وجتاریانیسم {گیاهخوارخواهی}
تشكیل کشورهای حیوانی فرو گذار "روزه آب خوراك خام کشاورز مردم سالار" در مقابل فن شناس پزشکی اجاق پخت ساز دام پرور فرد سالار 
برای جستجوی مطلب در اینجا بنویسید
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
برچسب مطالب
نیاز خواننده
لینک وجتاریان فارسی ایرانی
.
نویسندگان
ادامه تحصیل در ایران
ادامه تحصیل به زبان خارجی
کودک و نوجوان ایران
علوم روحی و برونفکنی
دانشنامه کلید دانش
لینک دوستان
همه لینکها

گوشتخوارها با یکدیگر دعوا و جنجال میکنند سپس نماز میگزارند. گوشتخواری که نمازگزار باشد، اگر به تربیت مذهبی خودش، پایبندی نشان بدهد و نماز را برای خشنودی خدا بخواند، افکار او اصلاح میشود. با نماز خواندن، پندار او چنان بازسازی میشود که خوبها را از بدها، بازشناسی کند. تاریخ بشر نشان میدهد که پیشوایان و پیروان ایشان، هر اندازه که بیشتر نمازگزار شدند، آنها مصرف گوشت را بیشتر ترک کردند و آنها در مصرف فرآوردههای حیوانی به مقدار بیشتری، تردید آوردند. اما آیا یک فرد گوشتخوار که نماز میگزارد، از زندگیش خوشحال است؟

بله، یک فرد نمازگزار از زندگیش خوشحال است چون راههای راست و روشهای درست را پذیرفته و از افتادن در چاهها و چاله‌ها هراس دارد. یک فرد نمازگزار از زندگیش خوشحال است چون در گمان او، خدایی آفریدگار جهان است و برای آسایش او چیزهایی فراهم کرده که او باید از آنها به درستی بهره برد. یک فرد نمازگزار از زندگیش خوشحال است، چون مولا و رهبر و پیشوا دارد تا او را از چنگ اهریمن و دشمن، برهاند. یک فرد نمازگزار از زندگیش خوشحال است، چون می‌بیند که دیگران معتاد و ورشکسته مالی هستند ولی او با ساده زیستن و پول اندوختن، نیازهایش را برآورده میکند. یک فرد نمازگزار از زندگیش خوشحال است زیرا خطاها و جرمها و گناهان او در آن اندازه نخواهد بود که به زندان برود یا اعدام بشود. یک فرد نمازگزار از زندگیش خوشحال است زیرا خانواده او در آرامش با یکدیگر گفتگو میکنند و مشکلات بزرگ را به آسانی حل مینمایند. یک فرد نمازگزار از زندگیش خوشحال است زیرا او به درستی زندگی را میگذراند در حالیکه فراریان از دعا و نماز، همیشه به غلط و کجی، زندگی را میگذرانند و گرفتاری ایشان زیاد است.

اما یک فرد نمازگزار در زندگیش، افسرده میشود زیرا اقتصاد جامعه او، افتضاح و خراب است و او هر سال، تعداد زیادی کشتار و جنگ و خونریزی و جنایت و خودکشی را می‌بیند. یک فرد نمازگزار در زندگیش، افسرده میشود زیرا سلامت جامعه او ضعیف است و او هر سال، تعداد زیادی بیمار و امراض و مرگ و اعتیاد و درد را می‌بیند. یک فرد نمازگزار در زندگیش، افسرده میشود زیرا محیط زندگی او از آشغال و آلودگی، پر شده است و او هر سال، در خیابانهای شهرش، خاک و لجن و کثافت می‌بیند. چاره چیست؟ او باید نماز بخواند که میخواند ولی بدبختیها که تمام نمیشوند.

از هنگامی که یک فرد نمازگزار، شروع میکند تا گیاهخوار شود، درب افسردگی برای او بسته میشود و چشمان او میدرخشند زیرا او کلید گشایش مشکلات و راه حل مسائل را یافته است. حالا او از افسردگی، رها میشود زیرا میفهمد که اگر همه مردم، گیاهخوار بشوند، اقتصاد جامعه، به سامان رسیده و سالم میشود. او اکنون از بیماریها وحشت ندارد زیرا مصرف گوشت جانوران جنگل را برای همیشه کنار گذاشته است. او اکنون از همدستی و همدلی و همکاری و هماهنگی، سخن میگوید زیرا میداند که مصرف گوشت، تمایل به تنفر و گناه و جرم را در افراد افزایش میداده است. او اکنون از پاکیزگی و بهداشت و نظافت، سخن میگوید زیرا مصرف گوشت را روشی برای پراکندن میکروب و آلوده شدن شناخته است. یک فرد نمازگزار که پذیرفته است تا گیاهخوار شود، چاره را یافته و خبر دارد که بدبختیها را میتوان به پایان رساند.

دوباره میپرسیم: آیا یک فرد گوشتخوار که نماز میگذارد از زندگیش خوشحال است؟ بله، او از زندگیش خوشحال است ولی گاهی ناراحت میشود. اما از هنگامی که او گیاهخوار شود و نماز را ادامه بدهد، خوشحالی او دو برابر شده و دربهای امیدواری را بازتر می‌بیند.
طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی، گسترش فرهنگ حیوانی‌‌فروگذار و بیان مخالفت های گیاهخوارخواهی،
برچسب ها: نماز،
[ 1396/03/26 ] [ 12:59 ] [ حمید ناظمی ]

هر بدی منجر به بدبختی و هر خوبی منجر به خوشبختی میشود. اگر افراد جامعه، به بدی‌ها روی بیاورند، بدبختی‌ها رخ می‌نماید ولی اگر آنها خوبی‌ها را به آغوش بگیرند، خوشبختی‌ها را خواهند دید. پس وقتی سقوط قومی یا هلاکت خانواده‌ای یا بدبختی جامعه‌ای یا انحطاط نسلی مشاهده میگردد، بی‌تردید باید گفت که آنها به سوی بدی‌ها رفتند و این عاقبت شوم، نتیجه آن بدکاری‌ها است. از سوی دیگر، جامعه‌ای پیشرفته یا نسلی ثروتمند، خانواده‌ای شکوفا یا صعود قبیله‌ای اگر مشاهده شد، باید آن را با خوبی‌ها مرتبط دانست، آنهم خوبی‌ها بدون بدی‌ها یا به عبارتی، حذف بدی و جواز خوبی! اینکه خوبی باشد و بدی نباشد. اینکه خوبی بماند و بدی نماند. داستان تفاوت میان جامعه‌‌‌ها همین داستان است و بس.

پرسش عمیق فلسفی اینست که برای داشتن جامعه مترقی، چگونه کاری کنیم که آن جامعه، خوبی‌ها را جذب بکند و بدی‌ها را دفع نماید؟ چه راهکاری میتواند کاری کند افراد آن جامعه بدی‌ها را بشناسند و دوری از آن را یاد بگیرند به علاوه خوبی‌ها را درک کنند و نزدیکی به آن را تمرین نمایند؟!

هنگامی که محمد، پیامبر مهربانی، میخواست برای این پرسش به طور خیلی جدی، راهکاری را پیدا بکند، به درون غار میرفت و ساعت‌ها اندیشه مینمود. او بارها و بارها عقب‌ماندگی اقوام پیشین و هلاکت قبیله‌ها در نظرش مجسم نمود و بارها و بارها، رفتار میان آدمیان و فرجام نیکوکارها و تباه‌کارها را بررسی کرد. سپس به یک نتیجه بزرگ رسید. آن نتیجه بزرگ این بود که افراد جامعه باید خوبی‌ها را پس از پذیرفتن، تمرین بکنند و بدی‌ها را پس از شناختن، دوری نمایند. سپس دستگاهی به نام نماز را اختراع نمود و آن را به همسرش خدیجه و بردارزاده‌اش علی، نشان داد تا آنها درباره آن داوری نمایند. آنگاه جامعه {خداشناس، نمازگذار} را نوآوری کرد و به همه پیروانش دستور داد که جوامع بعدی باید به طور {خداشناس، نمازگذار} تشکیل شوند.

پیش از این تدبیر خردمندانه، هر جامعه که تشکیل میشد، با اینکه افراد آن جامعه کوشش‌ها میکردند و فراوانی داشتند، اما پس از مدتی آن جامعه فرو می‌پاشید و نابود میگشت. پس از این تصمیم گرانبها، جامعه‌ها که تشکیل میشدند، با اینکه برخی از بدکارترین افراد آن جامعه جنایت و خرابی‌ها می‌نمودند و کاستی‌ها میاوردند، اما آن جامعه به رشد خودش ادامه میداد. بنابراین نتیجه گروش نماز گذار آنست که جامعه از فروپاشی نجات یابد و بدکاری‌ها نتواند منجر به خرابی کامل و هلاکت قوم و انحطاط نسل بشود. به عبارتی، هرگز بدون گروشهای نمازگذار و خداشناس، جامعه‌ای تشکیل نخواهد شد یا اگر بشود، به سهولت از هم خواهد پاشید.

حالا جای آنست که بپرسیم نماز چیست و چه محتوایی دارد و این ابزار چگونه کار میکند و یا باید چگونه آن را بسازیم! این پرسشی جدی است ولی برای بهره بردن از سودهای نماز نیاز زیادی به جواب آن نداریم بلکه جواب آن را در آینده خواهیم یافت. ما بیشتر به کاربرد نماز محتاج هستیم. حتی نمازی غیربومی، ناشناخته و پرابهام و گنگ بهتر از نبود هیچگونه نماز می‌باشد. ما به انجام نماز بیشتر از شناخت آن نیاز داریم.

نمودار زیر تفاوت میان جامعه نماز گذار و جامعه بی نماز را نشان میدهد. گرچه جامعه نماز گذار، دورانهایی از عقب ماندگی و تخریب یا سقوط را تجربه میکند ولی خیلی فوری خودش را بازسازی کرده و روند رشد و ترقی را دوباره آغاز میکند. آنطور که به تکامل و تعالی دست می‌یابد. به همین دلیل است که خط جنبش آن همیشه رو به بالا است. اما جامعه بی نماز، حتی اگر در مرحله خوبی قرار داشته باشد، چون خودش را بازسازی و اصلاح نمیکند، وقتی به مشکلاتی عمیق برسد، به انحطاط و هلاکت میافتد و از آن حوادث، نجات پیدا نمیکند تا اینکه به طور کامل فروپاشیدگی و گسیختگی را تجربه نماید.

عکس نمودار تفاوت میان جامعه نماز گذار و جامعه بی نمازطبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: نماز،
[ 1396/03/20 ] [ 10:49 ] [ حمید ناظمی ]

نام کتاب: آموزش نماز
نویسنده: سید کاظم ارفع
انتشارات پیام عدالت

دانلود کتاب

تنها مرکز اهداء کتاب آموزش نماز رایگان در جهان
دفتر مرکزی پخش؛ پیامگیر: 22373030  فکس: 22374040
کانون انتشارات پیام عدالت: تهران، خیابان ولی عصر، میدان منیریه، چهارراه ترجمان، شماره 165

هدیه از طرف حمید ماهی‌صفت
بهاء: رایگان

فهرست مطالب: آموزش نماز، طهارت، وضو، وضوی جبیره‌ای، غسل و تمیمم، دستور تیمم، آداب نماز، شرایط لباس نمازگزار، شرایط مکان نمازگزار، اهمیت اذان و اقامه قبل از نماز، چگونگی اذان و اقامه، واجبات نماز، سوره حمد، نماز جماعت، نماز قضا، نماز مسافر، نماز آیات، نماز میت، سجده سهو، تعقیبات نماز.

نماز را در وقت آن بجا آور و بخاطر آسودگی، پیش از وقت برپا مدار و به سبب اشتغال به تاخیر نیافکن و باید همه کارهای تو تابع نمازت باشد. مولا علی.

نماز را برپا دار زیرا نماز انسان را از زشتی و ناپسند بازمیدارد.
 خواندنی باگذشت؛ ردیف عنکبوت، نشانه 45


با تشکر از مسئولین دلسوز و متعهد شرکت سهامی بیمه ایران که در اشاعه فرهنگ نماز مرا یاری دادند.

و اما نشاط حقیقی و پایدار فقط در گرو ارتباط مستمر با خدا امکان‌پذیر است.


پیشنهاد گیاهخوار خواهی مردم سالار:

باید تمام این کتاب را به طور کامل یاد بگیریم و برای تدوین نماز فارسی با محتوای بومی برای کشور ایران، همه کلمات عربی آن را به واژگان پارسی برگردانیم و یک کتاب جدید برای نماز فارسی بنویسیم تا فهم نماز عربی را ساده نماییم و تربیت کودک را آسان کنیم.

عکس نماز سید رضا بهاء الدینی


طبقه بندی: معرفی کتاب یا صوت،
برچسب ها: نماز،
[ 1394/03/29 ] [ 21:45 ] [ حمید ناظمی ]
به سوی ساماندهی بخش سرگردان طومار ساختار میرویم ...

واژه سازی کنیم و نگذاریم که نبود واژه‌های شایسته و غیر بومی بودن واژه‌ها سبب فریب ما شود و نگذارد که دیدگاه پردازی نماییم!

پرستش، پرستار، پرستنده‌، پرستیدن، خداپرست، یکتاپرست

ادله اربعه = کتاب (الهام)،‌ سنت (پدران و پیشوایان)، اجماع (گروه مشورتی)، عقل (خردورزی)

حالت درست {الهام، پدران و پیشوایان، گروه مشورتی، خردورزی}

حالت غلط این میشود {بدون سنجش، نبود پدر و پیشوا، بدون گفتگو، پیروی}

پرستارشناسی چیست؟ آن عبارت است از:

حالت درست {نماز گذار، خدا پرست، خدا شناس، خدایان گوناگون، پیامبران، پیشوایان، آیین، بومی}

حالت غلط این میشود {بی نماز، بی خدا، بی باور، نادان، بدون پیام، بدون الگو، بدون تشخیص، غیر بومی}

بازپسین چیست؟ آخرت همان بازپسین است اما محتوای آن اینست که:

حالت درست {به جا، به اندازه، نیکی، پاداش، نیکوکار، پرهیزکار، بهشت}

حالت غلط این میشود {نا بجا، کم و زیاد، بدی، شکنجه، بدکار، تباه‌کار،‌ دوزخ}

نام انگلیسی چه باشد؟

میتواند این باشد که {Vegetarian Theism} به ترجمه خداپرست گرایی گیاهخوار یا خداپرست‌خواهی گیاهخوار

روش ما چه بود؟ این بود که:

به عمیق‌ترین فهم مراجعه کرده و واژگان جدید بسازیم، سپس آنها را کنار هم چیده، ارتباطها را دریابیم. آنگاه به دنبال روابط ریاضی بگردیم. کمترین جستجوی ریاضی آنست که تقارن و تضاد معنایی را پیدا کنیم. همینطور ادامه میدهیم تا بتوانیم به کوچک‌ترین جملاتی که موضوعات کلان و گوناگون را توضیح بدهند، دست پیدا کنیم.


عکس یکم خداپرست‌خواهی گیاهخوارعکس نماز محمد فاضل لنکرانی

طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: نماز،
[ 1394/01/12 ] [ 11:51 ] [ حمید ناظمی ]
با عصبانیت مانند دایناسوری وحشی و گرسنه، چنگال های خود در ادیان الهی فرو برده و آنچه که سودمند میافتد را برای طومار ساختار جدا میکنیم. ما در بررسیهای خودمان به دو تا گروش از میان ارواق پوسیده مذاهب دست می یابیم. گروش های خداشناس و نمازگذار که استخراجشان کردیم. پس بخش سرگردان طومار ساختار تا کنون همین دو گروش را کشف دارد. شاید در آینده بیشتر هم بشود.

بنابر نگرش منظومه شمسی به طومار ساختار، گروش خداشناس مانند خورشید تابان است. اما گروش نمازگذار، همان تابندگی خورشید به سیارات است. به تعبیری، گروش خداشناس، ایستاده و روشنایی میدهد و در همین حال آن روشنایی که می جنبد، گروش نمازگذار است و به سیاره میرسد تا آن را درخشان بکند. اگر گروش نمازگذار به به گروشهای بعدی که سیاره ای تاریک هستند برسد، سبب میشود تا آن سیاره از گروش غلط به گروش درست تحول یابد. اگر نرسد چنین نمیشود.

طومار ساختار تنها برای تشکیل جامعه جهت انسانها نیست. بلکه برای هر گروه از جانوران میتواند طوماری بوده باشد. درست و غلط بودن گروشهای طومار ساختار جامعه آن گروه جانور، به خیلی از چیزها بستگی دارد. به اندام های جسمی او، به محیطی که در آن زندگی میکند، به عاداتی که در نسلها پدید آمده است. میزان خوشبختی گروه بستگی به ساختار طومار آن گروه دارد.

ادیان الهی همگی در بخش سرگردان طومار جای می گیرند. سرگردان بودن به معنای زشتی یا سستی یا سردرگمی نیست. بلکه به معنای هندسی و ریاضی آنست که این بخش جایگاهی دقیقی ندارد. از طرفی بخش سرگردان اولین بخش طومار ساختار است و از طرفی دیگر قابل جابجایی است و میان گروشهای دیگر و بخش های دیگر سرگردانی میکند.

اینطور که معلوم میشود، طومار ساختار نوعی شکل هندسی و مربوط به علمی ریاضی است. تمام ایسم ها و گروش ها در این طومار جایی دارند. گرچه کار با تمام ایسم های ریز و درشت ممکن نیست، ولی با بزرگترین ایسم ها میتوان این طومار را رسم کرد و آن را بر روی کاغذ گنجاند. بررسی بیشتر آن باید در علوم ریاضیات انجام شود.

عکس نماز شهید
طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: نماز،
[ 1393/06/28 ] [ 23:05 ] [ حمید ناظمی ]
حیوانات، سلولهایی دارند که با آب و اکسیژن و سلول گیاهی تغذیه میکنند تا زنده بمانند. ولی گیاهان، سلولهایی دارند که با آب و خاک دی اکسید کربن و روشنایی خورشید تغذیه میکنند تا زنده بمانند. حیوانات بجز آب و اکسیژن چون به سلولهای گیاهی نیاز دارند، پس بر پایه مصرف گیاهان زندگی خودشان را ادامه میدهند. پس نبود گیاهان سبب مرگ حیوانات میشود. هیچ حیوانی با هرطور جسمی که داشته باشد، نیازی به سلولهای حیوانی برای بقا و زنده ماندن خودش ندارد. بنابراین نبود حیوانات دیگر، سبب مرگ جانور نمیشود. به تعبیری، یک جانور بدون وجود حیوانات دیگر تنها با مصرف گیاهان، یعنی بدون مصرف حیوانات دیگر میتواند به بقای خودش ادامه بدهد.

هنگامی که در تاریخ تکاملی داروینی، برخی حیوانات به مصرف خون و گوشت و استخوان و پوست برخی حیوانات دیگر پرداختند، جسم آنها دچار فرسودگی و تباهی شدید شد. چون جسم آنها به آن خون و گوشت اعتیاد شدید پیدا کرد. چنین دیده میشود که مصرف اجزای حیوانات مانند خون، اعتیاد شدید ایجاد میکند. طوری که حیوان دچار گرسنگی کاذب و عطش دروغین میشود و حمله وار به سوی حیوانات دیگر میدود تا آنها را دریده و آتش اعتیادش را خاموش نماید. نوعی حالت سرکشی و خوی وحشی و بی اعتنایی به احساسات و عدالت در حیوان پدیدار میشود. همه اینها به مصرف سلولهای حیوانی باز میگردد. چون تا هنگامیکه یک جانور، تنها و تنها از سلولهای گیاهی تغذیه میکند، روان او آرامش داشته، جسم او آسایش داشته و خرد او پذیرش دارد. از هنگامی که همین جانور با سلولهای حیوانی تغذیه میکند، روان او افسرده شده، جسم او ناراحت شده و خرد او سرکش میگردد.

ما در طومار ساختار جامعه، می بینیم که به دلایل مجهول و پیچیده، گروشهای درست طومار به گروشهای غلط تعویض میشوند. هنگامی که میخواهیم درباره گروش نمازگذار بیاندیشیم، می بینیم که این گروش سرگردان است طوری که جایی مشخص در طومار ساختار ندارد. از طرف دیگر، این گروش، تولیدگر دیگر گروشهاست و مولد خوانده میشود طوری که مانند خورشید، میدرخشد و شعاع نورش گروشهای درست را می سازد. اگر درباره گروش گوشتخوار بیاندیشیم می بینیم که این گروش جای مشخص دارد ولی نابودگر دیگر گروشهاست. داستانش چنین است که اگر کسی بخواهد گوشت مصرف بکند، ناچار است دشمن باشد، دیگران را اسیر کند و آنان را کمتر بخواهد و به طور فرد سالار حکومت بکند. یک گوشتخوار، دیگران را در مالکیت خودش میخواهد و حتی زنان را به مالکیت در میاورد. او اگر بتواند آتش بیافروزد، حتی گیاهان را هم با رساندن گرمای زیاد نابود میکند و چون نمیتواند گرسنگی بکشد و نخوردن خون را تحمل بکند، پس نمیتواند روزه آب هم بگیرد و به سراغ اختراع دستگاهها و فنون پزشکی خواهد رفت. با این ترتیب، گروش گوشتخوار، نابود کننده همگی گروشهای درست ساختار جامعه فردا است. درباره گروش نمازگذار، همین وپژگی ها برخلاف آن داستن است. زیرا گروش نمازگذار، فروتن است، دیگران را آزاد و برابر میخواهد. با دیگران برادر است. به سمت مردم سالاری حرکت میکند و مالکیت را نمی پسندد بلکه غذا و آبش را با دیگران مشترک مصرف میکند. به زنان، دیدی تحقیر آمیز ندارد و حتی آنان را برای فرمانروایی می پسندد. از مصرف غذای داغ خودداری میکند و اجاق را سبب سوختگی خوراک می بیند. بسیار شکیبایی دارد و گرسنگی برایش به آسانی قابل تحمل است. بهمین خاطر میتواند روزه آب هم بگیرد. البته وقتی روزه آب بگیرد پس نیازی به ساختن فنون پزشکی نخواهد داشت.

با این ترتیب، گروش نمازگذار، حالاتی مخالف گروش گوشتخوار دارد. ما می بینیم که هرچه انسانی، نماز را بیشتر انجام دهد، به مصرف گیاهان بیشتر علاقه پیدا میکند. همین انسان اگر گوشت مصرف بکند، حالتی ملحدانه و بی نماز پیدا میکند. بنابراین ما از همین استدلالهای بالا میتوانیم در یابیم که گروش نمازگذار در پرچم طومار ساختار در مقابل گروش گوشتخوار ایستادگی میکند و میخواهد حالات بد و زیانبار گروش گوشتخوار را خنثی نماید.

هنگامی که پیامبران، دنبال اختراع گروش نمازگذار برای ساختار جامعه فردا بودند، آنها ادبهایی را کنار هم گرد آوردند که به طور دقیق خلاف رفتارهای یک جانور با گروش گوشتخوار است. گروش گوشتخوار از پذیرش حق سرکشی میکند و با خوی درنده همه چیز را نابود میخواهد. گروش نمازگذار به پذیرش حق گردن می نهد و با خوی نازپرور همه چیز را باشنده میخواهد.

پس در پرچم طومار ساختار، گروش نمازگذار در مقابل گروش گوشتخوار ایستادگی میکند و سودمندی هایش، زیانباری های او را خنثی میکند. بهمین خاطر هنگامی که بتوانیم یک جامعه وگان را قدرتمندانه بسازیم، نیاز ما به گروش نمازگذار به طور خیلی زیادی کاهش خواهد یافت. در جامعه گوشتخوار مانند عربستان، دین اسلام با گروش نمازگذار خیلی شدید طراحی شد. در جامعه اروپا که میزان گروش گوشتخوار پایین تر بود، دین مسیحیت با شریعت ضعیف و گروش نمازگذاری خیلی کمتر طراحی شد. پس عدد گروش نمازگذار در تناسب معکوس با عدد گروش گوشتخوار خواهد بود.


عکس نماز سید محمد باقر درچه ای
طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: نماز،
[ 1393/04/10 ] [ 17:19 ] [ حمید ناظمی ]
پرچم متنی طومار ساختار، دو جامعه را نقاشی میکند. جامعه دیروز با گروش های غلط و جامعه فردا با گروش های درست. گروش های طومار ساختار به چهار بخش سرگردان و سنتی، نوین و پایانی تقسیم میشود. اکنون میخواهیم با نگرش دایره وار به پرچم طومار ساختار نگاه بکنیم.

در نگرش دایره وار، ما گروش سرگردان را در مرکز دایره میاوریم. بقیه گروش های طومار، تولید شده از این نگرش اساسی تر هستند. طوری که تنها در اطراف این مرکز به دور آن گرد میایند. پس حالتی شبیه دایره یا کروی ایجاد میشود.

اگر نگرش نمازگذار در مرکز دایره باشد، شعاع های دایره به سمت گروش های درست مانند آزاد و مردم سالار و اشتراک آفرین و گیاه خوار سو میگیرد. اگر نگرش بی نماز در مرکز دایره باشد، شعاع های دایره به سمت گروشهای غلط مانند اجاق پخت، گوشتخواری، مالکیت پسند، اسیر و کمتر هدف گیری میشود.

در اینجا دیگر به گونه خطی به طومار نگاه نمیکنیم. بلکه به گونه دایره ای یا کروی به طومار نگاه میکنیم.


نمودار نگرش دایره وار به پرچم متنی طومار ساختار
عکس نماز میرزا جواد تبریزی

طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: نماز،
[ 1393/04/10 ] [ 17:04 ] [ حمید ناظمی ]
هنگامی که محمد دیدگاه جامعه شناختی خودش از حرکت اجتماعات انسانی به سوی بهشت یا جهنم را درکتاب معروفش، قرآن ارایه داد، بسیاری از دانشمندان و سیاستگذاران به اندیشه افتادند که چگونه آن بهشت را به اختیار خود انسان تولید بکنند. محمد در کتاب خودش اظهار کرده بود، که بهشت، فرآورده ای خدا ساخته در پی برهم آمدگی کردارهای انسانهاست. ولی ما وقتی پاها را در گودی کار میگذاریم نمیتوانیم منتظر خدا باشیم که خدا هم منتظر کردارهای ما باشد تا بهشت توسط او ساخته بشود. به همین خاطر بهشت را باید نه فرآورده ای خدا ساخته، بلکه فرآورده ای انسان ساخته انگاریم. پس از این تغییر نگرش، نیاز داریم که از تعلیمات و آموزه های پدرانمان برای ساختن بهشت بر روی زمین و دیگر سیارات، آغاز بکنیم. محمد، نخستین کسی بود که تلاش کرد تا آموخته های هزاران ساله پدرانشان در یکجا به نام قرآن گرد آورد. پس از او، علی و گرویدگان بعدی مانند پیشوایان و فقها و متکلمان، هم تلاش کردند که آموخته های نسل های پیشین را در ادعیه ها و کتابهای فلسفی و اخلاقی گرداگرد بیاورند.

هنگامی که برخی به طور دقیق می خواستند ساختار جامعه های فردا را تعیین بکنند. کسانی مانند مدرس، نوری، خمینی و خامنه ای، اینها تصمیم گرفتند صفت جامعه یا جمهوری را اسلامی انتخاب بکنند. مقصود دقیق آنها برای تعیین این صفت، چه چیز بود؟ مقصود آنها این بود که تعلیمات و آموزه هایی در "آموخته های پدران و نسل های پیشین" وجود دارد که نمیتوانیم از آنها عقب تر برویم. میان عقب ماندگی یا عقب گردی ما باید نباید بیش از آموخته های گردآوری شده توسط محمد و گرویدگان او باشد. این معنای جامعه اسلامی یا جمهوری اسلامی بود.

دوباره نگاهی ژرف به طومار ساختار جامعه فردا میکنیم.

طومار ساختار جامعه فردا = { اشتراک آفرین + ملکه محور } + { روزه دار + خوراک خام + گیاه خوار } + { مردم سالار + آزاد + برابر + برادر} + { نماز گذار }. مخالفت با جامعه های کنونی "فن ٱور پزشکی، اجاق پخت، دام پرور، مردم سالار" در قاره های سیاره زمین.

بارها پیش میاید که اختلافات عقیدتی زیادی میان طالبان جمهوری اسلامی پیش میاید. برخی گرایش به ریشه ها و برخی گرایش به بازسازی دارند. بازسازها یا اصلاح طلبان به خروج از جمهوری اسلامی متهم میشوند و ریشه خواه ها یا اصول گرایان به عقب ماندگی ناسزا میشنوند. اگر ما به طومار ساختاری نگاهی دقیق بیاندازیم، به خوبی در میابیم که نامی از دین اسلام یا دین زرتشت یا دین مسیحی یا دیگر ادیان الهی در آن دیده نمیشود اما همچنان چیزی به نام "نماز گذار" دیده میشود. همیشه در همه ادیان الهی برنامه نماز وجود داشته است. در برنامه های نماز گذاری، آموزه هایی وجود دارد که برای ساختن بهشت بسیار ضروری بوده است. به همین خاطر تمامی آیین های سنتی مجبور بودند آن را به طور "من در آوردی" با نگاه به "من در آوردی" قبلی طراحی بکنند. ما نیز مجبوریم که آن را در طومار ساختار جامعه فردا نگاهداری بکنیم.

بنابراین آنچه از میان همگی محتویات ادیان الهی از میلیونها کتاب مذهبی و هزاران ادب مذهبی گرفته تا دیگر چیزها برای بهشت باقی میماند، جز نماز نخواهد بود. هنگامی که بتوانیم بهشت را بیافرینیم، شاید کسی از محمد و مسیح گفتگو نکند، شاید کسی کتابهای آنها را ورق نزند، شاید کسی سخنی از آنها را نقل نکند، شاید هیچ چیزی از این پدران منقرض شده باقی نماند. ولی و البته ولی، یک چیز باقی می ماند. آن هم خود گروش "نمازگذار" در ساختار است. این گروش، قابل زوال و نابودی نیست. این گروش خیلی اساسی، همگی گروش ها را به طور یکجا در خودش دارد. همه آن "آزادیخواهی ها، عدالت جویی ها، روزه داری ها، خوراک خام خواری و گیاهخوارخواهی ها، مردم سالاری طلبی و مالکیت اشتراکی پسندی و زن محور ریاست جویی ها" را در ذات خودش به طور یکجا گرد میاورد. همه گروشهای راستی ساز و درستی جو در یک چیز به نام نماز، جمع میشوند. نماز مولد و تولید کننده آنهاست. نماز جز فروتنی در مقابل خدا نیست و خدا به طومار ساختار جامعه فردا فرمان میدهد. پس نماز، اسبی تازنده یا ماشینی پیشرفته بوده که پیامبران برای حرکت به سمت این طومار آن را طراحی کرده بودند.

هنگامی که به محمد خبر میدهند، پسری که پشت سر شما نماز میگذارد، فلان خطاها و گناهان را هم انجام میدهد، محمد میگوید که آیا پشت سر من نماز میگذارد؟ آنها پاسخ میدهند که بله چنین میکند. محمد جواب میگوید که همان نماز او،‌ رفتارش را به طور شایسته بازسازی و اصلاح میکند.

در جامعه های "خیلی خیلی باز" که ما میخواهیم آن را با طومار ساختار جامعه فردا "خیلی خیلی بسته" بکنیم، یک چیز است که ما را راهنمایی میکند تا چطور "خیلی خیلی بسته" کردن را هدایت بکنیم و آن گروش "نمازگذار" است. نماز عصایی جادویی برای رسیدن به بهشت است. عصایی که آن را به هرکجا بگذاری به تو میگوید که برو یا نرو. چنین ابزار روا شناسی که از قدیم باقی مانده است نمیتوان از طومار ساختار جامعه فردا حذف کرد ولی نوشتارهای پاکیزه یعنی کتابهای مقدس یا هرچه در پی این کتابهای مذهبی باقی مانده، قابلیت حذف شدن را دارند.  بهمین خاطر تنها نامی که در طومار ساختار جامعه فردا میتواند سطان وار گونه باقی بماند، نماز است ولی نامهای اسلامی یا مسیحی یا غیره نمیتواند قرار داده بشود.

ما در این جستجوها می فهمیم که گذاشتن نام اسلامی بر جامعه یا جمهوری به دلیل آنست که گروش "نمازگذار" در طومار ساختار جامعه فردا نگاهداری بشود. بنابراین نتیجه گیری ما از این جستجوهای استدلالی بالا، چنین است که هیچ انقلاب و تلاطم یا تحول تاریخی نمیتواند این گروش را به انقراض و نابودی بکشاند ولی شاید بتواند نام پیامبران و نوشتارهایشان را منقرض بکند و برای فرزندان بعدی، فراموشی بیاورد.

گروش نمازگذار قابلیت استواری  و ماندگاری بالایی در طومار ساختار جامعه فردا دارد و هیچ کسی و هیچ حادثه ای نمیتواند آن را از این طومار حذف نماید گرچه همان کسان و همان حوادث بتوانند بقیه چیزهای مذهبی را منقرض نمایند.

ما در اینجا اندکی کوشیدیم که بدانیم چرا نام اسلامی بر جامعه یا جمهوری گذاشته شده بوده است. این کوشش تنها از دیدگاه ساختارشناسی طومار انجام شد. این کوشش میتواند از جاهای دیگری با بینش های دیگری هم انجام بشود که البته ما به آنها آگاهی نداریم.


عکس نماز عبدالکریم حائری
طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: نماز،
[ 1393/04/10 ] [ 17:03 ] [ حمید ناظمی ]
حیوانات در بدترین حالت "خوراک خام گوشت زنده خوار" هستند و در بهترین حالت "خوراک خام گیاه خوار" می باشند. در حالیکه انسان در بدترین حالت "خوراک پخته سوخته گوشت مرده تخم مانده شیر جوشیده خوار" است و در بهترین حالت "خوراک پخته گوشت مرده خوار" است. بدترین و بهترین حالت برای انسان تقریبا شبیه هم هستند ولی برای حیوانات بدترین حالت مصرف گوشت و پوست و چربی و استخوان زنده دیگران بدون پختن و جوشاندن میباشد.

زنبورها که خوراک خام گیاهخوار هستند دارای ساختار "نمازگذار روزه دار" نیستند. آنها نیازی به بخش روزه و نماز پیدا نمیکنند. ما انسانها که به بدترین شکل ممکن "نان سوخته آبگوشت مرده خوار" هستیم چنان وضع روانی و کرداری ما فجیع میشود که به پیشرفته ترین نمازها و طولانی ترین روزه ها احتیاج پیدا میکنیم.

برای حرکت به سمت عمیق ترین لایه های "طومار ساختار جامعه فردا" بایستی بخش "نمازگذار روزه دار" به طور جدی و حرفه ای وسعت یابد و بر مبنای آن جامعه آنچنان طراحی بشود که ما به سمت "خوراک خام گیاهخوار" متحول بشویم. هنگامی که صدها سال "خوراک خام گیاهخوار" بودیم دیگر نیاز شدیدی به بخش "نمازگذار روزه دار" نخواهد شد و احتیاج ما به این بخش کمتر از گذشته میشود.

بنابر این یافته ها، میتوان دریافت که رشد دو بخش "نماز گذار روزه دار" با "خوراک پخته گوشتخوار" با هم رابطه مستقیم دارند. به عبارتی ما هرچه بیشتر "خوراک پخته گوشتخوار" باشیم، پس بیشتر هم به "نمازگذار روزه دار" بودن نیاز خواهیم داشت.

هنگامی که به کتابخانه های تخصصی ادیان مراجعه میکنیم و مثلا در طبقات قفسه های کتابخانه های اسلامی جستجو را شروع می کنیم، ما همیشه هزاران کتاب در تفسیر قرآن و بسیاری کتابهای دعا می یابیم. ده ها کتاب در آموزش نماز پیدا میکنیم ولی تعداد کتابهایی که به آموزش روزه پرداخته باشد حتی به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد. این چه معنی میدهد؟ چون ما هزارها سال را از این آیین های سنتی را گذرانده ایم و باید کتابهای زیادی داشته باشیم ولی چنین نیست. همه جا در همه رشته های دینی کتاب هست ولی در نماز و بخصوص روزه چندان کتابی نیست.

آن پدران ما به اهمیت سازنده دو بخش "نمازگذار" و "روزه دار" آگاهی نداشتند و حتی اگر هم آگاهی داشتند، برای انجام آن و توسعه آن کاری چندان زیاد نمیتوانستند انجام بدهند. این دو بخش با همدیگر به بهبود وضع اخلاقی و پزشکی سازمان جامعه می پردازد. دین های پیش از محمد تنها به ارزش "خواهش و دعا" پی برده بودند و برخی مواقع "سجده و فروتنی" میکردند. تنها محمد بود از خم کردن کمر و فرو انداختن سر بر خاک و ایستادن با زمزمه را تبدیل به یک دستگاه پیچیده برای پرستش معبود کرد. تنها او بود که دستور داد تا گرسنه ماندنی که رسم پدرانش بود را به طور یکماهه و ساختاروار مردم انجام بدهند. در دین ها و آیینهای سنتی چندان نمی بینیم که با دیدگاه ابزارسازی و دستگاه آوری به سنت نماز و روزه نگاه کرده باشند و آن را مکانیزه بکنند. از همینجا بر هر فیلسوف و متکلم تیزهوشی معین میگردد که اگر برای تشکیل توده خوراک خام گیاهخوار میخواهد کاری درست انجام بدهد باید هرطور شده این بخش "نمازگذار روزه دار" را تقویت کرده و محتوای آن را با طراحی های جدید به جامعه فردا تقدیم بکند. تنگ اندیشی برای باقی ماندن در قالب ها و الگوهای نیاکان ما هم مشکلات را برطرف نمیکند. ما میتوانیم روزه داری با هوا خواری یکروز یکروز که محمد آن را آورد را به نوشیدنی خواری چندین روز یا به آب خواری چندین روز وسعت بدهیم. برای نماز هم میشود چنین کاری را کرد. ولی اگر برای نماز حساسیت های مذهبی زیادی وجود داشته باشد که نتوان روی آن تمرکز کرد، پس ما هم تمرکز روی آن را به روی روزه داری سوق میدهیم. چون پایه هایی برای نماز گذاشته شده و چندین نسل طول میکشد تا حساسیت های مذهبی با آزادی مذهبی عوض بشود. بنابراین تنها طراحی و وسعت دادن و تکمیل و ترویج جهانی بخش "روزه دار" باقی میماند که باید برای ورود به جامعه وگان با آن به طور جدی رو به رو گشت.

عکس سخن پیشوای هنگام (امام زمان)
طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: نماز،
[ 1393/03/25 ] [ 17:04 ] [ حمید ناظمی ]
دوباره به طومار ساختار جامعه فردا نگاهی بیاندازید:

طومار ساختار جامعه فردا = اشتراک آفرین + ملکه محور + نمازگذار + روزه دار + خوراک خام + گیاهخوار + مردمسالار + آزاد + برابر + برادر.

تقسیم بندی جدیدی انجام میدهیم. ما عمیق ترین لایه یعنی "اشتراک آفرین ملکه محور" را پس از دستیابی به لایه های سطحی تر از آن یعنی "روزه دار خوراک خام گیاهخوار" میتوانیم بارگذاری کنیم. آنچه این وسط بی خیالش هستیم لایه قدیمی تری است که هیچ کسی آن را تئوریزه نکرده است ولی از گذشته وجود داشته است. این لایه "نمازگذار" است. لایه "نمازگذار" کمک میکند که میزان فروتنی، خداپرستی و درستی پذیری بالا برود. این لایه برادری را افزایش میدهد. مشکل اینجاست که مکتبهای سنتی گوناگونی برای دستیابی به این لایه طراحی شده که هرکدام یکجوری نیایش و به جا آوردن نماز را به ما یاد داده اند. همیشه اقوام آیین های سنتی به همدیگر بی اعتماد بوده و یا به دنبال کشتن همدیگر بوده اند. هرکسی خودش را محور حقیقت و دیگران را سرزمین باطل ها می پندارد. به طور مثال در میان مردم ایران، گمان و توهم بر حق بودن شیعه و تخیل بر باطل بودن دیگر مذاهب و ادیان خیلی به فراوانی میان عوام و خواص مشاهده میشود. هرکسی که کتاب می نویسند یا سخنرانی میکند دنبال اینست مردم را با پندار بر حق بودن خوشحال بکند و این را از طریق بر باطل دانستن دیگر اقوام و فرهنگ دیگر کشورها بدست میاورد. اینکه حق و درستی را باید چگونه دید و اینکه باطل و بیهودگی چه محتوایی دارد باید بررسی بشود. چون هرکسی زحمتی کشیده و آیینی را آورده و پیروانش هم آن را گرامی داشته اند ولی همگی آنها به دنبال آزار همدیگر هستند.

به هر حال آیین های سنتی روشهایی برای ساختاری کردن بخش "نمازگذار" طراحی کرده بودند. اگر ما بتوانیم به تئوریهایی جدیدی دست پیدا بکنیم که این بخش برای جوامع فردا خیلی تقویت بشود، آنگاه است که میتوانیم امیدوار باشیم که رسیدن به بخش "اشتراک آفرین ملکه محور" خیلی آسانتر بشود.

البته میتوان جای بخش "نمازگذار" را در میان بخش های طومار، به طور معلق و سرگردان در نظر گرفت. اینطوری که بخش "نمازگذار" هم پس از و هم پیش از همه بخش ها است. بنابراین این بخش جای مشخصی نداشته ولی وجود همیشه الزامی و کاربردی می باشد. ما نمیتوانیم با فراموشی آن درسهایی که این بخش به ما می آموزد، به سراغ دستیابی به بخش های دیگر ساختارهای جامعه برویم. مردمان سیاره زمین، ابتدا معابد، کلیساها، مساجد و خانقاه ها را ساختند سپس مجالس نمایندگی ملی و سنا، سازمان ملل  و دیگر سازمان های بین المللی و ملی را طراحی کردند. آیا میشود که "نمازگذار" نبود ولی "مردم سالار" بود؟ آنانکه دیکتاتوری و سلطنت مادام العمر را می طلبیدند به بخش "نمازگذار" در زندگی خانوادگی خودشان بی اعتنا بودند و همیشه با کشورگشایی خونریزی کردند. ولی آنانکه مانند محمد و علی به دنبال بخش "مردمسالاری برابری جویانه" بودند همیشه بخش "نمازگذار روزه دار" را گرامی داشته یا حتی آن را برای آیندگان با یک طراحی جدید در آیینی جدید، بازآفرینی کردند.


لایه "اشتراک آفرین" به روشنایی بخشی از لایه "نمازگذار" خیلی نیاز دارد


عکس نماز محمد تقی بهلول
طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: نماز،
[ 1393/03/24 ] [ 13:30 ] [ حمید ناظمی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

پایگاه گیاهخوار خواهی مردم سالار؛ مرکز دیدگاه پرداز میان کشوری دانشها و فنون

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

* VEGETARIANism *
درباره وبلاگ

-------------------------
مرکز بین‌المللی نظریه‌پردازی
علوم و تکنولوژی
-------------------------

اینجانب، بنده خدا، کوشا هستم تا تجربیات گیاهخوارخواهی خود را به رایگان به شما هموطنان انتقال دهم. شکایت، انتقاد، پیشنهاد، و تبلیغ پذیرفته میشود.

جهت راهنمایی مردم و پشتیبانی از بیماران، زحمت بکشید و کدهای بنرهای تبلیغ فراهم آمده را در سایت خودتان بگنجانید یا لینک آنها را به مراجعان خودتان بدهید.

نسخه برداری از مطالب، تنها از مقالاتی مجاز میباشد که حداقل چهار سال از انتشار آن گذشته باشد چون مطالب گنجانده شده، همیشه در معرض ویرایش و اصلاح و تغییر و تبدیل و تکمیل هستند.

با گذاشتن نظر، خرابی هر لینک از مطالب را اعتراض بدهید تا آن را درست نماییم.

از تاریخ شهریور سال 1394 همه کتابهای وبلاگ به طور تمیز با صفحات وسط چین آماده چاپ شدند پس فایلهایی که در گذشته دانلود کردید را پاک نمایید و دوباره دانلود کنید.

مقاله های ارزشمند از تجربیات و تفسیرهای خودتان تهیه کنید و به ما ارسال نمایید تا آن را با خوشحالی با یا بدون نام شما به چاپ برسانیم. اگر از تجربیات خودتان عکس و فیلم گرفتید آن را در اختیار ما بگذارید تا به نسل بعدی منتقل بکنیم.

این سایت بر خلاف معمول دیگر سایتها، مخالف تخریب عکسها و جدولها و نمودارهای فراهم آمده از طریق گنجاندن تبلیغ و فخرفروشی بر روی آنها است و تصاویر تهیه شده را سالم و تمیز و بدون تبلیغ و نامنویسی در هر مطلب، نشان میدهد.


مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطف کنید نکات زیر را رعایت فرمایید:
1- نظرات خودتان را به طور علمی و دقیق و به فارسی بدون فینگلیش بنویسید و به طور کامل، تجربه خودتان را توضیح بدهید و حتما منبع و نشانی لازم و شماره تماس را برای مراجعه بگذارید. قبل از ارسال نظر، خودتان دیدگاهتان را بازبینی و ویرایش کنید.
2- نظراتی که شامل دروغ پردازی و زشت نویسی باشد، و بدگویی از مسئولین مملکت بکند یا توهین به مکاتب غرب و شرق بکند، با اهانت به اسلام، بی‌احترامی به دانشمندان، پست شمردن قومیت‌ها و باطل دیدن مذاهب، بدبینی به عقاید دیگران یا انتقام جویی و یا حسدورزی به بزرگان جامعه داشته باشد و یا میل به بداندیشی و سرنگونی آمریکا داشته باشد یا از دشمنی با قدرتهای برتر و نابودی کشورهای خاص منطقه و جهان حرف زده باشد، و یا اینکه مغایرت با حقوق بشر یا دیگر مقررات عمومی جهان داشته باشد و یا اینکه متضاد با قوانین محلی ایران و غیره باشد و یا مخالفت جدی با پیشرفت فلسفه بکند و یا دنبال جلوگیری از گسترش صنعت و رسانه باشد و یا برای ترویج مبارزه و جنگ نوشته شده باشد یا اینکه اسلام را مساوی توسعه افکار خشن و خطرناک جلوه بدهد و یا با شکوفایی افراد و احزاب و گروهکها مخالفت بکند و یا با آموزه‌های اخلاق مخالف باشد و برای رشد آزادی و ایجاد تکامل، مانع گذاشته باشد، هرگز منتشر نمی‌شوند.
3- از ارسال دیدگاههای نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متنهای طولانی خودداری نمایید.
4- از آنچه که در نظرات بیاید، برای تکمیل مطلب استفاده خواهد شد.
5- قبل از ارسال نظرتان، آن را بازبینی بکنید تا عیب نداشته باشد.
6- تبلیغات گذاشته شده در بخش نظردهی اگر مرتبط به مطلب نباشد حذف میشود.


.............................

نشانیهای مهم برای درمان بیماری:

الف) به طور اینترنتی تحت معالجات فارغ‌التحصیلان غذادرمانی پرفسور خرسند در سایت ایشان، فرم مشخصات بیمار جدید را پر نمایید تا روند درمان شما را پیگیری نمایند.

تلفن تماس خارج از کشور ایران 31.076.5879591 و 31.06.64272022
تلفن تماس داخل کشور ایران 98.09355593759 و 98.09174475469
سایت پرفسور خرسند www.khorsand.org

ب) به "انجمن و رستوران تغذیه طبیعی ایران" در تهران
به آدرس: بالاتر از میدان پونك، انتهای اشرفی اصفهانی، بلوار سیمون بولیوار، خیابان البرز، نبش كوچه ششم، پلاك 22 مراجعه کنید.
شماره تماس به انجمن با نام خانم حسینی:
تلفن تهران 02144804556
09121164728 یا 09194694257
سایت IranRawVegan.ir
اینستاگرام salamatmehrzamin
تلگرام khamgiahkhari

..............................

در اینجا میتوانید هرگونه مرض لاعلاج که شما را از درمانش ناامید کردند را بدون هزینه از طریق روش خوراك خام، شفا بدهید.

مهم: حتما از این انجمن درخواست بکنید تا پکیج مخصوصی از کتابهای مهم را برایتان به شهرستان پست بکند، چون متاسفانه از این کتابها در مغازه ها پیدا نمیشود.

شما برای تکمیل تحصیلات خودتان میتوانید با گرفتن پکیج از انجمن، به طوری غیر حضوری، دوره مهم آموزشی پژوهشی خودتان را در اینجا بگذرانند. بعلاوه شرکتهای مواد غذایی میتوانند از این "پکیج" برای نوآوریهای تولیدی صنایع غذایی خودشان استفاده ها بکنند چون دستورها و اطلاعات نایاب دارد. ماهانه توسط خانم حسینی، همایش ملی خوراک خام گیاه خواری به رایگان برگزار میشود که ورود به آن برای همه علاقه مندان آزاد است و از همه شهرستان های ایران به آنجا میایند و شما میتوانید شماره موبایلتان را به انجمن بدهید تا برایتان زمانش را پیامک بفرستند. اگر هم توفیق شرکت نیافتید فیلمهایش را درخواست بکنید.

...........................

توصیه من اینست که آن شهرستانی هایی که میخواهند فعال جدی گیاهخواری باشند باید مبالغی چند صدهزار تومانی و حتی بیشتر را برای خرید کتاب و فیلم آشپزی گیاهی از فروشگاه گوویندا درخواست بکنند تا برایشان پست بکند.

فروشگاه گیاهی گوویندا: تهران، خیابان پاسداران، بهستان دهم، اختیاریه جنوبی، روبروی پارک نیلوفر، پلاک 26
تلفن 22584621 و 22110618
سایت govinda-veg.com

انجمن گیاهخواران و رستوران آناندا: تهران، پاسداران، بهستان دهم، اختیاریه جنوبی، جنب مخابرات
تلفن : 22556767 ، 22551352
سایت ivegs.com

..........................

کسانی که دوست دارند تا مردم را به رایگان با خوراک خام، درمان بکنند میتوانند نشستهای خانگی، تشکیل بدهند. پس هرگز هزینه نتراشید و هرگز مغازه یا خانه را اجاره نکنید. بلکه مانند برگزاری جلسات قرآن و دعا که همسایه ها به دیدن یکدیگر میایند و کنار هم مینشینند، شما هم میتوانید میهمانان گیاهخوار را دعوت کنید تا در اتاقی از منزل شما، کنار یکدیگر بنشینند و درباره خوراک خام و طرز درمان بیماریها گفتگو بکنند.
هدف شما از برگزاری این جلسات، نباید تجارت کردن و پولدار شدن باشد. بلکه باید میهمانان را هر دو هفته به منزل خودتان دعوت بنمایید و هرکس مایل بود، تعدادی میوه و خشکبار و یا خوراک خام که نوآوری کرده است را با خودش به جلسه بیاورد و همگی آنها به رایگان، با یکدیگر گفتگو بکنند و مباحثه بکنند و همدیگر را یاری نمایند تا با همدلی و همکاری، خامگیاهخواری را ادامه بدهند.

..........................

از نیکوکاران و خیَرین محترم، خواهشمندیم که هزاران نسخه از کتاب خامخواری آوانسیان را به هزینه شخصی چاپ بکنند و در تمامی مسجدها و کتابخانه ها و مدرسه ها و دانشگاههای شهرهای کشور و گروه خودتان؛ به رایگان توزیع نمایند تا به امید خدا، انقلاب تغذیه پس از انقلاب اسلامی، شدنی و ممکن گردد. چون میلیونها دلار صرفه جویی در تبادلات مالی و سود پولی در هر کشور به وجود خواهد آمد که رقم زیادی است و آن پول که در راه خشنودی خدا و پیامبر و پیشوا و خدمت به مردم، خرج نشود بر روی زمین ماندگار نمیماند بلکه در انحرافات بزرگ و راههای بیهوده، تلف خواهد شد پس پولهایتان را برای خشنودی خدا خرج کنید تا ماندگار شود و نجات یابد.

..........................

باز هم برای هزارمین بار تکرار میکنیم که محصولات حیوانی و پختن خوراک و مصرف دارو، عامل اصلی همگی بیماری‌هاست و تا هنگامی که شما با این دو عامل اصلی مخالفت نکنید، به کار بردن دیگر توصیه های سلامتی، پیروزی مهمی برایتان نمیاورد. مخالفت با آشپزی حیوانی، باید مهمترین قدم و اولین گام شما باشد. پس از آن بقیه علوم پزشکی و توصیه های سلامتی به سلیقه‌ها و خوشایند شما بستگی دارد.

زین استخوان و آتش، تباه شوند خوراکها
گر تو نمیپسندی، تغییر ده خوراک را

سخن گرانبهای دکتر هاوزر: یک مثقال پیشگیری بهتر از یک خروار درمان است.
...........................

اگر برای مشاوره جهت گیاهخوار شدن با من میخواهید تماس بگیرید یا دنبال درمان قطعی با برنامه میوه خوار و برنامه خوراک خام و برنامه روزه آب هستید، نشانی: تهران. موبایل من 98.09353669432 میباشد و به طور تلفنی به رایگان پاسخ میدهم اما مراجعه حضوری امکان‌پذیر نیست.

لطفا پیام نگذارید چون اینترنت، وقت گیر است و من به پیام ها جواب نمیدهم.

...........................

حتما اگر اولین باری است که به این بلاگ مراجعه میکنید، پیشنهاد میکنم که "کتاب راهنمای خوراک خام" یعنی کتاب خامخواری آوانسیان را از قسمت بالای وبلاگ که نوشته "مهمترین کتابها" پیدا کرده، آن را چاپ کنید و مطالعه بفرمایید.

اگر نیازی فوری به درمان دارید، میتوانید با جستجو در فروشگاههای شهرتان، كتاب "خام‌خواری نویسنده آوانسیان" را پیدا كرده و با اجرای آن كتاب از ناراحتی هایتان خلاص بشوید.

...............................

ْاز گوگل برای جستجوی گیاهخواری استفاده فرمایید.

Google: Vegetarian

Google: Vegan

Google: Raw Food

Google: water/juice Fasting

Google: Vegan Bodybuilding

Google: Vegan Democracy

..................................

لطف کنید برای تبلیغ از زحمات این وبلاگ، بنرهای تهیه شده یا لینک اصلی را در سایت خود بگذارید سپس به ما اطلاع بدهید تا در اولین فرصت جبران کنیم.

.............................

We want to establish a community of "Fasting Raw Food Vegan liberal Social Democratic Republics" worldwide

ما استقرار جمهوری های فاستینگ رافود وگان لیبرال سوسیالیستی لائیک دموکراتیک کمونیستی یعنی "توده های روزه دار خوراک خام گیاه خوار آزادی خواه برابری جوی بیطرف مردم سالار " را در سرتاسر سیاره زمین واقع در منظومه شمسی درون كهكشان راه شیری خواستاریم !!!

-------------------------------

:-)

طرز گرفتن خوراک خام برای درمان بیماریها چنین است: {میوه + سبزی + سالاد + نوآوری}.

همه خوراکهای پخته شده با اجاق گاز مانند آش جوشیده و نان برشته و سرخ کردنیها به علاوه همه فرآوردههای حیوانی که با دامپروری فراهم میشوند مانند آبگوشت جانوران و آملیت تخم مرغان و شیرآوردهای پستانداران باید برای همیشه به طور جدی قدغن شده و کنار گذاشته شوند. رنجش در هر کدام از اندامهای جسم و دردهای موقتی، نشانه پاکسازی و بازسازی بافتها بوده که سبب بهبود بیماری شما میشود. پس باید در سختیهای آن، شکیبا بمانید و خدا را سپاس بگذارید تا پله‌های تندرستی را یکی پس از دیگری بالا بروید. رفتن به بیمارستان ممنوع است زیرا پرستاران آنجا، شما را از مصرف خوراک خام پشیمان میکنند و به شما خوراکهای پخته و داروهای سمی میدهند و پزشکان هم هزینه های گزاف از شما میخواهند. دقت کنید که مصرف تمام داروها باید در کمتر از دو هفته از شروع خوراک خام به طور همیشگی فراموش شود. مدت دوره از یک ماه تا سه ماه یا شش ماه و بیش از آن است. انجام آن را به روش خیلی ساده با خوردن میوه آغاز نمایید. مثلا برای صبحانه یک هندوانه کامل، برای ناهار نیم کیلو خرما و برای شام یک کاسه سالاد از گوجه و خیار را امتحان کنید و روزهای بعدی را متفاوت از امروز غذا بخورید. هرگز غذاهای حرارت دیده با تنورهای سنتی و صنعتی یا اجاق گاز منزل یا مایکرویو مانند آش جوشیده، نان برشته، ته دیگ قابلمه و مواد سوخته، شیرینی سرخ شده، شیر گاو و ماست و پنیر گوسفند و املت تخم مرغ و کله پاچه و آبگوشت و کباب و پلومرغ و همبرگر و قند سفید و غیره را نخورید. در مدت خامخواری، هر روز، شعار زیر را پیوسته تکرار نمایید.
شعار: پختنی نخورید، حیوانی نخورید، دارو نخورید، از خوراک خام گیاهی هر اندازه دوست دارید بخورید.

:-)

طرز گرفتن روزه آب برای درمان بیماری‌ها چنین است: {روزی هشت لیوان آب خالی + یک لیوان آبمیوه به اجبار}.

پیش از انجام روزه آب، باید به مدت یکماه از برنامه خوراک خام پیروی بکنید وگرنه نباید وارد روزه آب بشوید. سپس تصمیم میگیرید تا به مدت یک هفته یا یک ماه تا دو ماه از خوردن هر گونه مواد جامد خوراکی پرهیز نمایید. بنابراین، نه صبحانه و نه ناهار و نه شام خواهید داشت. در این مدت، روزی بیش از هشت لیوان آب می‌نوشید. علاوه بر آب خالی، باید هر روز به اجبار یک لیوان آبمیوه دلخواه مانند آب هندوانه، آب انار، آب انگور، آب پرتقال، آب سیب، آب هویج، آب عسل لیموترش، عرقیات یا چای یا آب سبزی و غیره را بنوشید. جسم شما پس از چندین بار احساس گرسنگی، شروع به سوزاندن چربیهای موجود در میان بافتها میکند و از آن موفع به بعد، گرسنگی تا پایان دوره مشاهده نمیشود. در این مدت، هر پنج روز، یکبار به توالت میروید تا سرگین سیاه رنگ قیر مانندی را خالی کنید. هر موقع که خلطی به گلو آوردید، آن را به بیرون تف بکنید چون نباید خلطها بلعیده گردند. بدانید خلط زرد و سرگین سیاه، همان آشغالهایی خطرناکی هستند که از ذوب شدن چربی‌ها و پاکسازی اندام‌های مسموم توسط جسم به بیرون راهنمایی میشوند. پس از پایان روزه آب، باید شروع به مصرف خوراک خام بکنید. برای انجام برنامه آسان روزه آب، ضروری است تا با یک پاسخگوی گیاهخوار تماس بگیرید و تحت نظر او شروع نمایید و هر جمعه، وزن خودتان را به او گزارش بدهید. در مدت روزه آب با خودتان پیوسته شعار زیر را تکرار کنید.
شعار: همه دردها نشانه بیرون ریزی مواد سمی است بنابراین به هیچ خوراکی مشتاق نباش و هر روز، بیش از دیروز بر روزه آب پایداری کن.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

توضیحات تئوریک سلامتی:

رنجش ها و مشکلات جسمی مردم یا بخاطر تصادفات بیرونی به وجود میایند، مانند تصادفهای خیابانی هنگام رانندگی یا بخاطر اختلالات درونی روی میدهند مانند مریضیهایی که تجربه میکنیم. تمامی امراض، که اختلالات درونی جسم ما میباشند، پیامدی از خطاهای خوراکی و اشتباهات غذایی بوده و با اصلاح تغذیه که به بازسازی خوراک روزانه بینجامد، بهبود واقعی پیدا میکنند.
بیماریهای صعب العلاج از قبیل امراض قلبی و عروقی ، چاقی مفرط، سرطان ها، رفلکس شدید معده و سرطان روده و ضعف دستگاه گوارش، واریس و التهاب ستون فقرات، زانو درد شدید، نفخ و گاز بدبو، عفونتهای رحم زنان و مثانه، دیسک کمر یا گردن، آرتروز، نقرس، استرامپل، آسم و گواتر، مشکلات پوستی و جوش و دمل، قند و چربی و فشار خون، آلرژیهای فصلی، اعتیادها، ضعف های جنسی مانند زودانزالی مردان و قاعدگی زیاد زنان، سیروز کبدی و ضعف کلیه و دیالیزی، سینوزیت مزمن، برونشیت مزمن، سل، حتی بیماریهای لاعلاجی مانند ایدز و هپاتیت و تومور مغزی و ام اس، (یعنی همانهایی که بهشان گفته شده بزودی میمیرند)، همچنین کمک به رفع افسردگی ها و تمایلات به خودکشی، پیری زودرس در جوانی، طاسی یا سفیدی موی سر، و غیره، که همگی این بیماریها توسط "برنامه آموزشی یکماهه تا چندماهه خوراک خام گیاهی" قابل درمان قطعی بدون عوارض جانبی میباشد. خوشبختانه انجام این برنامه شما را از هزینه های گزاف چند میلیون تومانی تکنولوژیکال برای درمان مریضیهایتان نجات میدهد.

"برنامه خوراک خام گیاهی" بر این فلسفه مبتنی است که تمامی بیماریهای جسمی و حتی روانی منشاء تغذیه دارند.
هرگاه سلولهای عضوی از جسم خاصیت ارتجاعی نداشته باشند و نتوانند وظایف خود را خوب انجام بدهند و علاوه بر آن در اثر گرسنگی شدید و مسمومیت زیاد بخاطر تمرکز آلودگی ها برای بیرون ریزی همین سموم و برطرف کردن گرسنگی خودشان دست به کوشش زیاد بزنند آن وقت است که ما به واکنشهای دردناکی مبتلا میشویم و میگوییم که مریض شده ایم.
به طور کلی خوراک ما به دو گونه گیاهی و حیوانی تقسیم میشود. خوراکهای حیوانی مانند انواع گوشتها، تخم مرغ ها و شیر و لبنیات، همگی آنها سمی هستند، و کثافت های چسبناکی دارند که در درون مویرگها و بافتهای عضلات و بیرون آن به صورت چربی تجمع پیدا میکند.
البته جسم انسان، اندکی چربی پاکیزه را برای مصرف بیش از یکماه گرسنگی نگه میدارد اما سموم ناشی از خوراکهای حیوانی که در مغازه های ساندویچ فروشی، فست فودها، قصابی ها و رستورانها به فروش میروند به وزن ده ها کیلوگرم در بدن به این چربی پاکیزه ضمیمه میشود. بدن ما کثافت های چسبناک را با زحمت زیادی به بیرون بافتها و ماهیچه ها هل میدهد و از ناچاری پیرامون قلب و شکم و بالای جمجمه مغز زیر پوست سر ذخیره مینماید تا به درون جسم ما آسیب نرسد و از سکته های قلبی و مغزی از کودکی تا جوانی در امان بمانیم... .
روش بدن برای بیرون ریزی کثافات چسبناک گندیده قدیمی اینست که آنها را خمیر میکند و پس از سالها با بازگردانی به روده به گازی بدبو تصعید مینماید. گوشتها و تخم مرغها حاوی کلسترول، چسبنده ای پنبه مانند هستند که درون رگها رسوب میکند. آنها حاوی آنتی بیوتیک و استروئیدها هم هستند. هضم تخم مرغ برای بدن بسیار مشکل است و گوشت در روده دراز ما خیلی فوری متعفن میشود. به عبارتی بهتر آنها موادی مرده هستند زیرا گوشت و تخم مرغ یعنی جنازه یک حیوان مرده که بدنمان نیازی به آنها ندارد. باید هشدار داد که بر خلاف خوش باوری مردم، که شیر حاوی کلسیم است، میگوییم که شیر سبب دفع کلسیم استخوانهاست زیرا همه پروتئینهای حیوانی حتی لبنیات خون را اسیدی میکنند. بدن ما باید اندکی قلیایی (یعنی آلکالی یا بازی) باشد. جسم هوشمندانه برای ادامه سوخت و ساز و کارکرد ارگانها مقادیری از کلسیم استخوانها و دندانها را جدا میکند تا خون را به حالت قلیایی برگرداند. چنین دفع کلسیمی در بلند مدت سبب نرمی و سپس پوکی استخوانها میشود. امروزه علم ثابت کرده است که پرخاشگری اخلاقی بخاطر اسیدی شدن خون روی میدهد. وقتی به بازار میرویم میبینیم که به بهانه امگاسه، جان ماهی را گرفته اند، به بهانه آهن، جگر گوسفند را دریده اند، به بهانه کلسیم، شیر گوساله وشتر را ربوده اند، به بهانه پروتئین، ماهیچه های گاو را چاقو زده اند، به بهانه ویتامین، مرغ را به سیخ کشیده اند و به بهانه رنگ سرخ، غذاها را با روغن میسوزانند. ما این همه گناهان را با نامهای بیوشیمیایی میکنیم و هزارجور سم و کثافت و انگل و باکتری و ویروس و آشغال سوخته را داخل بدنمان میکنیم و و وقتی مریض شدیم، فیلسوف میشویم و با مغز معیوب مان، درباره وجود یا عدم عدالت الهی، شروع به تئوری پردازی میکنیم. حالا درباره خوراکهای گیاهی توضیح میدهیم که بدبختانه آنها نیز توسط حرارت اجاقهای گازی و برقی با عملیات پخت در بیش از نصف دمای جوش آب به مواد سوخته تبدیل میشوند. نان برشته و مواد سوخته در غذاها به رنگهای زرد، طلایی، قهوه ای ، سرخ و مشکی قابل شناسایی با چشم میباشد. البته مواد برشته همرنگ را بخاطر اینکه همرنگ غذای اصلی است نمیتوان تمیز داد. از مواد برشته رنگی میشود به ته دیگ قابلمه، برشتگی انواع نانها، پخته شدن حبوبات آش و سوختگی سبزی کوکو در روغن و کباب گوسفند و مرغ پخته شده، یا پیاز سرخ شده و شیرینی های طلایی رنگ شده اشاره نمود. مواد سوخته که به رنگ مشکی و حتی قهوه ای باشند، خوراک گیاهی را به شدت زیادی مسموم میکند. بدن ما این مواد برشته سرخ و سوخته را به ترتیب به زیر پوست سر و چهره، سپس کمر و سینه و بعد پاها و دستها و یا آلت تناسلی اخراج و تبعید میکند تا رگها خالی مانده بتوانند خونرسانی بکنند که شما آنها را جوش قرمز مینامید. در چندین روز بعد چنانچه جسم فرصتی برای تخلیه آنها پیدا بکند پس از فراخوانی از سطح پوست به دستگاه گوارش، به صورت خلط زرد یا قهوه ای رنگ به دهان شما بالا میاورد که باید آن را تف بکنید. این بیرون ریزی با واکنش هایی مانند عطسه، سرفه، تب و سردرد یا آبریزش همراه است و نیاکان ما خیال میکردند که میکروبها و سرما یا گرمای هوا است که در آنها این واکنش ها را ایجاد میکند و به اصطلاح خودشان میگفتند سرما خوردم ! زیرا تغییرات درجه دمای باد در ذوب مواد برشته موثر و مفید میباشد. آنها به جاهایی میرفتند پر از مریض ! که نامش بیمارستان بود و تحت نظر افرادی سفید پوش به بلعیدن قرص و کپسول تشویق میشدند.
سفید پوشهای بیچاره ای که پزشک نام داشتند وقتی میدیدند که مریضها داغ شدند و خیلی تب کردند، ظالمانه با زدن آمپول های دردناک به آنجای مردم کوشش میکردند تا آنها را تسکین دهند چون که از چرخ و فلک زدن مواد برشته و سوخته به رنگ سرخ و مشکی داخل خون مریض هایشان بی خبر بودند. حالا کی و چطور واردات این مواد سوخته تیره رنگ انجام شده بوده نسل آنها نمیدانست !
اما ما امروزه میدانیم که مردمان نسل های قبلی تنور نانوایی و اجاقهایی گازی و برقی خانگی به صورت ملی ! بلکه بین المللی !! تولید میکردند که با آنها بتوانند خوراکهایشان را آنقدر بسوزانند تا سطح آن خوراکها پر از خاکسترهای تیره رنگ خوشگل بشود !!!.

ولی جسم هرگز نان برشته قهوه ای و کوکو سبزی سوخته سیاه و ته دیگ برشته و هر تفاله غذایی پخته سوخته که خاکستر شده را نمیتواند بجای غذا قبول بکند بلکه آن خاکستر بر آمده از غذاهای جوشیده و سوخته را سم به حساب آورده و تلاش میکند تا از بدن خارج بکند.
پختن توسط اجاق گازهای لعنتی، آنزیمهای گیاهی را نابود میکند، ویتامین ها را میسوزاند، طوری که از سلولهای غذاهای گیاهی تنها کربنی بدون مواد معدنی مینرالها باقی میماند. عملیات پختن بر روی غذاهای حیوانی هم سبب آزاد شدن ماده بنفش یا آبی رنگ به نام دیگوکسین که شبیه نفت است میشود.
از آنجا که مواد برشته ناشی از طبخ و پختن خوراک های گیاهی مانند کثافت های گندیده ناشی شده از خوراکهای حیوانی برگرفته از لاشه متعفن جنازه گاو و مردار خونین گوسفند، چسبنده نیستند، بیرون ریزی آنها برای جسم آسانتر است.
آگاه باشید که تغذیه ما در طول این چند هزار سال تاریخ بشریت به طور اساسی غلط بوده است و نباید با بردن نام پیامبران چوپان و بهانه جویی از اینکه امامان ما، نان پزی و شیر دوشی میکردند و با توصیف تناولهای غذایی پیشوایان دینی و یادآوری اعتیاد پدرانمان به دودهای سیگار و قلیان، غلط بودن مصرف مردار حیوانات را کار درست پنداشت !! و خیالات کرد که اجداد ما مریض نمیشدند !!!
جالب آنست که عمر ما انسانها حدود 250 تا 350سال است و شما باید هر روز سیگار و گوشت و غذای پخته و شیر مصرف کنید تا قبل از 50سالگی به آغوش مرگ بروید !
چون اگر معتاد به اینجور چیزها نباشید و هر ماه برگه های دفترچه تامین اجتماعی تان توسط مطب ها، سیاه نشود به بالای 100سالگی میرسید. توضیح بیشتر آنستکه برای جسم دهها سال طول میکشد تا کثافات گوشتی را خارج بکند در حالی که خارج کردن خاکستر سرخ و سیاه غذاها، به بیشتر از چندین ماه نیاز ندارد. برخی از دواهای مدرن و خوراک های سوپرمارکتی از قبیل کنسروها و بیسکویت ها هم مواد شیمیایی دارند که چون جسم از آنها متنفر است توی لثه ها زیر گلو یا جاهای دیگر متمرکزشان میکند تا وقتی فرصتی پیدا کرد بیرون بریزد.

لازم است بدانید که خوراکهای حیوانی و نان برشته و غذاهای شیمیایی سوپر مارکتها در بدن انسان، هزاران نوع اختلالات متضاد به وجود میاورند و سلولهای متخصص اعضای بدن را به سلولهای گرسنه، تنبل و ناتوان تبدیل میکنند. باکتری ها و ویروس ها تنها میتوانند بر سلولهای تنبل زائد غلبه بکنند که اگر شما "سنت های اجتماعی و مذهبی نظام خوراک پخته حیوانی و گازی امروزی" را بر اندازید و به "برنامه نوین پیشنهادی خوراک خام گیاهی و برقی" بپیوندید آنگاه خداوند به شما جسمی طبیعی با سلولهایی قدرتمند و متخصص خواهد داد جوری که هیچ میکروبی رخصت تکثیر و شجاعت آزار رسانی به دستگاههای بدنتان را نخواهد داشت. "برنامه خوراک خام گیاهی" بسیار پیشرفته بوده و محدودیت سنی ندارد. بهمین خاطر از کودکان گرفته تا بزرگسالان همگی میتوانند از فواید آن بهره مند بشوند. برای نوزادان بی دندان تازه متولد شده، میشود شیرهای گیاهی سویا و بادام داد یا اینکه آبمیوه ها را جایگزین هایی خوب و کافی به جای شیر مادر دانست. مثلا انگور مساوی است با شیر مادر !
تکرار میکنم: انگور مساویست با شیر مادر!!
چرا به جای شیر فاسد گاو به نوزادان خودمان، آب انگور و پرتقال و گوجه ندهیم؟ برای شیرخواران، حتی عصاره میوه ها از شیر مادر هم بهتر است. آهای مادرانی که در سینه هایتان، شیر ندارید تا به نوزادتان بدهید، با آبمیوه ها کودکانتان را تنومند بپرورانید... .
هیچ نوزادی به شیر مادر دیگر جانوران پستاندار جنگل، نیاز ندارد بلکه تنها با آب سبزیجات و آبمیوه ها میتواند استخوان بسازد و فربه شود و به رشد و بلوغ برسد. در برنامه خوراک خام، شما مختار هستید که از میوه ها و سبزیجات، خشکبار و مغزها و جوانه حبوبات و غلات به هر مقداری که دوست دارید و در هر موقعی که مایلید تناول بنمایید. زنان میتوانند با کنار گذاشتن اجاق گاز و مایکروفر به سلیقه خودشان با چرخ کردن، خرد کردن، برش زدن، پودر کردن، خشک کردن و با اضافه کردن روغن و نمک و چاشنی ها، سالادهایی قشنگ اختراع کنند.

شایان توجه است وقتی که عطسه میکنید یا آبریزش و سر درد دارید، شما از واکنشهای شدید درمانی ناراحت هستید ولی گلایه دارید که مریض شده اید. به هیچ وجهی بیمارستان نروید. چون وقتی چنین شد میتوانید جسم را تحت فرایند پاکسازی فوری قرار بدهید به این شیوه که از خوردن هر خوراکی، به مدت سه روز یا بیشتر خودداری بکنید و تنها آب و مایعات بنوشید و سپس برنامه آموزش خوراک خام گیاهی را آغاز بکنید. جسم است که درمان میکند و پزشک و داروها هیچ کاره اند بلکه خرابکارند.
همیشه این نکته خیلی مهم را بخاطر داشته باشید که پختن خوراک، سبب ریشه ای همگی بیماریهاست و داروی هر بیماری تنها میتواند خوراک خام گیاهی یعنی خوراک نسوخته نجوشیده نابرشته ! باشد. در نتیجه، دارو چیزی نیست جز همان خوراک خام گیاهی !!
بدن شما در این سه روز گرسنگی ! با خیال راحت، خاکستر خوراکهای پخته را از مویرگهای خون خارج میکند و شما بهبودی خوبی پیدا میکنید. تاسف آور است که حتی پرسوادترین پزشکان هم در مصاحبه های رادیویی تلویزیونی استدلال میاورند که همه مشاغل برای سلامتی خطرآفرین هستند زیرا به گمانشان چند عضله تحرک دارند و بقیه ندارند و واسه مردم گمانه زنی میکنند که بیماریهای شایع امروزی پیامد آلودگی هوا و پشت میز نشینی یا ورزش نکردن است !!!.
نادانی این پزشکان پرسواد ! از موضوع تغذیه آنقدر زیاد است که قدرت تشخیص و تفهیم سمی بودن شیر و نان و آبگوشت را ندارند و برای ورزشکاران کتاب مینویسند و تخم مرغ تجویز میکنند. ورزشکاران بیخبر بدبخت هم آنقدر سیب زمینی پخته و تخم مرغ و همبرگر و کالباس و سوسیس میخورند که جسمشان زودی فرسوده بلکه منفجر میشود و پیر و کچل میشوند. در وضعیت فاسد تغذیه ای جامعه خوراک پخته گوشتخوار سیاره زمین، ما چه ورزشکار باشیم یا نباشیم، به هر حال، جان سالم بدر نخواهیم برد... .

امروزه همه کشورهای جهان تحت سیاستهای سلامتی، سالانه میلیونها دلار بودجه برای گسترش فناوریهای پزشکی به منظور ریشه کن سازی بیماری ها انجام میدهند و متاسفانه همیشه هم دچار بحرانهای اقتصادی هستند. بخاطر "رافود وگان" نبودن جامعه های خوراک پخته گوشتخوار کنونی، وضعیت رفاه و اقتصادی کشورها چنان افتضاح شده است که جوانان، اخلاق را رها میکنند تا برای داشتن مسکن و پول ازدواج، دست به دامن دزدی، قتل، جرم خیابانی و جنایت های خانوادگی شوند اینطوری است که صفحات حوادث روزنامه ها از داستانهایش هر روز پر میشود. از طرف دیگر پزشکان و بقیه اقشار جامعه هم نمیدانند که تمامی بیماری های عجیب و لاعلاج میان ما انسانها بخاطر مصارف خوراک حیوانی و واردات مواد سوخته میباشد اینطورست که بخاطر جهالت فراگیر کنونی، هرکسی تقصیر را به گردن میکروبها میاندازند. ولی باید دقت کرد که هیچ کدام از این صنعت های پزشکی و روشهای تشخیص به بدن ما کمک نمیکند و تا جسم یک بیمار با شکیبایی و صبر، این کثافات و سوخته ها را به بیرون از خودش انتقال ندهد روند رشد امراض در دهه های بعدی عمر به گونه های بدتری ادامه مییابد. شوربختی اینجاست که هیچ کدام از فناوریهای گرانقیمت پزشکی قادر نیست تا مویرگها را از مواد سوخته خالی بکند مگر تصمیم قاطعانه خود بیمار به نخوردن مواد سوخته ! و نپختن خوراکهای گیاهی ! به همین خاطر ما به سیاست گذاران مملکتمان تذکر میدهیم که تمام این پولهایی که منحرفانه در فناوریهای پزشکی خرج میشوند، تلف شده و به باد رفته اند ! چون نمیتوانند به هدف درمان نایل بشوند... . اقتصاددانان باید بدانند که این افتضاح ترین گردش مالی کلان در اقتصاد یک کشور است که میلیاردها تومان پول و میلیونها ساعت زمان مردم، بخاطر وجود منحوس صنایع پخت و پز به نابودی کشانده میشوند و جنگ و تبعات بحرانی انقلابی بجا میگذارند. بهترین راه همین است که شما در هر شغل یا جایگاهی که قرار دارید از توسعه برنامه خوراک خام گیاهی در شهرستان خودتان حمایت بکنید. قابل یادآوری است که بیمار پس از درمان خودش در این برنامه آموزشی بنا به انگیزه ای که دارد تغذیه خودش را هر اندازه بتواند از 80 تا 95درصد یا 100درصد به این برنامه نزدیک میکند تا همیشه از بیماریها مصون بماند.
جهت مشارکت و توسعه فرهنگ وگان در ایران و کشورهای دیگر، استفاده از نظریه پردازیها و مطالب تحلیلی و آپلود فایلهای این بلاگ، در کتابها و سایتهای دیگر با حفظ حقوق مادی و معنوی نویسنده مجاز است و باید با هماهنگی انجام گیرد.

شما را مژده میدهم به اینکه کوشش تان برای تشکیل جامعه حیوانی‌فروگذار مردمسالار Vegan Democratic Society از طریق گذار از ساختار غلط"فرد سالاری، فناوری پزشکی، خوراک پخته، نان برشته، گوشت خوار" به ساختار درست "مردم سالاری، روزه آب، خوراک خام، نان پساب، گیاه خوار" (فاستینگ رافود وگان دموکراتیک)، همگی معضلات اجتماعی، روانشناختی و اقتصادی کشور را حل خواهد نمود.


شاد کام و آینده ساز باشید.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
کادر راست وبلاگ
......................

پارسی طب

..................... ....................... دانلود ....................... ....................... .......................
.......................
.......................

.......................

.

.......................
.......................
.......................
.......................
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ..................... ..................... ......................
...................... ...................... ...................... ......................
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات