ......................
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic